Skip to content
DB SCHENKER logotips


About Us Ocean Container Ship City

Ekonomika

DB Schenker uzmanības centrā vienmēr ir stratēģijas pilnveidošana ar mērķi paaugstināt kvalitāti. Mēs zinām, ka, lai organizācija būtu sekmīga, klientu apmierinātībai ir jābūt pirmajā vietā. Tāpēc mēs to esam izvirzījuši kā galveno prioritāti savā 2020. gada stratēģijā.

Mūsu jaunajā stratēģijā uzmanības degpunktā ir trīs kvalitātes uzlabošanas aspekti.

  • Kvalitātes kultūra: Pievērst pastāvīgu uzmanību klientiem un darbības izcilībai
  • Digitālā kompetence: Turpināt izmantot inovatīvus risinājumus savā pamatdarbībā un jauna biznesa veidošanā
  • Veiktspējas paaugstināšana: Uzņemties atbildību un kāpināt ražīgumu 

Mēs ļoti augstu vērtējam savu klientu viedokli un tāpēc sešas reizes gadā mērām klientu apmierinātības līmeni, izmantojot neatkarīgus tirgus izpētes speciālistus. Tas sniedz iespēju aptuveni 140 000 pasažieru un 1800 biznesa partneriem paust savu viedokli.

Turklāt DB Schenker transporta un loģistikas nodaļā vairāk nekā 800 DB Eiropas kravas biznesa partneru katru gadu piedalās aptaujā. DB Arriva (vilcieni un autobusi Lielbritānijā) izmanto neatkarīgās britu pasažieru asociācijas Passenger Focus veiktās aptaujas un līdzīgus rīkus.

Kopumā DB struktūrvienības ir novērojušas stabilu klientu apmierinātības līmeni, taču esam apņēmušies paplašināt savu datu bāzi un aptaujāt klientus un darījumu partnerus visā pasaulē.