Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Är ditt företag redo för brexit?

Den 29 mars förväntas Storbritannien lämna EU. Om det sker med ett avtal med EU händer inget akut, men utan ett avtal kan det bli stora problem för svenska företag. Men lugn, vi kan hjälpa dig.

Den 29 mars 2019 förväntas Storbritannien lämna EU, men det är ännu inte klart om det kommer att finnas ett utträdesavtal eller inte. Ett avtal innebär en så kallad mjuk brexit, vilket ger en övergångsperiod för utträdet fram till den 31 december 2020. Under den tiden kommer det inte vara några förändringar för handeln med varor till och från Storbritannien.

Men om avtalet mellan Storbritannien och EU inte går igenom blir det en så kallad hård brexit. Då införs omgående tullformaliteter i handeln mellan EU och Storbritannien, vilket betyder att handeln med Storbritannien från och med den 30 mars kommer fungera som med vilket annat tredjeland som helst utan frihandelsavtal med EU. Det gäller för både import och export.

– Det innebär att företag bland annat måste föranmäla varor med summariska införseldeklarationer och tillämpa reglerna för säkerhet och skydd vid export, anmäla transportmedel och varor vid ankomst till EU och vid utförselorten från EU. Vidare innebär det att företagen måste lämna tulldeklarationer vid import och export, tillämpa införsel- och utförselrestriktioner samt betala eller lämna garantier för tull och andra avgifter innan varorna kan frigöras för övergång till fri omsättning, säger Mikael Eriksson, Tullchef på DB Schenker i Sverige.

– Företag kan också behöva olika tulltillstånd, dels för att få importera eller exportera vissa varor och dels kan det bli aktuellt med tillstånd för vissa tullformaliteter som exempelvis aktiv och passiv förädling.

Undvik problem vid en hård brexit

Det ni som företag kan göra redan nu för att vara så förberedda som möjligt är att lämna in en tullfullmakt till oss på DB Schenker. Med den kan vi hantera och hjälpa er med all tulldokumentation som kan komma behövas om det blir en hård brexit. Vi har kunskapen och är uppkopplade mot Tullverket och kan sköta er in- och utförtullningar elektroniskt. Det gör att ni kommer kunna undvika onödiga stopp och förseningar i ert handels- och logistikflöde. Ni behöver också ha ett EORI-nummer, om ni inte redan har det, vilket ni ansöker om via Tullverkets hemsida. 

Tullfullmakten behöver vi få till oss i original för att den ska vara giltig. Den kostnadsfri och ni kan ladda ner den på svenska eller engelska, färdigställa och sedan sända den till följande adress:

Schenker AB
Att: Marina Friberg
Lilla Bommen 3
412 97 Göteborg

Om det inte blir en brexit, eller om det blir en brexit som inte kräver tullformaliteter, kommer fullmakten att återsändas till er.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta tullchef eller någon av våra tullspecialister, eller läsa mer om brexit på vår svenska eller brittiska hemsida där vi uppdaterar information regelbundet.

Tullchef:
Mikael Eriksson, 0768-11 99 36, mikael.eriksson@dbschenker.com

Tullspecialister:
Marina Friberg, 0703-23 79 85, marina.friberg@dbschenker.com
Peter Strömvall, 0707-37 04 75, peter.stromvall@dbschenker.com