Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Fler hittar snabbaste vägen ut i Europa

I september lanserade vi på DB Schenker vårt nya europaerbjudande. Med dagliga avgångar från Sverige till kontinentens alla länder har ledtiderna kortats med upp till sex dagar. För varje vecka upptäcker fler kunder nätverkets stora fördelar.

– Responsen är väldigt positiv, många uppskattar vårt fokus på kvalitet och snabbare service vilket visar att vi har tagit fram en lösning som matchar de högt ställda krav våra kunder har på kvalitet, säger Viktor Strömblad Head of Revenue & Product Management.

Det nya uppdaterade nätverket har tagits väl emot i hela Europa berättar Viktor Strömblad. Särskilt glädjande är att en ny typ av kund har upptäckt de nya snabbare ledtiderna.

– Vi har fått kunder som tidigare primärt använt sig av konkurrenters expresslösningar. De har sett vårt premiumerbjudande som ett konkurrenskraftigt alternativ och testat oss och sedan återkommit med nya bokningar.

Premiumerbjudandet innebär att vi garanterar en leveransdag för godset. Uppfylls inte leveranstiden får du som kund pengar tillbaka.

– Det är det enda heltäckande Europa nätverk som erbjuder korta ledtider med garanti på att vi håller utlovad leveransdag. Det är vi ensamma om att erbjuda på marknaden säger Viktor Strömblad.