Skip to content
DB SCHENKER logotips


Special Products Truck Crane

Bīstamo kravu pārvadājum

Bīstamās kravas ir tādas kravas, kuras var nodarīt kaitējumu cilvēkiem un apkārtējai videi.

Bīstamās kravas saskaņā ar starptautiskām konvencijām (katram pārvadāšanas veidam  atbilst sava) tiek iedalītas 13 klasēs.

Bīstamo kravu klases

Lūdzu, ņemiet vērā, ka vielām var būt vairāk kā viena bīstamība, tādā gadījumā iepakojumam ir jāpiestiprina vairākas bīstamības zīmes.

SIA Schenker piedāvā bīstamo kravu pārvadājumus visu klašu vielām, izņemot 1., 6.2. un 7. Papildus ir jāsaskaņo pārvadājumi gadījumos, ja kravām nepieciešams nodrošināt arī temperatūras režīmu.

Nosūtītāja pienākums ir atbilstoši klasificēt un marķēt bīstamās kravas. Katram iepakojumam, kurā atrodas bīstamā krava, jābūt marķētam ar vielas identifikācijas (UN) numuru un atbilstošo bīstamības zīmi.

Piemēram, adr_images

Papildus nosūtītāja pienākums ir aizpildīt bīstamās kravas deklarāciju.

eSchenker: tas ir tik vienkārši

eSchenker ir mūsu līdz šim vismodernākais loģistikas risinājums. Tas apvieno visus e-pakalpojumus vienā portālā, piedāvājot maksimālu atbalstu visos jūsu piegādes ķēdes posmos. eSchenker parūpēsies par jūsu loģistiku no izsekošanas un plānošanas līdz rezervēšanai un pārskatiem.

Izsekošana

Ērti lietojamais eSchenker izsekošanas rīks piedāvā jums reāllaika informāciju par jūsu sūtījuma atrašanās vietu un statusu un paredzamo piegādes laiku. Izsekošanas numura piešķiršana nozīmē, ka varat piekļūt detalizētai informācijai par sūtījumu bez pieteikšanās sistēmā.

Mūsu izsekošanas tehnoloģija ir papildināta ar vēl detalizētāku pārskatu un statusa informāciju par katru jūsu sūtījumu.