Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Enklare och billigare handel med Japan

Nu öppnar nya möjligheter upp sig för svenska företag. EU har slutit sitt hittills största handelsavtal som tar bort majoriteten av tullarna i handeln mellan EU och Japan. Japan har dessutom åtagit sig att i större utsträckning följa internationella regler och standarder, vilket underlättar handeln ytterligare.

Sedan den 1 februari i år gäller ett nytt frihandelsavtal mellan EU och Japan. Avtalet innebär att handeln underlättas dels genom att tullar minskas eller avvecklas helt för varor med ursprung i frihandelsområdet, och dels genom att andra typer av handelshinder försvinner då Japan har åtagit sig att använda internationella standarder och globala riktlinjer i större utsträckning. 

Vad innebär detta för svenska företag? 

Avtalet innebär en förenkling av handel och investeringar, vilket kommer att öppna upp för nya möjligheter för svenska företag som får förbättrad tillgång till den japanska marknaden och vice versa. Det kommer också bli lättare för företagsresenärer och investerare att åka till Japan utan att behöva söka arbetstillstånd.

För den som importerar industrivaror från Japan blir det enklare och billigare eftersom dessa kommer att bli tullfria direkt. En del varor blir dock tullfria först efter en övergångsperiod, exempelvis personbilar, bildelar, skor, viss elektronik och vissa kemikalier.

För den som exporterar blir det också enklare och billigare. Japan har tagit bort importtullar för alla industrivaror, exempelvis kemikalier, järn och stål, andra oädla metaller, glas samt textil och konfektion. Det ger en större möjlighet för svenska företag att konkurrera på den japanska marknaden. För vissa varor sker en nedtrappning av tullarna under flera år, exempelvis för trä och varor av trä, varor av läder samt skor. Även för livsmedel kommer en större del av tullpositionerna att avvecklas helt, många dock först efter en nedtrappningstid. 

– För oss i Japan innebär det att vi kommer se en ökning av volymerna hos nuvarande kunder som väljer att ge handelsfördelen tillbaka till sina kunder. Lägre avgifter ger lägre försäljningspriser, vilket ger mer attraktiva detaljpriser och därmed möjlighet till ökad försäljning och större omsättning, säger Richard van Schie, General Manager på Schenker-Seino Co., Ltd i Japan.

Varför ska man välja DB Schenker som speditör för sin handel med Japan?

– Schenker-Seino är en av de största icke-japanska speditörerna på marknaden och vi har en stark lokal partner (Seino) med det största LTL-nätverket i Japan. Vi erbjuder dörr till dörr-lösningar som täcker flyg, sjö, land och lager. DB Schenker i Sverige är en stark aktör på sin marknad och erbjuder liknande tjänster med ett stort nätverk och anslutningar, inte bara i Sverige utan i hela Skandinavien, avslutar Richard van Schie.

Vill du veta mer om handel med Japan är du välkommen att kontakta någon av våra sjö- eller flygavdelningar:

Sjö


Hela Sverige: 
Import – se.sm.got.oceanimpFCL@dbschenker.com, se.sm.got.LCLimport@dbschenker.com
Export – se.sm.got.oceanexp@dbschenker.com, se.sm.got.lclexport@dbschenker.com

Flyg


Stockholm och Malmö:
Import: airimportsto@dbschenker.com 
Export: airexportsto@dbschenker.com

Göteborg:
Import: airimpgot@dbschenker.com
Export: airexpgot@dbschenker.com

Fakta i siffror:

Varje år betalas 1 miljard euro i tullar av EU-företag som exporterar till Japan. Avtalet avlägsnar den övervägande delen av detta.

Avtalet kommer att öppna marknaden mot 127 miljoner japanska konsumenter.

Personbilar står för 24 procent av Japans totala export.