Skip to content
DB SCHENKER logotips DB SCHENKER logotips


camera lenses notebook db schenker office desk

DB Schenker apbalvojumu saņem Dr. Kora Boguša (Cora Bogusch)

Jaunā zinātniece no Technische Universität Darmstadt saņem prestižo apbalvojumu par inovatīviem pētījumiem • Uzmanības centrā peļņas sadale kā stimula mehānisms loģistikas attiecībās.

Loģistikas uzņēmējdarbībā panākumus lielā mērā nosaka informācijas ķēdes (piemēram, par transporta jaudām un izmantošanas pakāpi). Tomēr daudzos gadījumos loģistikas pakalpojumi tiek pasūtīti brīdī, kad tie nepieciešami, bez iepriekšēja brīdinājuma. Tas savukārt rada jautājumus par pieejamo resursu izmantošanu un augstāko apkalpošanas kvalitāti. Loģistikas pakalpojumu sniedzēji var veikt pasākumus, lai novērstu šo neparedzamību, nodrošinot efektīvu informācijas apmaiņu pirms transportēšanas un uzlabojot klientu attiecību pārvaldību, balstoties uz peļņas sadales līgumiem. DB Schenker apbalvojums, no kreisās: profesors Hanss Kristians Pfols (Hans-Christian Pfohl) (žūrijas loceklis); Dr. Bastians Grunbergs (Bastian Grunberg) (Deutsche Bahn fonda rīkotājdirektors); profesors Ralfs Elberts (Ralf Elbert) (TU Darmstadt, vadošais profesors un vērtētājs); Dr. Kora Boguša (Cora Bogusch) (apbalvojuma saņēmēja); Johens Tēvess (Jochen Thewes) (DB Schenker izpilddirektors). Avots: Deutsche Bahn fonds/Kranert. 
​​​​​​​

Dr. Kora Boguša saņēma šī gada DB Schenker apbalvojumu par savu disertāciju "Peļņas sadale kā stimula mehānisms loģistikas attiecībās ar asimetrisku informāciju”. Pasniegšanas ceremonija notika vakar Minhenē: Balvu, par kuru pienākas arī 15 000 eiro naudas prēmija, vadošajā transporta loģistikas, mobilitātes, IT un piegādes ķēdes pārvaldības gadatirgū pasniedza Deutsche Bahn fonda rīkotājdirektors Dr. Bastians Grunbergs un Schenker AG izpilddirektors Johens Tēvess.


DB Schenker apbalvojums

DB Schenker apbalvojums ir naudas balva, ko pasniedz Deutsche Bahn fonds, lai pagodinātu talantīgus jaunos profesionāļus. Apbalvojums tiek piešķirts starptautiskā līmenī reizi gadā un loģistikas profesionāļu vidū tiek uzskatīts par vienu no augstākajiem sasniegumiem loģistikas uzņēmējdarbībā Eiropā. Tas izveidots ar mērķi veicināt jauno zinātnieku akadēmiskos darbus transporta, loģistikas un satiksmes pārvaldības jomās, kas demonstrē ne tikai profesionālu izcilību, bet arī augstu inovāciju līmeni un palīdz apkārtējai videi un sabiedrībai.