Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

About Us Ocean Container Ship City

Likumdošana

Likumdošana, kas nosaka Schenker darbību starptautisko pārvadājumu jomā:

SIA Schenker, sniedzot pakalpojumus starptautisko pārvadājumu jomā, balstās uz Konvencijas par starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) nosacījumiem, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas “LAFF” ģenerālajiem noteikumiem, 


Autopārvadājumu likumu un citām Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajām normām.

Autopārvadājumu likums

Konvencija par starptautisko autopārvadājumu līgumu

Latvijas Nacionālās kravas ekpeditoru asociācijas "LAFF"ģenerālie noteikumi