Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Brexit Europe Great Britain UK Seperating

Biežāk uzdotie jautājumi

Svarīgākie jautājumi un atbildes par "Brexit”. Tiek nepārtraukti atjaunots priekš Jums!

Vēl nekas nav izlemts. "Brexit” vienošanās likumprojektā noteikta pārejas perioda ieviešana. Pārejas periodā Apvienotā Karaliste paliks Eiropas Vienotajā tirgū un būs muitas savienības dalībniece ar visām četrām fundamentālajām brīvībām līdz sagaidāmajam de facto pamešanas brīdim 2020. gada 31. decembrī.  Taču joprojām nav zināms, vai Lielbritānijas parlaments apstiprinās "Brexit” vienošanos. Ja pārejas periods tiks ieviests, tā laikā saglabāsies brīva preču aprite.

Papildus muitas procesiem un izcelsmes valsts apliecinājuma nosacījumiem brīvās preču aprites beigšanās nozīmēs šādas sekas:

  • Vairs netiks īstenota ES esošo kopējo normu un standartu ievērošana.
  • Muitas prasības un robežpārbaudes var pagarināt piegādes laikus preču transportēšanai starp ES un Apvienoto Karalisti.
  • Sadarbībā ar Apvienoto Karalisti, mainīsies iepriekšējie PVN nosacījumi, jo Apvienotā Karaliste kļūs par trešo jeb ārpuskopienas valsti.

Brīvās tirdzniecības līgums veicina tirdzniecību starp ES un Lielbritāniju. Tas ne tikai atvieglo muitas nodevas un birokrātiju, bet arī atvēr tirgu uzņēmumiem un garantē ražošanas standartus patērētājiem, apkārtējai videi un darbiniekiem.

2018. gada 23. martā ES valstu vadītāji un valdības izteica savu atbalstu brīvās tirdzniecības līgumam ar Apvienoto Karalisti. Šādu līgumu varētu pieņemt līdz plānotā pārejas perioda beigām - sagaidāms, ka tas ilgs līdz 2020. gada 31. decembrim.

Brīvās tirdzniecības līgums starp ES un Apvienoto Karalisti nozīmētu, ka preces ar Lielbritānijas vai ES izcelsmi netiktu apliktas ar muitas nodevām vai, atkarībā no pārrunu rezultāta, muitas nodevas vismaz tiktu samazinātas, salīdzinot ar PTO noteiktajām muitas nodevām, preces transportējot starp Apvienoto Karalisti un ES.

Taču tirdzniecība starp ES un Apvienoto Karalisti bez muitas nodevām būtu iespējama tikai precēm, kurām ir pieejami pierādījumi par izcelsmi no ES vai Apvienotās Karalistes. Šo izcelsmes sertifikātu iegūšana vai izveide var aizņemt daudz laika. Attiecīgi ir kritiski jāizvērtē, vai muitas atvieglojumi patiešām rada priekšrocības. Tas nozīmē: ja muitas nodevas, kas jāmaksā par Jūsu produktu, nav augstas, iespējams, nav vērts veikt aprēķinus par preču izcelsmi un nodrošināt pierādījumus.

Jā, ja ES un Apvienota Karaliste noslēgs brīvās tirdzniecības līgumu, plānots, ka netiks piemērots ievedmuitas nodevas par precēm, kuru izcelsmes valsts ir kādā no šiem reģioniem, taču atbilstošās formalitātes preču importam un eksportam tik un tā būs jāievēro. Muitā būs jānosaka, vai preces tiešām ir atbrīvotas no ievedmuitas piemērošanas. No tās būtu atbrīvotas tikai preces, kas ražotas vai galvenokārt apstrādātas ES vai Apvienotajā Karalistē un kurām ir atbilstošs izcelsmes pierādījums. Uz precēm, kuras ražotas ārpus Eiropas Savienības, attiektos ierastie ārējie tarifi.

Ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 1000 eiro un tā neto svars nepārsniedz 1000 kg, turklāt preces nav pakļautas nekādiem aizliegumiem, ierobežojumiem vai citām īpašām formalitātēm, kā arī nav plānots saņemt eksporta atmaksu vai cita veida nodevu atmaksu, sūtījumu iespējams mutiski reģistrēt izejošajā muitas iecirknī.

Jā. Iespējami dažādi procedūras vienkāršojumi, kurus var izmantot arī saistībā ar Apvienoto Karalisti pēc "Brexit". Piemēram, eksistē "pilnvarotā preču sūtītāja” vai "autorizētā tirgus dalībnieka” princips.
Uzmanību: jebkādu vienkāršojumu izmantošana parasti ir iespējama tikai ar muitas piekrišanu.
Kā pilnvarotais preču sūtītājs, Jūs variet veikt tranzīta sūtīšanas procesus bez nepieciešamības uzrādīt preces atiešanas vietā vai iesniegt atbilstošo tranzīta deklarāciju.

Autorizētā ekonomikas dalībnieka statusam ir lielākas priekšrocības. 
Starp tām ietilpst:

  • Paziņojums par to, vai sūtījums tiks pārbaudīts, jau pēc kopsavilkuma deklarācijas
  • Nav nepieciešams norādīt ar drošību saistītu informāciju eksporta registrācijā 
  • Prioritārs statuss, ja tiek veiktas pārbaudes 

Apvienotā Karaliste un Eiropas Savienība ir PTO dalībvalstis. Ja notiek "cietais Brexit", tirdzniecību starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Savienību regulēs PTO noteikumi. Starp Vāciju/ES un Apvienoto Karalisti vairs neeksistēs brīva preču aprite, kā tas pašlaik notiek Eiropas Vienotajā tirgū.

PTO noteikumi ir pamata standarts tirdzniecībai starp 164 PTO dalībvalstīm. PTO galvenais mērķis ir visu globālās tirdzniecības barjeru likvidēšana. Tas attiecas uz tarifu barjerām (it īpaši - ievedmuitas nodevām) un barjerām, kas nav saistītas ar tarifiem, piemēram, tehniskiem standartiem un nosacījumiem vai ilglaicīgiem birokrātiskiem šķēršļiem.

Tālāk minēti daži no fundamentālajiem PTO principiem:

  • Vislabvēlīgākās valsts princips: ievērojot vislabvēlīgākās valsts principu, PTO dalībvalstīm ir pienākums piešķirt ikvienai PTO dalībvalstij tos pašus tirgošanās nosacījumus, kādi piešķirti tirdzniecības partnerim ar visizdevīgāko statusu.
  • Vienlīdzības princips: vienlīdzības princips vistiešāk attiecas uz pārrunām par tarifu samazināšanu. Ja valsts A piešķir valstij B konkrētas priekšrocības, tās ir jāpiešķir arī atpakaļ. Tad valsts B piešķir valstij A tās pašas priekšrocības.

Piemērs: "Cietā Brexit” gadījumā 2022. gadā ES valsts vēlas Apvienotajā Karalistē piegādāt automašīnas. PTO noteiktās nodevas apmērs ir 10 % (2018. gada oktobrī). Apvienotā Karaliste nedrīkst piemērot 15 % nodevu precēm no ES, jo tad tas neatbilstu vislabvēlīgākās valsts principam. Brīvās tirdzniecības līguma ietvaros šo nodevu varētu samazināt līdz 0 procentiem.

Piegāde bez ievedmuitas visdrīzāk būs iespējama tikai brīvās tirdzniecības līguma vai muitas savienības gadījumā. Protams, ir produkti, kuriem PTO noteikumi nosaka ievedmuitu 0 % apmērā.

Līdz šim īstermiņa preču pārvadājumi, piemēram, tirdzniecības izstādēm vai profesionālo pienākumu īstenošanai paredzētu preču pārvadājumi, nebija problēma. Pēc "Brexit”, sagaidāmas divas iespējas: īslaicīgs izmantojums vai ATA karnete.

ATA karnete ir starptautiskās muitas atļaujas dokuments, kas veicina iepriekš nosaukto preču īstermiņa eksportu. Priekšnosacījums ir tas, ka pēc īstermiņa eksporta preces atgriežas ES bez izmaiņām. ATA karnete kalpo kā muitas dokuments gan Vācijas muitā, gan mērķa valsts muitā, nodrošinot ātrāku robežas šķērsošanu. Nav nepieciešamas citas muitas procedūras. Tāpat nav nepieciešams maksāt ievedmuitu vai apmaksāt nodrošinājumu importa valstī. Karneti izdod atbilstoša vietējā iestāde, kas ekvivalenta Tirdzniecības un rūpniecības kamerai.

Šīs iespējas izmantošanas priekšnosacījums ir tas, vai Apvienotā Karaliste pēc "Brexit” joprojām piedalīsies ATA karnetes procedūrā.

Jā. Kad Lielbritānija vairs nebūs ES dalībvalsts, palielināsies Vācijas uzņēmumu pārskatīto nosacījumu apmērs. Tas īpaši saistīts ar eksporta kontroli, kas ir pakļauta visaptverošiem Eiropas nosacījumiem attiecībā uz eksportēšanu uz trešajām valstīm. Daudz biežāk būs nepieciešamas eksporta licences, salīdzinot ar samērā reti izmantotajām transfēra licencēm.

Visticamāk, Apvienotā Karaliste ietilps privileģētu valstu lokā attiecībā uz eksporta kontroli. Attiecīgi, droši vien daudzos gadījumos būs iespējams izmantot ģenerālpilnvaras.

Jā. Tāpat kā eksporta gadījumā, arī attiecībā uz importu uzņēmumiem pēc "Brexit” būs jāievēro Eiropas nosacījumi, kā arī jau pašlaik noteiktie vietējie valstu nosacījumi. Daļa produktu tiks pakļauti starptautiskiem nosacījumiem un vienošanās paredzētiem ierobežojumiem, kā arī ES tiesību notmām.

Sniegtā informācija nav juridiski saistoša!