Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Hur ser tidtabellen ut i sommar?

Under sommaren kan vår tidtabell och kapacitet påverkas.

Landtransporter inrikes och utrikes
Inskränkningar i ordinarie turlista kan förekomma under semesterperioden.

Kontakta oss gärna
Om du har frågor gällande specifika länder eller liknande, kontakta gärna ditt DB Schenkerkontor så hjälper vi till. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Glad sommar!