Skip to content
DB SCHENKER logotips


Businessmen shaking hands compliance

Apņemšanās

DB grupa ir apņēmusies attīstīt labāku atbilstības izpratni valsts un starptautiskā mērogā. Tā ievēro augstus biznesa ētikas standartus un aktīvi tiem pielāgojas. DB grupa arī aktīvi veic pieredzes apmaiņu par atbilstības jautājumiem ar citiem starptautiskiem korporatīvajiem tirgus dalībniekiem.

DB grupa ir īpaši apņēmusies ievērot ANO Globālā līguma principus. Tā ir arī aktīva Transparency International dalībniece.