Skip to content
DB SCHENKER logotips DB SCHENKER logotips


Workers logistics compliance

Mūsu standarti

DB Schenker ir ieviesis visaptverošu atbilstības pārvaldības sistēmu, lai nodrošinātu ētisku izturēšanos un darbotos kā godīgs un uzticams savu klientu partneris.
DB uzvedības kodekss sniedz norādes un iekšējo struktūru visiem DB darbiniekiem un vadītājiem visos uzņēmējdarbības darījumos un saskarsmē ar klientiem.  Mūsu iekšējie noteikumi nosaka rīcību šādās situācijās:


Priekšrocības – abpusējs izdevīgums

DB Schenker atbalsta caurskatāmību. Lai to panāktu, mums ir vadlīnijas par to, kā rīkoties ar citu pušu vai paša uzņēmuma piedāvātajām priekšrocībām.

Aktīvu aizsardzība

Mums ir skaidri noteiktas vadlīnijas par DB grupas aktīvu aizsardzību un biznesa un tirdzniecības datu konfidencialitātes aizsardzību.


Karteļu tiesību normas/cenu noteikšana

Mūsu informācija un vadlīnijas par karteļu tiesību normām un cenu noteikšanu ļauj izvairīties no konkurenci traucējošām tiesību normām, cenu noteikšanas un tirdzniecību ierobežojošiem piedāvājumiem.


Aģenti, brokeri, konsultanti

Mēs ievērojam iekšējos noteikumus un vadlīnijas attiecībā gan uz sadarbību, gan atlasi.


Interešu konflikti

Mūsu vadlīnijas par interešu konfliktu novēršanu starp darbinieku vai darba devēju profesionālajiem pienākumiem un privātajām interesēm ļauj DB Schenker vienmēr rīkoties godprātīgi. 


Detalizēta informācija ir pieejama mūsu DB uzvedības kodeksā.