Skip to content
DB SCHENKER logotips


About Us Ocean Container Ship City

Kravas iepakošana un marķējums

Preču marķēšana

Lai nodrošinātu precīzu kravas piegādi adresātam, ir jāievēro sekojošais:

  • pilnīgi visām transportēšanas vienībām jābūt marķētām;
  • uz marķējuma jānorāda pilns saņēmēja nosaukums un adrese (iekļaujot pasta kodu, ēkas numuru un kontakttālruni), nosūtītāja nosaukums un adrese, kā arī speciālās instrukcijas (piem.: uz šīs paletes nedrīkst neko kraut virsū);
  • marķējumu nav ieteicams piestiprināt uz kārbu/kastu šuvēm un stūriem; tas ir rūpīgi jāpielīmē (vai jāpiestiprina ar līmlenti) uz preces/kārbas redzamā vietā.