Skip to content
DB SCHENKER logotips


About Us Ocean Container Ship City

Dīkstāve

Aprēķinot transportēšanas izmaksas, tiek ņemts vērā laiks, kas būs jāpatērē pie preču uzkraušanas un izkraušanas, un tas iekļauts cenā.

Transportēšanas cenā ir iekļauts sekojošs kravas iekraušanas/ izkraušanas laiks pie klienta:

  • ja sūtījuma taksācijas svars ir līdz 2499 kg   30 min
  • ja sūtījuma taksācijas svars ir no 2500 kg līdz 9999kg 1 stunda
  • ja sūtījuma taksācijas svars ir virs 10000 kg   2 stundas

Ja augstāk minētie termiņi ir pārsniegti, tiek aprēķināta kompensācija par transporta līdzekļa dīkstāvi.

Transportēšanas cenā ir iekļauts laiks muitas formalitāšu kārtošanai (ja tāds ir nepieciešams) eksporta gadījumā: