Skip to content
DB SCHENKER logotips DB SCHENKER logotips


camera lenses notebook db schenker office desk

Sadarbība apkārtējās vides jomā ar Hapag-Lloyd samazina CO2 izmešus par 130 000 tonnām

Abpusēji apstiprināti klimata aizsardzības mērķi – Optimizēti kuģu korpusi un efektīvas piedziņas sistēmas.

2006. gadā uzsāktais pilotprojekts zaļai piegādes ķēdei starp Zviedriju un Ķīnu strauji ir pārtapis par stratēģisku partnerību klimata aizsardzībā pasaules okeānos. Transporta un loģistikas pakalpojumu sniedzējs DB Schenker un kuģniecības uzņēmums Hapag-Lloyd var atskatīties uz ražīgu desmit gadu ilgu sadarbību, kas ļāvusi ievērojami samazināt oglekļa dioksīda izmešus. Pēdējo desmit gadu laikā to apjomu ir izdevis samazināt par 130 000 tonnām.


2016-11-02-hapag-lloyd-grafik

"Kā loģistikas pakalpojumu sniedzējs mēs uzņemamies īpašu atbildību, plānojot un veicot pārvadājumus ar augstu izmešu līmeni. Jūras kravu pārvadājumi veido 22 procentus no visiem tiešajiem un netiešajiem DB Schenker oglekļa izmešiem. Tāpēc mēs vienmēr esam piešķīruši lielu nozīmi investīcijām vides aizsardzībā kopā ar kuģniecības uzņēmumiem, lai sasniegtu savus klimata aizsardzības mērķus," saka Andrea Dorotea Šēna (Andrea Dorothea Schön), kas atbild par DB Schenker darbu klimata aizsardzības un CO2 kontroles jomā. Pateicoties pašnoteiktajiem ierobežojumiem, līdz 2020. gadam katra DB Schenker pārvadātā konteinera radītos kaitīgo gāzu izmešus būs iespējams samazināt par līdz pat 23 procentiem salīdzinājumā ar 2014. gadu, rēķinot uz vienu standarta konteineru (TEU).


2016-11-02-hapagloyd-schiff


Partneri pirmo reizi noteica klimata aizsardzības mērķus kā līgumiskas saistības 2015. gadā. Hamburgas kuģniecības uzņēmums apņēmās līdz 2020. gadam samazināt pārvadāto DB Schenker konteineru oglekļa dioksīda izmešus par vēl 20 000 tonnām.

"Mēs varam sasniegt šos mērķus, kuģojot ar ātrumu, kas samazina degvielas patēriņu. Mūsu kuģiem ir ne tikai optimizēti korpusi, bet arī efektīvas piedziņas sistēmas un modernākie dzinēji," saka Ērika Zāgerte (Erika Sagert), Hapag-Lloyd vides aizsardzības un ilgtspējas vadītāja. Proaktīvai, laika apstākļiem pieskaņotai kuģošanai un maršruta optimizācijai ir svarīga loma degvielas patēriņa samazināšanā ceļā.

DB Schenker izstrādāja savus pirmos klimatam nekaitīgos produktus klientiem sadarbībā ar Hapag-Lloyd jau 2006. gadā. Tolaik Hapag-Lloyd jau izmantoja kuģus ar ātruma ierobežojumiem jūras maršrutos starp Zviedriju un Ķīnu. Kopējo oglekļa dioksīda izmešu samazinājumu bija iespējams noteikt, jo uzņēmums bija viens no pirmajiem, kas izmantoja "Clean Cargo Working Group" atzītu aprēķinu metodiku. Divus gadus vēlāk, izmantojot Hapag-Lloyd sniegtos datus, DB Schenker spēja aprēķināt pirmo saistošo jūras oglekļa emisiju ietekmi noteiktos pārvadājumu maršrutos.

Nākamais sasniegums abu uzņēmumu sadarbībā bija EcoTransIT Pasaules izmešu kalkulatora ieviešana. 2010. gadā sadarbībā ar citiem partneriem Hapag-Lloyd un DB Schenker izstrādāja pārskatāmas un precīzas transporta ķēžu vides ietekmes uz globālajiem maršrutiem aprēķināšanas rīku. Rīks ir kļuvis par plaši atzītu uzticamas enerģijas patēriņa un CO2 un citu kaitīgo gāzu izmešu aprēķināšanas standartu konkrētos kravu pārvadājumos.

"Vadošiem kuģniecības uzņēmumi kā Hapag-Lloyd ir bijusi svarīga loma mūsu oglekļa emisiju ietekmes samazināšanā, lielā mērā pateicoties pārskatāmām izmešu samazināšanas atskaitēm. Veiksmīgu un ilgstošu darījumu attiecību pamatā ir jābūt uzticībai un godīgumam, runājot par kvalitāti un vides mērķiem. Šādas vienošanās ir svarīgi atskaites punkti, jo tās ļauj mums integrēt ilgtspējas aspektus savās darījumu attiecībās," turpina Andrea Dorotea Šēna. DB Schenker ir vienojies par šiem klimata aizsardzības mērķiem ar sešiem citiem kuģniecības uzņēmumiem, kas darbojas visā pasaulē.

DB Schenker ieņem trešo vietu pasaulē jūras kravu pārvadājumu tirgū. 2015. gadā DB Schenker katru dienu pārvadāja vairāk nekā 5400 konteinerus, bet kopējais apjoms sasniedza gandrīz 2 miljonus TEU. Uzņēmuma jūras kravu pārvadājumu tīkls aptver 130 valstis un aptuveni 600 DB Schenker pārstāvniecības visā pasaulē.