Skip to content
DB SCHENKER logotips DB SCHENKER logotips


About Us Ocean Container Ship City

Likumdošana

Likumdošana, kas nosaka Schenker darbību starptautisko pārvadājumu jomā:

SIA Schenker, sniedzot pakalpojumus starptautisko pārvadājumu jomā, balstās uz Konvencijas par starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) nosacījumiem, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas “LAFF” ģenerālajiem noteikumiem, 


Autopārvadājumu likumu un citām Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajām normām.

Autopārvadājumu likums

Konvencija par starptautisko autopārvadājumu līgumu

Latvijas Nacionālās kravas ekpeditoru asociācijas "LAFF"ģenerālie noteikumi