Skip to content
DB SCHENKERi logo DB SCHENKERi logo


Jätkusuutlik Ocean Freight

Tegevuse teadlik kujundamine eesmärgiga saada 2040. aastaks süsinikuneutraalseks

Jätkusuutlikkus on tähtis osa meie strateegiast. Meie ambitsioon on laevatranspordi keskkonnamõju oluliselt vähendada. Suurem osa meie klientide kasvuhoonegaaside heitmetest kuulub 3. kategooriasse, mis hõlmab transporti ja laialivedu. Aitame klientidel transpordiga kaasnevaid heitkoguseid analüüsida ja vähendada, et neil oleks lihtsam keskkonnaalaseid eesmärke saavutada. Eesmärk pole jätta muljet jätkusuutlikkusest, vaid tõepoolest oma tegevust muuta ja kliimamõju vähendada. Me ei anna tühje lubadusi!

Investeerime oluliselt konteinerlaevade CO2 jalajälje vähendamisse.

Thorsten Meincke, globaalse lennu- ja laevatranspordi eest vastutav juhatuse liige

DB Schenkeri eesmärk on olla jätkusuutlikkuse alal liider ning me keskendume sellele kogu oma tegevuses. Peale saadetiste kohaletoimetamise ja tarneahelate haldamise püüame anda laevatranspordi sektorile uue suuna, aidates klientidel ja logistikajuhtidel jätkusuutlikumalt tegutseda.

Meie biokütusepõhine toode

Oleme lisanud oma tootevalikusse kliimaneutraalsed SAF-täistšarterveod ja muud SAF-lennutransporditooted ning jätkame sellealaseid jõupingutusi. Esimese logistikaettevõttena maailmas muutsime kogu CMA CGM-i abiga veetava LCL-kaubavoo CO2-vabaks. Nii saame pakkuda klientidele võrreldavat lahendust ka laevatranspordi alal.

Seni on klientidele turul pakutud vaid biokütusepõhiseid konteinereid, mille kasutamise eest tuleb maksta lisatasu. Heitkoguste vähenemine kaasneb sellega vaid siis, kui kõik tarneahela liikmed on valmis sama tegema. Meie investeeringud seevastu panustavad heitkoguste vähendamisse reaalselt. Loodame väga, et kliendid tulevad meiega sellele teekonnale kaasa.

Oleme ostnud 2500 tonni biokütust, mis katab kogu meie CMA CGM-i LCL-võrgustiku kulu, ning valitud klientidele täiendavad FCL-konteinerid. Kuna ka biokütuse tootmisel tekib kasvuhoonegaase, investeerime me biokütusesse varuga, ehk ostame rohkem biokütust kui ülalnimetatud konteinerite veoks vajalik, et saavutada 100% neutraalsus.

Laevatransporditurg

Vajadus laevanduse keskkonnamõjude piiramiseks muutub üha selgemaks ning jõustumas on Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni (IMO), EL-i ja teiste reguleerivate asutuste sellekohased uued nõuded. DB Schenker teeb muudatuste jälgimiseks ja rakendamiseks parneritega tihedat koostööd. Jõustunud on IMO 2020 nimeline uus reeglistik, millega Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon kehtestas laevanduse keskkonnasõbralikumaks muutmiseks laevakütuse väävlisisaldusele 0,5% piirmäära. Kõik merelaevandusettevõtted peavad oma vääveloksiidide heitkogust 85% vähendama. 2023. aastal kehtestab IMO lisaks olemasolevatele nõuetele muudetud strateegia.

Sellega jõustuvad uued nõuded, mis piiravad muu hulgas laevade süsinikuintensiivsuse indikaatorit (CII), mis põhineb tegelikul kütusekulul ja CO2 heitkogusel läbitud meremiili kohta. Lisaks jälgitakse olemasolevate laevade energiatõhususe näitajat EEXI (Energy Efficiency Existing Ship Index), mida laevaomanikud peavad pidevalt parendama. See täiendab senist laevatüübipõhist energiatõhususe näitajat EEDI (Energy Efficiency Design Index).
 

Partnerlus eesmärkide saavutamiseks

Merelaevanduse süsinikujalajälje kiirem vähendamine ning konkurentsivõimeliste nullheitmega merelaevade väljatöötamine ja ehitamine 2030. aastaks nõuab ühiseid jõupingutusi. Osaleme liidus nimega Getting to Zero Coalition. Getting to Zero Coalition on mõjuvõimas liit, kuhu kuulub üle 150 laevandus-, energia-, taristu- ja finantsettevõtte ning mida toetavad paljude mereriikide valitsused ja rahvusvahelised organisatsioonid. Getting to Zero Coalitioni eesmärk on võtta 2030. aastaks kasutusele konkurentsivõimelised nullheitmega merelaevad. Laevandussektori jaoks on see tõeliselt suur väljakutse.

Getting to Zero Coalition Logo


Peale selle oleme liitunud Arktika paktiga (Arctic Commitment). Arktika pakti liikmena toetab DB Schenker alates 2020. aastast raske kütteõli kasutamise lõpetamist laevanduses. Aitame laevandusettevõtetel asendada rasket kütteõli loodussäästlikumate kütustega ning teeme ettevõtete, valitsusväliste organisatsioonide ja poliitikakujundajatega koostööd, kujundamaks raamlepinguid ja stiimuleid, mis aitaksid turuosalistel jätkusuutlikumatele kütustele üle minna.

T


Seotud tooted

eSchenker: see on nii lihtne

eSchenker on praegu meie kõige kaasaegsem logistikalahendus. See koondab kõik e-teenused ühte portaali, pakkudes igakülgset tuge teie tarneahela igal sammul. eSchenkeril on logistikalahendus kõigele: alates jälgimisest ja ajakava tegemisest kuni broneerimise ja aruandluseni.

Jälgimine

Lihtsasti kasutatav eSchenkeri jälgimistööriist annab reaalajas teavet teie saadetise asukoha ja staatuse kohta, samuti eeldatava saabumisaja antud hetkel. Jälgimisnumber võimaldab teil juurdepääsu saadetise detailsetele andmetele ilma, et peaksite sisse logima.

Oleme oma jälgimistehnoloogiat täiustanud, tagades iga saadetise kohta veelgi üksikasjalikuma ülevaate ja seisundi teabe.