Skip to content
DB SCHENKERi logo DB SCHENKERi logo


Industry Solutions Healthcare Pills

Tervishoiu ja farmaatsia logistikalahendused

Tervishoiutoodete usaldusväärne tarne võib päästa elusid. Seepärast töötame koos teiega välja tarneahela lahendusi, mis tagavad aja- ja temperatuuritundlike toodete ohutu kohalejõudmise sihtkohta. Tagame riskikaupade täisväärtuslikkuse spetsiaalsete käitlemis- ja seireteenustega.

Tervishoiusektori ettevõtted seisavad vastamisi pidevalt muutuva keskkonnaga. Uuenduslike ja integreeritud lahendustega oleme võimelised paindlikult reageerima farmaatsia- ja biotehnoloogiafirmade, samuti meditsiiniseadmete tootjate kõigile nõuetele.

Kahjustatud tooted ja ravimid, mida ei ole hoitud nõutaval temperatuuril, võivad kiiresti põhjustada eluohtlikke olukordi. Seepärast on usaldusväärsus tervishoiutoodete transportimisel kriitilise tähtsusega. DB Schenkeri tarneahel tagab aja- ja temperatuuritundlike toodete ohutu ja turvalise jõudmise sihtkohta. Kindlustame teie kaupade täisväärtuslikkuse spetsiaalsete käitlemis- ja seireteenustega, sealhulgas saadetiste täielik jälgitavus, suletud külmaahela lahendused bioloogiliste ravimite jaoks ning vastavus kõigi õigusaktidega. Rakendame ka kvaliteedijuhtimise süsteeme ja kohaldame valdkonna standardeid, nagu GDP, USP 1079 ja QEP.

Meie ülemaailmne võrgustik integreerib lennu-, mere ja maismaatranspordi, samuti ka lepingulise logistika, mis võimaldab meil kiiresti reageerida mistahes muutustele teie jaotusvõrgustikus. Meie mitmeliigilised transpordimeetodid tagavad teie tarneahela kulutõhusa ja tervikliku lahenduse.

DB Schenker pakub tervishoiule ja farmaatsiatööstusele ülemaailmset pädevust, tegelemaks väljakutsetega klientide tarneahelates, sealhulgas:

 • kõrgete ohutusstandarditega lennutranspordi teenused erinevatel temperatuurivahemikel: 
  DB SCHENKERhealthcare cool (jahutuslahendused vahemikus +2°C kuni +8°C) ja DB SCHENKERhealthcare ambient (kontrollitud ruumitemperatuur vahemikus +15°C kuni +25°C)
 • litsentseeritud ja reguleeritud rajatised;
 • pühendunud ja kvalifitseeritud personal (hea turustamistava koolitusega asjakohaste oskustega eksperdid);
 • integreeritud terviklikud tervishoiuteenuste lahendused (ladustamine ja transport);
 • kvaliteedisertifikaadid (QEHS/ISO, TAPA ja C-TPAT);
 • vastavus kohalike ja rahvusvaheliste regulatiivsete nõuetega;
 • lisandväärtusega teenused, et täita piirkondlikke ja kohalikke nõudeid toodetele;
 • külmaahela lahendused (jahutusruumid, GPS-seadmetega merekonteinerid jne);
 • turvalahendused (videovalve, turvatöötajad, alarmsüsteem ja juurdepääsukontroll);
 • tervishoiutoodete põhisertifikaadid (GDP ja GMP);
 • valdkonna ja kliendi kvaliteedinõuetele vastav ülemaailmne kvaliteediraamistik.

Meie seotud tooted ja teenused

600-tonnine kraana tõstab Burulluses turbiine maha

Rohkem kui 100 000 tonni

1/4

Edulugu

2/4

Edulugu

3/4

Konvoiprojekt:

4/4

eSchenker: see on nii lihtne

eSchenker on praegu meie kõige kaasaegsem logistikalahendus. See koondab kõik e-teenused ühte portaali, pakkudes igakülgset tuge teie tarneahela igal sammul. eSchenkeril on logistikalahendus kõigele: alates jälgimisest ja ajakava tegemisest kuni broneerimise ja aruandluseni.

Jälgimine

Lihtsasti kasutatav eSchenkeri jälgimistööriist annab reaalajas teavet teie saadetise asukoha ja staatuse kohta, samuti eeldatava saabumisaja antud hetkel. Jälgimisnumber võimaldab teil juurdepääsu saadetise detailsetele andmetele ilma, et peaksite sisse logima.

Oleme oma jälgimistehnoloogiat täiustanud, tagades iga saadetise kohta veelgi üksikasjalikuma ülevaate ja seisundi teabe.