Skip to content
DB SCHENKER logotips DB SCHENKER logotips


camera lenses notebook db schenker office desk

Jaunu Eiropas sauszemes transporta noteikumu ieviešana. Izmaiņas, kas izriet no ES 1. Mobilitātes pakotnes (MP 1)

DB Schenker ļoti atzinīgi vērtē Eiropas Savienības jaunās Mobilitātes pakotnes ieviešanu, kuras mērķis ir efektīvāk līdzsvarot drošības, sociālā taisnīguma, ilgtspējas un ekonomikas mērķus Eiropas sauszemes transporta sistēmā. Tā rezultātā mēs tagad veicam pasākumus, lai uzlabotu darba apstākļus savam svarīgākajam aktīvam – mūsu darbiniekiem un mūsu apakšuzņēmēju darbiniekiem. Pēdējo gadu laikā (sākot ar 2017. gadu) liels skaits jaunu noteikumu ir tikuši ieviesti un šobrīd ir spēkā. Tomēr būtiskākās izmaiņas attiecībā uz darba apstākļiem autotransporta nozarē stāsies spēkā 2022. gadā, un mēs uzskatām, ka nākotnē transporta tirgus kopumā attīstīsies pozitīvi, un tā rezultātā tiks nodrošināti labāki darba apstākļi.

Galvenās izmaiņas, kas jāņem vērā no 2022. gada 2. februāri, ir šādas:

Jauni kabotāžas noteikumi:

  • 4 dienu "atdzišanas" periods starp atsevišķiem kabotāžas reisiem ES dalībvalstīs. Tas ierobežos kravas automašīnu un autovadītāju kapacitāti kabotāžas pārvadājumos un liks pārvadātājiem mainīt šādu pārvadājumu pārvaldību.
  • Pienākums 8 nedēļu laikā atgriezt kravas automašīnu tās reģistrācijas valstī. Tas negatīvi ietekmēs transporta kapacitāti un palielinās izmaksas, jo lielākā daļa kravas automašīnu diezgan lielus attālumus brauks tukšas, izraisot satiksmes nelīdzsvarotību konkrētos tirdzniecības ceļos.

Algu līmeņu pielāgošana:

  • Algu palielinājums, kas saistīts ar MP 1 autovadītāju norīkošanas noteikumu pieņemšanu vietējos tirgos.
  • Darba algas palielinājums, kas saistīts ar MP 1 autovadītāju norīkošanas noteikumiem attiecībā uz kabotāžas un pārrobežu pārvadājumiem – ES austrumu valstu autovadītāju darba algai, kuri veic kabotāžas un pārrobežu pārvadājumus, ir jābūt vienādai ar transporta nozares normu valstīs, kurās šie autovadītāji veic pārvadājumus.

Jauni ziņošanas noteikumi:

  • Jauni ziņošanas pienākumi pārvadātāju uzņēmumiem attiecībā uz autovadītāju norīkošanas noteikumiem, informāciju par autoparku un citu informāciju – to pieprasa vietējās iestādes un Eiropas Savienība.
  • Jaunās paaudzes digitālie tahogrāfi visiem kravas automobiļiem, tostarp vieglajiem kravas automobiļiem ar pilnu masu no 2,5 līdz 3,5 tonnām, starptautiskajos pārvadājumos kļūs obligāti

Papildu noteikumi tiks ieviesti 2023. gada janvārī.

Jauno noteikumu ieviešana neietekmēs mūsu pakalpojumu sniegšanu jums kā mūsu klientam, jo DB Schenker nodrošinās visu prasību ievērošanu. Tomēr mēs sagaidām, ka mobilitātes pakete ietekmēs kapacitāti, kā arī sauszemes transporta izmaksas, jo palielināsies darbaspēka izmaksas, būs nepieciešams veikt papildu reisus un “atdzesēšanas” periodus.

Mobilitātes pakotne: Jautājumi un atbildes