Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Brexit Europe Great Britain UK Seperating

Pakalpojumi

Visa nepieciešamā informācija par “Brexit un loģistiku”, pieejama šeit!

Sniegtā informācija nav juridiski saistoša!
 


Muitas darāmo darbu saraksts

Ja Jūsu uzņēmums līdz šim veicis uzņēmējdarbību tikai ES ietvaros un Jums vēl nav EORI numura, piesakieties tam.

EORI numurs pilda šādas funkcijas:

 • kalpo par tirgus dalībnieku un citu cilvēku identifikatoru, darbā ar muitas ierēdņiem;
 • tiek izmantots komunikācijā ar tirgus dalībniekiem un citiem cilvēkiem, kas veic darījumus ar muitas iestādēm, t.sk. citās dalībvalstīs (piemēram, muitas procesa pieteikumos, muitas reģistrācijā, sūdzību iesniegšanā u.c.);
 • tiek izmantots, nododot informāciju citām muitas iestādēm un valsts iestādēm.

Numuram iespējams pieteikties internetā. Savu EORI numuru iespējams pieprasīt savā ES dalībvalstī.

Muitas tarifa numurs
Produkti tiek klasificēti ar muitas tarifu numuru, kurš sastāv no vienpadsmit cipariem. Šis numurs tiek norādīts muitas reģistrācijā. Šī informācija ļauj atbildīgajām institūcijām uzzināt, kādas preces ir iekļautas pārvadājumos, kā arī to, cik lielu ievedmuitas nodevu un citus nodokļus ir jāmaksā par pārvadājumu importu. Ja numurs nav pieejams vai ir norādīts nepareizi, muitas aģenti var uzdot papildu jautājumus, kas var izraisīt kavēšanos.

Importu, eksportu un preču tranzītu var ierobežot tiesību normas, atbilstoši valsts un Eiropas Savienības likumdošanai.

"Cietā Brexit” gadījumā, nekavējoties un bez limitiem, tiks ieviesti šādi ierobežojumi:

 • Sabiedriskās kārtības aizsardzība
 •  Vides aizsardzība
 • Cilvēku veselības aizsardzība
 • Dzīvnieku aizsardzība
 • Augu aizsardzība
 • Uzņēmējdarbības juridiskā aizsardzība
 • Kultūras preču aizsardzība

Papildu informāciju par eksporta kontroli, iespējams atrast Jūsu vietējās Ekonomikas ministrijas mājsalapā.

"Cietā Brexit” gadījumā netiks ieviestas nekādas muitas priekšrocības, kas balstītas brīvās tirdzniecības līgumā vai muitas savienībā starp ES un Lielbritāniju.

Izejmateriāli no Lielbritānijas
Ja Jūs iegādājaties jebkādus izejmateriālus no Lielbritānijas, ar nodomu tos tālāk pārstrādāt vai apstrādāt, ņemiet vērā, ka izcelsmes aprēķinos turpmāk šos izejmateriālus būs jānovērtē kā izejmateriālus bez izcelsmes statusa. Jums tas nozīmē, ka pēc "Brexit” šie izejmateriāli nevar tikt izmantoti, lai iegūtu papildu priekšrocības, kas saistītas ar produktu ražošanu Eiropas Savienībā. Attiecīgi, nepieciešams pārbaudīt izcelsmes aprēķinus.

Kamēr Lielbritānija vēl ir ES dalībvalsts, apstrādes darbi Lielbritānijas un ES ietvaros noris bez aizkavēšanās. Apstrādes darbos ietilpst preču gala apstrāde, ražošana un remontēšana. Lai varētu arī turpmāk Eiropas Savienības muitas teritorijā, bez ievedmuitas nodevām un tirdzniecības līgumiem, veikt apstrādes darbus precēm, kas importētas no Lielbritānijas, nepieciešams pāriet uz aktīvās apstrādes statusu.

Ja preces no ES tiek īslaicīgi eksportētas uz Lielbritāniju, lai veiktu apstrādes darbus, un netiek piemēroti pilnie ievedmuitas nodokļi, jāpielieto pasīvai apstrādei paredzētie muitas nosacījumi. Aprakstītā pamatideja ir tāda pati kā aktīvai apstrādei.

Carnet ATA (saukts arī par Carnet A.T.A.) ir muitas dokuments (ATA karnete), ko līguma ietvaros pieņem 77 valstis, t.sk. visas ES dalībvalstis. Tā vienkāršo un paātrina preču īslaicīga importa organizēšanu valstī, kas pievienojusies ATA konvencijai. 

Šīs procedūras īpašā un vienlaikus arī izšķirošā priekšrocība, salīdzinot ar īslaicīgu importu ārpus ATA procesa, ir tā, ka importētās preces nav pakļautas ievedmuitas nodevām trešajās valstīs, kas iesaistītas procesā. ATA karnete var tikt izdota dažādiem preču izmantošanas veidiem:

 • Tirdzniecības izstāžu un gadatirgu precēm
 • Preču paraugiem
 • Profesijas pienākumu veikšanai izmantojamiem priekšmetiem

Šīs preces nedrīkst tikt izlietotas vai apstrādātas. Attiecīgi starp karnetes precēm neietilpst brošūras, izdalei paredzēti reprezentācijas materiāli un tml., tāpat arī tajās nevar iekļaut preces, kas ātri bojājas. Sūtītājam ir jānodrošina, ka importētās preces paredzētajā laikā tiek atkal eksportētas.

Transportēšanas metode (T1/T2) palīdzēs izvairīties no sastrēgumiem uz jaunajām ārējām robežām pēc "Brexit", jo Lielbritānija arī turpmāk piedalīsies NCTS sistēmā. Iespējama aizkavēšanās, pārsūtot importa vai eksporta ziņojuma kopsavilkumu.

T1/T2 izveido muitas dokumentu, kas tiek izmantots muitas preču transportēšanai no viena muitas biroja uz citu.

T1/T2 dokuments jeb muitas pavadzīme kravas transportēšanai pavada muitas preces transportēšanas laikā, lai nodrošinātu, ka nemainās to daudzums. Ja muitas apstrāde nenotiek pirmajā muitas iecirknī (robežas muitas iecirknī, lidostā, jūras transporta ostā), kad muitotās preces tiek ievestas ES, T1 dokuments pavada preces līdz pēdējai muitas iestādei, saņemšanas vietā.

Video pārraide no "Brexit” foruma

"DB Schenker” nodaļa Apvienotajā Karalistē 21. februārī organizēja "Brexit” forumu, kas bija paredzēts Apvienotajā Karalistē bāzētiem klientiem. Tajā piedalījās plaši pazīstamais "Brexit” konsultants un ES reģistrētais eksperts Roberts Hārdijs (Robert Hardy, "Oakland Invicta” direktors). Skatīties pasākuma video ierakstu.