Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Förseningar i sjötrafiken till Sverige

Dåligt väder i Asien har medfört förseningar i sjötrafiken till Europa och flera inställda anlöp till Göteborg. 2M aviserar att anlöpet till Göteborg vecka 13 ställs in på grund av förseningar tidigare i transportkedjan.

 

Förseningarna kommer också att påverka exportkapaciteten från Europa eftersom det kommer att bli en stor brist på fartyg i de europeiska hamnarna under veckorna 12-15.

Värst är situationen för närvarande i Rotterdam och det råder stora utmaningar att få med last med på båtarna.

Ytterligare flaskhalsar kommer att uppstå som en följd av påsken och de korta arbetsveckorna i maj, från och med vecka 18.

 Vi beklagar situationen och konsekvenserna det får.

Meddela din kontaktperson på DB Schenker för information kring specifika sändningar.