Skip to content
DB SCHENKER logotips DB SCHENKER logotips


Family bed laughing social impact

Sabiedrība

DB Schenker tic, ka uzņēmuma panākumus nenosaka tikai ekonomiskie rezultāti. Tāpēc mūsu mērķis ir panākt līdzsvaru starp ekonomikas, sociālo un vides aspektu.

Sociālās ietekmes sakarā DB Schenker vēlas kļūt par vadošo darba devēju Vācijā un visā pasaulē. Mēs tiecamies saglabāt šo reitingu daudzās valstīs un izvērst darbību pēc iespējas plašākā pasaulē.

Tomēr mēs saprotam, ka mūsu sociālā atbildība ir kas vairāk nekā tikai būt pievilcīgam darba devējam. Tāpēc DB Schenker tiecas ievērot starptautiskos standartus attiecībā uz nodarbinātību un darba apstākļiem un būt par atpazīstamu sabiedrības locekli, kas atbalsta sociālos projektus vietējās kopienās.

Labākā globālā komanda 

DB Schenker darbinieki ir mūsu lielākā vērtība. Mēs varam saglabāt savus panākumus tirgū tikai ar motivētiem un kvalificētiem darbiniekiem savā komandā. Mūsu sekmīgos personāla noturēšanas pasākumus papildina mūsu apņemšanās par ilgtspējīgu personāla attīstību un spēcīgu uzņēmējdarbības kultūru.

Stabila un profesionāla cilvēkresursu pārvaldība palīdz mums nodrošināt ilgstošu darbinieku apmierinātību. Mēs nemitīgi strādājam pie tā, lai paaugstinātu darbinieku apmierinātību, nosakot skaidrus apmierinātības mērķus, un regulāri novērtējam paši sevi, izmantojot regulāru vispasaules darbinieku aptauju. Mēs esam apņēmušies veicināt personāla attīstību, un mūsu mērķis ir pielāgot darbinieku profesionālo virzību, lai tā labāk atbilstu katra individuālajām un profesionālajām dzīves fāzēm. Ilgtspējīga cilvēkresursu attīstība ir mūsu uzņēmuma prioritāte.

Papildus veiksmīgām cilvēkresursu pārvaldības iniciatīvām svarīgs motivēta un apmierināta darbinieku kolektīva panākšanas priekšnoteikums ir spēcīga uzņēmējdarbības kultūra, kas ir ilgtermiņa panākumu pamatā. DB Schenker starptautiskā struktūra rada ar dažādu kultūru integrēšanu un kopīgas identitātes izveidošanu saistītus izaicinājumus. Ir svarīgi radīt kultūru, kurā darbinieki ar atšķirīgu izcelsmi jūtas pieņemti un strādā kopā, lai piepildītu mūsu mērķus un vīzijas.

Labāko globālās komandas dalībnieku atlase 

Lai izveidotu veiksmīgu, globālu organizāciju, papildus personāla noturēšanai vitāli svarīga ir profesionālu darbinieku atlase.

DB Schenker mērķis ir izveidot transporta un loģistikas nozares vadošā darba devēja reputāciju. Šī mērķa sasniegšana ir īpaši sarežģīta demogrāfisko pārmaiņu kontekstā un pastāvošajā sacensībā par kvalificētiem un talantīgiem darbiniekiem. Mēs ne tikai piedāvājam pievilcīgas apmācības un prakses programmas, bet arī nemitīgi pilnveidojam kvalificētu un motivētu darbinieku atlases procesu. DB Schenker cieši sadarbojas ar augstskolām un asociācijām, piemēram, loģistikas un piegādes ķēdes pārvaldības tīklu BVL (Bundesvereinigung Logistik e. V.).

Godīgu darba apstākļu nodrošināšana

Mūsu DB Schenker globālie obligātie sociālie standarti nosaka to, kas tiek sagaidīts ikdienas darbā no mūsu darbiniekiem, amatpersonām un vadības globālā mērogā.

DB Schenker obligātie sociālie standarti nosaka un ievieš kopējās sociālās apņemšanās saskaņā ar mūsu mātes uzņēmuma Deutsche Bahn visaptverošo uzvedības kodeksu. Tie atbilst Starptautiskā Darba organizācijas (ILO) galvenajām konvencijām, Apvienoto Nāciju Organizācijas ierosmei "Global Compact", Vispārējai cilvēktiesību deklarācijai un Vācijas Ilgtspējas kodeksam.

Šie principi ir saistoši visiem valdes locekļiem, rīkotājdirektoriem, amatpersonām un darbiniekiem visā pasaulē. DB Schenker aicina arī savus darījumu partnerus tos ievērot. Situācijās, kad valsts un starptautiskie tiesību akti neparedz pietiekamas sociālās vai darba garantijas, DB Schenker, kā minimums, ievēro šos standartus.