Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Vi transporterar mer än 100 000 ton kraftverksdelar till Egypten

En liten fiskehamn omvandlas till transportnav för ett stort kombikraftverk

Det sista momentet inför en stor order: Fram till september kommer vi att transportera totalt 100 000 ton och 400 000 kubikmeter frakt till Egypten för Siemens AG, som bygger ett av världens största gasdrivna kraftverk. Burullus är platsen för ett av tre Siemens-kraftverk. Varje kraftverk drivs med naturgas och har en kapacitet på 4,8 gigawatt, som kommer att genereras av åtta gasturbiner och fyra ångturbiner från Siemens. Tekniken har valts för sin höga effektivitet.

​​​​​​​ En kran på 600 ton lastar av turbinerna i Burullus En kran på 600 ton lastar av turbinerna i Burullus. De tunga delarna levereras vid en specialförstärkt brygga. De tunga delarna levereras vid en specialförstärkt brygga. Tunga delar, som generatorer och turbiner, lyfts med stålrep. Tunga delar, som generatorer och turbiner, lyfts med stålrep.

De enskilda komponenterna omfattar turbiner, generatorer, transformatorer och pannor som väger upp till 500 ton vardera. Till varje kraftverk krävs totalt 248 av dessa massiva komponenter. Mer om Burullus-projektet Egypten Nedladdning: Infografik

De tunga delarna från Europa och USA levereras direkt till Burullus fiskehamn. Delar från Asien skickas först till hamnen vid Alexandria på oceangående fartyg. Där lastas de om till mindre hamnfartyg som lättare kan ta sig in till hamnen vid Burullus, som ligger ca 80 km längre bort.

DB Schenker genomförde de nödvändiga förberedande arbetena för att säkerställa att de massiva komponenterna kunde lastas av vid Burullus hamn: djupet utökades till 5,50 meter och en brygga förstärktes, samtidigt som tillträdesvägar upprättades och anläggningar för tillfällig lagring. En kran på 600 ton installerades för avlastning av de enskilda komponenterna till låglastande trailrar. Burullus hamn ligger bara 16 kilometer från byggarbetsplatsen.

De tre kraftverken började tas i drift stegvis redan i slutet av 2016.  

Some facts about the biggest project in Schenker Deutschland's history
  • One single gas turbine weighs 482 tons. This roughly equals the weight of 100 elephants or 32 city buses.
  • DB Schenker is transporting eight turbines of this size and a further 240 components weighing more than 50 tons apiece to the Nile delta in Egypt.
  • A small fishing port 16 kilometers east of the construction site was completely reconstructed within five months in order to enable handling of the heavy-lift pieces: The approach channel and basin were dredged to a depth of 5.5 m, the breakwater was extended by 150 meters, 1,500 meters of access road were built, 6,000 square meters of storage area were constructed, and a 125 meter pier was reinforced for heavy loads.
  • DB Schenker collects the gigantic components produced at plants around the world: Gas turbines from Berlin, generators from Mülheim in Germany and Charlotte in the US state of North Carolina. Transformers come from Weiz in Austria and Zagreb in Croatia. Condensers and parts for the steam turbines come from Banten in Indonesia, while 192 modules for the eight boilers are produced in Ulsan in South Korea.
  • 316,000 cubic meters of other power station components are being delivered by sea or air.
  • The construction of the power stations in Egypt also represents a record for Siemens. The company signed the contract with Cairo in June 2015 for the construction of three gas and steam turbine combined power stations, plus twelve wind parks with a total of 600 turbines. Once they are operating at full capacity, they will increase Egypt's power generation by 50 per cent. In terms of output, each of the combined cycle power plants is the biggest in its class in the world.
Download: Fact sheet Burullus

​​​​​​​