Skip to content
DB SCHENKER logotips DB SCHENKER logotips


Special Products Truck Crane

INTRASTAT un DRN atskaišu sagatavošana

Pēc iestājas ES, Latvijas uzņēmējiem, kuru tirdzniecības partneri ir Eiropā, vairs nebūs jāaizpilda importa/eksporta muitas deklarācija. Tas gan nenozīmē, ka tā informācija, kas patreiz tiek aizpildīta muitas deklarācijā (nosūtītājs, preces vērtība, svars, nodokļi utt.) turpmāk vairs nebūs jāsniedz.

2004.gada 1.maijā uzņēmējiem līdzšinējās vienas muitas deklarācijas vietā būs jāsniedz vairāku veidu atskaites: INTRASTAT atskaite; DRN atskaite: atskaite  apsaimniekošanas organizācijām.

Ņemot vērā to, ka  minētās atskaites spēs aizpildīt darbinieki ar specifiskām zināšanām (preces kods, darījuma raksturs utt.), SIA Schenker piedāvā saviem klientiem, pamatojoties uz  noslēgtajiem līgumiem, veikt INTRASTAT atskaitesDabas Resursu Nodokļu (DRN) atskaites) atskaites aizpildīšanu un iesniegšanu attiecīgajās institūcijās.

INTRASTAT atskaite

Lai nodrošinātu objektīvas un ticamas informācijas iegūšanu par tirdzniecību starp dalībvalstīm, ES ir izstrādāta statistiskās uzskaites sistēma INTRASTAT. Šīs sistēmas darbību nosaka ES Padomes 1991.gada 7.novembra regula EEK 3330/91 par statistiku attiecībā uz dalībvalstu savstarpējo preču tirdzniecību. Tādejādi, Latvijā, kļūstot par Eiropas Savienības dalībvalsti un Vienotā Kopienas tirgus daļu būs jāiesniedz 1 x mēnesī Centrālā statistikas pārvaldē (CSP) INTRASTAT deklarācija. CSP veiks attiecīgo deklarāciju pārbaudi, salīdzinot iesniegto INTRASTAT deklarāciju ar VID iesniegtajām PVN atskaitēm. INTRASTAT deklarāciju aizpilda respondents pats vai viņa pilnvarots pārstāvis. CSP ir noteikusi respondentu loku, kuriem jāaizpilda INTRASTAT deklarācija, t.i., respondents veikto tirdzniecības darījumu deklarēšanu uzsāk, ja tā ievedamo un/vai izvedamo preču apjoms uz/no ES dalībvalstīm 2004.gada maijā, ņemot vērā pēdējo informāciju par 12 mēnešiem, ir sasniedzis noteikto robežlielumu, kas 2016.gadā ir noteikts sekojošs:

Preces izvedot:Preces ievedot:
Eur 130 000 jāiesniedz INTRASTAT 2AEur 180 000 jāiesniedz  INTRASTAT 1A
Eur 4 000 000  - INTRASTAT 2BEur 2 500 000 - INTRASTAT 1B

INTRASTAT deklarācijā ir jāuzrāda:

 • Precīzs preces LKN kods
 • Pavadzīmes vērtība
 • Neto svars
 • Daudzums papildmērvienībās
 • Nosūtītājasvalsts kods
 • Izcelsmes valsts kods
 • Darījuma veida kods
 • Transporta veida kods
 • Piegādes nosacījumu kods
 • Statistiskā vērtība

DABAS RESURSA NODOKĻA atskaite

Pēc iestājas ES Latvijā joprojām tiks iekasēts dabas resursu nodoklis (DRN) par preču iepakojumu un videi kaitīgo preču realizāciju vai ievešanu. Attiecīgā DRN atskaite jāiesniedz VID 1x ceturksnī. DRN aprēķinam nepieciešamie dokumenti – iepakojuma sertifikāts vai preču rēķins (oriģināls) ar DRN aprēķināšanai saturošo informāciju jāiesniedz līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 5. datumam. DRN aprēķinu veic sertificēts speciālists. Tas nozīmē to, ka attiecīgo nodokli aprēķinās iepakojuma eksperts, piemērojot attiecīgā gadījumā ekonomiski efektīvāko metodi.

 Atskaitē jāuzrāda:

 • Iepakojuma veids
 • Aprēķina pamats
 • Likme
 • Summa
 • Videi kaitīgās preces
 • Elektropreces

 Atskaite tiks iesniegta VID vai apstiprinātajai apsaimniekošanas institūcijai.

eSchenker: tas ir tik vienkārši

eSchenker ir mūsu līdz šim vismodernākais loģistikas risinājums. Tas apvieno visus e-pakalpojumus vienā portālā, piedāvājot maksimālu atbalstu visos jūsu piegādes ķēdes posmos. eSchenker parūpēsies par jūsu loģistiku no izsekošanas un plānošanas līdz rezervēšanai un pārskatiem.

Izsekošana

Ērti lietojamais eSchenker izsekošanas rīks piedāvā jums reāllaika informāciju par jūsu sūtījuma atrašanās vietu un statusu un paredzamo piegādes laiku. Izsekošanas numura piešķiršana nozīmē, ka varat piekļūt detalizētai informācijai par sūtījumu bez pieteikšanās sistēmā.

Mūsu izsekošanas tehnoloģija ir papildināta ar vēl detalizētāku pārskatu un statusa informāciju par katru jūsu sūtījumu.