Skip to content
DB SCHENKER logotips DB SCHENKER logotips


camera lenses notebook db schenker office desk

Schenker reorganizēs valdi

Jauna kravu pārvadājumu valdes nodaļa • Pārdošana un mārketings valdes līmenī • Jauns izpilddirektors Eiropas reģionā

Kopš 2017. gada 1. janvāra Schenker AG valde ir reorganizēta ar mērķi pilnveidot procesus un būt tuvāk klientiem. Schenker AG uzraudzības padome ir apstiprinājusi restrukturizāciju.

"Samazinot valdes locekļu skaitu no septiņiem uz sešiem un reorganizējot valdes nodaļas, mūsu mērķis ir nodrošināt ātrus un ērtus risinājumus saviem klientiem, kā to pieprasa tirgus, un būt par paraugu citiem, veidojot efektīvāku organizāciju," saka Jochen Thewes), Schenker AG izpilddirektors.

Svarīgākās pārmaiņas būs gaisa un jūras kravu pārvadājumu un sauszemes transporta valdes nodaļu konsolidēšana, izveidojot jaunu struktūrvienību ar nosaukumu Kravu pārvadājumi (COO), kuru vadīs Ēvalds Kaizers (Ewald Kaiser), pašreizējais sauszemes transporta valdes loceklis. Mērķis ir ciešāk sasaistīt šīs trīs produktu jomas, lai ātri uzlabotu integrētos transporta produktus un pakalpojumus un labāk izmantotu izaugsmes potenciālu.

Šajā valdes nodaļā tiks izveidota jauna struktūrvienība ar nosaukumu Globālais sauszemes transports, kas standartizēs un veicinās sauszemes transporta attīstību ārpus Eiropas.
Tiks izveidota jauna struktūrvienība DB Schenker (CCO) Komerciālie un loģistikas līgumpakalpojumi, kuru vadīs Toms Šmits (Tom Schmitt). Pirmo reizi lielo klientu pārvaldība/pārdošana un mārketings tiks sasaistīts valdes līmenī, kas veicinās saziņu ar klientiem, nostiprinās pārdošanu un ātrāk paplašinās pozīciju tirgū.

Notikušas personāla izmaiņas arī Schenker AG lielākajā biznesa reģionā. 2016. gada 1. decembrī Rainers Haikens (Reiner Heiken) (54) kļuva par Eiropas reģiona izpilddirektoru, nomainot šajā amatā Ēvaldu Kaizeru. Iepriekš Haikens ieņēma Kühne & Nagel valdes priekšsēdētāja amatu Hamburgā.