Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Branschen är enad: Statlig satsning på elektrifiering behövs

En 70-procentig minskning av koldioxidutsläppen till 2030 kräver mycket av logistikbranschen. Vi på DB Schenker vill ta vårt ansvar. Men vi har kort tid på oss.

För att regeringens mål att minska koldioxidutsläppen med 70 procent till 2030 ska uppnås, borde regeringen underlätta för transportsektorns omställning mot fossilfrihet. Inger Uhrdin, Hållbarhetschef på DB Schenker, har skrivit under ett debattinlägg där hjälp från det politiska systemet efterfrågas.
̶  Vi vill se att det satsas mer på elektrifiering, att en biobränslekommission tillsätts och att förutsättningar för effektivare transporter skapas, säger hon.

Tillsammans med DB Schenker har representanter för fyra andra transportkoncerner samt bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen skrivit under.
̶  Transportföretagens miljökommitté initierade debattinlägget. Branschen har ett budskap som vi vill lyfta fram, vi inom transportbranschen behöver samarbeta. 

Har vi fått någon respons från regeringen på debattinlägget?
̶  Vi har en pågående dialog med regerings- och myndighetsrepresentanter om de här frågorna men även om en hel del andra frågor. Jag tycker det märks att dialogen kring hållbarhetsfrågor börjar trappas upp nu, inom flera olika områden.

Läs hela debattinlägget här: https://www.altinget.se/miljo/artikel/satsa-storskaligt-paa-elektrifiering