Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Biogas en del av den fossilfria lösningen

I strävan att göra DB Schenker klimatneutralt är drivmedlet i lastbilarna en nyckelfråga. I dag dominerar dieseln i lastbilarna men nya bränslen behövs för att omställningen ska bli verklighet. Ett alternativ är biogas, där utvecklingen just nu går snabbt.

I början av mars invigdes landets första tankstation för flytande biogas i Götene. Stationen är byggd inom ramen för Klimatklivet, regeringens initiativ för att stimulera den svenska transportsektorns omställning från fossila bränslen. Stationen i Götene ska följas av flera liknande tankställen längs stora trafiknav som E4, E20 och E6. 

–  Tekniken för biogas ligger långt fram och många tror väldigt mycket på det som ett fossilfritt alternativ till dieseln, så vi följer den utvecklingen noga, säger Hanna Melander Quality & Environmental Manager på DB Schenker som var på plats vid invigningen.

Fordonstillverkarna investerar mycket i biogas och många arbetar idag parallellt med utvecklingen vid sidan om elektriska fordon. 

–  Biogaslastbilar är i dagsläget billigare än elektriska lastbilar men fortfarande dyrare än dieseldrivna fordon. Det krävs en stor investering för ett åkeri att köpa biogasfordon och för många är det inte ens möjligt eftersom möjligheten att tanka biogas är väldigt begränsad. Därför är stationen i Götene ett steg i rätt riktning.

Att ett stort ansvar för omställningen till fossilfria transporter ligger på åkerier och fordonstillverkare är tydligt men ett kanske ännu större faller på regeringen.

 –  Idag är det billigare och förknippat med lägre risk att köra diesellastbilar. Tekniken är väl beprövad, som ägare vet du vad bränslet kostar, vilken service som krävs på fordonen och andrahandsvärdet när du vill sälja. Med ny teknik kommer osäkerhet, det är grundproblemet. Där måste politiska beslut styra utvecklingen och där förväntar vi i branschen oss både piska och morot, säger Hanna Melander.

Intresset för biogas ökar hos DB Schenkers åkare och flera investeringar är planerade. Allt eftersom infrastrukturen byggs ut och förutsättningarna förbättras kommer omställningstakten att öka.

–  Enligt Klimatpolitiska rådets rapport som släpptes i slutet av mars och som syftar till att vägleda regeringen i klimatomställningen så är de planerade insatserna alldeles för få. Rådet rekommenderar bland annat regeringen att sätta ett stoppdatum för försäljning av fossila bränslen samt att öka styrningen mot mer klimateffektiva fordon. Denna typ av beslut kommer att förändra den analys som våra åkare gör när de ska investera i nya fordon och höja risken med att investera i teknik som är beroende av fossila bränslen. Det tror vi kommer att leda till ökade investeringar i biogas och el, säger Hanna Melander.