Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Hur gör jag när jag omprövar tulltillståndet?

Just nu håller Tullverket på med omprövningar av olika tulltillstånd som en del i EU:s nya tullagstiftning.

Turen har kommit till två av de absolut vanligaste tillstånden: 

Förenklad deklaration import 

Kredittillstånd

Tillstånden är viktiga eftersom de gynnar din tullhantering men också dina logistikflöden, som blir mer snabba och effektiva. Risken för stillastående gods på grund av tullrelaterade problem minskar avsevärt om du har tillstånd till förenklad import, till exempel.  

Få hjälp av oss!
Vår erfarenhet säger oss att omprövningar av det här slaget genererar många frågor. Därför hjälper vi dig gärna med omprövningsarbete av alla sorters tulltillstånd - antingen som rådgivande bollplank eller med helintegrerad konsultation. 

Om du redan har kontaktats av Tullverket, eller vet att du kommer att kontaktas för omprövning, tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi till!

Mikael Eriksson, DB Schenker Customs
mikael.eriksson@dbschenker.com
031-703 99 36

Ove Berg, DB Schenker Customs
ove.berg@dbschenker.com
031-703 82 58