Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


DB Schenker garanterar leverans på utsatt tid

Nu knyter DB Schenker samman Europas länder med dagliga avgångar. – Vår nya premiumprodukt kortar ledtiderna ut i Europa upp till sex dagar. Misslyckas vi kan kunden få pengarna tillbaka, säger Magnus Strand, chef DB Schenker Land i Sverige, Danmark och Island

DB Schenker vidareutvecklar nu sitt erbjudande för transporter i Europa genom att introducera två nya pan-europeiska produkter för styckegods.

Ökad flexibilitet
Alla europeiska terminaler är nu knutna till varandra genom dagliga trafik. Detta möjliggör snabbare godstransporter och ökad flexibilitet för företag med verksamhet i Europa. De nya produkterna, DB SCHENKERsystem och DB SCHENKERsystem premium, är standardiserade över hela Europa.

 Garanterad leveranstid
– DB SCHENKERsystem är vår nya standardprodukt och den bästa lösningen för företag som vill transportera sitt gods snabbt med hög tillförlitlighet i hela Europa. Men om hastigheten är helt avgörande är DB SCHENKERsystem premium den bästa lösningen, där är kunderna garanterade en viss leveranstid, och kan få pengarna tillbaka, säger Magnus Strand.

Extremt korta ledtider
De nya produkterna har skapats för att tillgodose den växande efterfrågan på gränsöverskridande transporter med extremt korta ledtider. Detta är nu möjligt tack vare dagliga avgångar över hela Europa – från alla länder – till alla länder.

Gränslöst Europa
– Vi skapar ett Europa utan gränser för godstransporter i en tid som präglas av allt mer gränsöverskridande marknader med ökade krav på just-in-time-leveranser. Vi är oerhört glada att kunna erbjuda ännu snabbare ledtider som vårt bidrag till att öka våra kunders produktivitet och effektivitet, säger Magnus Strand.

20 000 anställda
DB Schenker har fler än 20 000 anställda i det nya paneuropeiska nätverket som hanterar cirka 300 000 sändningar per dag och mer än 30 000 linjetrafikförbindelser per vecka i Europa.