Skip to content
DB SCHENKERi logo DB SCHENKERi logo


Tingimused

Tutvuge meie broneerimisvõimaluste tingimustega.

Internetiesitluses leiate valiku teenuseid, mille suhtes kohalduvad üldtingimused. Vastavatelt lehekülgedelt leiate Schenker AG ja/või Deutsche Bahn AG divisjonide või sidusettevõtete tingimused.

Kontakt

Kas teil on DB Schenkeri veebilehe kohta ettepanekuid, küsimusi või kaebusi? Palun saatke teade aadressil
ServiceManagement.DigitalSolutions@dbschenker.com