Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Bra utfall för ny avfallshantering

Ett kraftigt omtag av avfallshanteringen på DB Schenkers terminaler har gjort stor skillnad, både för återvinningen och ekonomin. –  Avfall är en handelsvara som du måste förstå värdet på för att bäst kunna effektivisera din hantering, säger Hanna Melander, Quality & Environmental Manager på DB Schenker.

En stor del av dagens hållbarhetsarbete handlar om att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi, med det stora målet att inga nya råvaror ska användas utan bara befintliga. Det arbetet sker på global nivå men också på branschnivå och ner på företagsnivå. På DB Schenker har det arbetet intensifierats och gett goda resultat. 

–  Med hjälp av externa aktörer gjorde vi analyser av avfallshanteringen på samtliga terminaler och kunde utifrån det vidta en mängd åtgärder för att effektivisera vårt arbete, berättar Hanna Melander Quality & Environmental Manager på DB Schenker.

Vilket avfall, vilka mängder, hur det sorteras, storlek på kärl, hur ofta avfallet hämtas. När allt fanns svart på vitt i analysen satte arbetet i gång.

–  Det som blev tydligt när vi tog en närmare titt var vikten av att förstå ekonomin i det hela. Wellpapp, glas, plast, metall och trä har olika värde. Du måste se till att din aktör som hämtar ditt avfall får rätt betalt för det. Utifrån värdet kan du sen räkna på att dina avfallskärl har rätt storlek och töms med rätt intervaller, så att det exempelvis inte alltid hämtas halvtomma kärl. Eller att du inte slänger avfall som kan återvinnas.

Omtaget kring terminalernas avfall har gett resultat snabbt. Återvinningsgraden på 68 procent 2017 steg till 74 procent 2018. Nu har ett mål på 85 procent år 2020 slagits fast.

–  Det är ambitiöst men det måste det vara. Nu ska vi gå in ännu mer i detalj, se hur vi kan organisera oss på terminalerna och se till så att personalen får större kunskap och bättre kan anpassa arbetet efter lokala förutsättningar.

–  Att det handlar både om miljö och ekonomi samtidigt är viktigt att förstå, det borde göra att det är relevant för alla företag oavsett storlek att titta närmare på sin avfallshantering. Möjligheterna varierar men det finnas alltid saker att göra, avsluta Hanna Melander.