Skip to content
DB SCHENKER logotips


A girl in a colorful clothing and a hat smiling into the camera
4 young smiling children standing next to each other in a field wearing colorful clothing
A girl in colorful cloths holding a bunch of radishes in her arm
Two girls sitting next to each other at desk at school, writing in their books
A girl and a man with glasses standing on a field holding crops

DB Schenker iestājas par humāno palīdzību

Mūsu iekšējā "Rādot priekšzīmi" (Leading the Way) izaicinājuma darba augļi ceturtajā un pēdējā ceturksnī tiks ziedoti labdarības organizācijai, kas sniedz humāno palīdzību, lai cīnītos par bērnu tiesībām un dzimumu līdztiesību.

Mūsu sadarbība palīdz uzlabot dzīves apstākļus, lai bērni un jaunieši varētu pieaugt netraucēti un veseli neatkarīgi no izcelsmes, reliģijas vai politiskajiem apstākļiem valstī. Uzziniet vairāk par projektiem, kurus atbalstām:

Projekts Gvatemala: Veseli bērni, neraugoties uz klimata pārmaiņām

Gvatemala īpaši bieži mēdz ciest no dabas katastrofām. Rezultātā smagi tiek skarti iedzīvotāji un valsts infrastruktūra. No tā izrietošā nabadzība un nepietiekamais uzturs ir īpaši nelabvēlīgs bērniem, potenciāli aizkavējot garīgo un fizisko attīstību, radot grūtības mācīties un palielinot slimību risku. Ar mūsu atbalstu vēlamies uzlabot pārtikas nodrošinājumu un stiprināt noturību pret klimata pārmaiņu ietekmi.

A girl in colorful cloths holding a bunch of radishes in her arm

Projekta darbība:
- Uzņēmējdarbības apmācības un nodarbības 700 jaunām sievietēm​
- Semināri par veselīgu uzturu, mātes un bērna veselību un higiēnu
- Semināri 120 skolotājiem par izglītību vides jautājumos

Kopumā projekts palīdz 700 jaunām sievietēm, 1000 mātēm un 120 skolotājiem no 40 skolām.

Projekts Malāvija: Jauniešu apmācības par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām

Malāvijas iedzīvotāji ir ļoti jauni, taču valstī vēl aizvien trūkst jauniešiem piemērotu un dzimumlīdztiesīgu veselības pakalpojumu. Kultūras normas attur šo pakalpojumu izveidi, kā rezultātā jauniešiem nav piekļuves informācijai par viņu seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām. Malāvijas sabiedrību raksturo turēšanās pie tradicionāliem paraugiem. 42 procenti Malāvijas sieviešu apprecas pirms savas 18. dzimšanas dienas. Šī tradīcija palielina agrīnas grūtniecības risku. Meitenēm un jaunietēm bieži vien tiek liegtas pašnoteikšanās tiesības. Mēs palīdzam stiprināt bērnu, pusaudžu un jauniešu (ar invaliditāti vai bez) seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesības.

4 young smiling children standing next to each other in a field wearing colorful clothing

Projekta darbība:
- Apmācības 140 jauniem sabiedriskiem darbiniekiem, kuri savus vienaudžus informēs par seksuālo veselību
-Arodmācības jaunām mātēm un jaunām sievietēm, sniedzot ekonomiskās izaugsmes iespējas
- 60 uzkrājumu grupu izveide mikrouzņēmumiem

Kopumā projekts palīdz 82 000 cilvēku Mzimba apgabalā.

Projekts Laosa: Ilgtspējīga lauksaimniecība un klimata aizsardzība

Bokeo reģions Laosas ziemeļos ir izteikti nabadzīgs. Daudzi pelna iztiktu, audzējot rīsus. Dažādības trūkums zemkopībā un maza izpratne par veselīgu uzturu noved pie nepietiekama uztura. Klimata pārmaiņas ir palielinājušas sausumu Laosā, apgrūtinot rīsu audzēšanu. Kad trūkst pārtikas krājumu, daudzas ģimenes ar augstām procentu likmēm aizņemas rīsus no rīsu bankām, ātri vien nonākot nabadzības ciklā. Sausumi ietekmē arī ūdens piegādi. Šī projekta mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus lauku apvidos, pielāgojoties klimata pārmaiņām un attīstot lauksaimniecību.

A girl and a man with glasses standing on a field holding crops

Projekta darbība:
- Divu lauksaimniecības mācību centru būvniecība un izveide
- Apmācības par ilgtspējīgu lauksaimniecību, uzņēmējdarbību
- Atbalsts mikrouzņēmumu izveidei
- Ūdens uzglabāšanas tvertņu un ar saules baterijām darbināmu sūkņu ierīkošanas veicināšana

Kopumā projekts palīdz 2750 cilvēkiem no 16 Bokeo reģiona kopienām.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

"Rādot priekšzīmi" izaicinājums

1/4
Woman cooking with the wood gasifier stove

Mēs atbalstām atmosfair

2/4
Sea turtle underwater

Mēs atbalstām Ocean Conservancy

3/4
Close-Up of tending for young seedlings.

DB Schenker dzīvos aktīvi, lai atbalstītu WeForest

4/4