Skip to content
DB SCHENKER logotips


Woman and man talking to each other

Ētikas Kodekss sadarbībai ar uzņēmējdarbības partneriem

DB grupas ētikas kodekss nosaka prasības mūsu piegādātājiem un sadarbības partneriem ievērot ētikas un tiesību normas. Tas ir svarīgs pamats mūsu sadarbības darījumiem.

DB ētikas kodekss sadarbībai ar uzņēmējdarbības partneriem skaidri nosaka, ko sagaida DB: piegādātāji un sadarbības partneri apņemas ievērot kodeksa prasības. DB tas veido nozīmīgu devumu piegādes ķēdes ilgtspējīgā darbībā.

Mūsu ētikas kodeksa sadarbībai ar uzņēmējdarbības partneriem pamatā ir arī ANO ierosmes “Global Compact” principi un tie paši principi, ko esam izklāstījuši DB korporatīvo principu ētikā – vadītāju un darbinieku uzvedības kodeksā. Tas tiek nosūtīts visiem uzņēmumiem un privātpersonām visā pasaulē, no kā iegādājamies preces vai pakalpojumus.


Papildu informācijai skatiet pilno DB kodeksu sadarbībai ar uzņēmējdarbības partneriem.