Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Kapaciteten i hamnen ökar

När högsäsongen nu är över ökar kapaciteten stadigt i Göteborgs hamn, trots att konflikten långt ifrån är löst.

Godshanteringen i Göteborgs hamn fungerar nu utan större förseningar. Lockouten som infördes i början av sommaren försvann 1 juli och förlängdes inte.

– Nu kan alla stora fartyg från Asien gå in i Göteborg och gods skeppas inte längre till andra hamnar även om kapaciteten inte är uppe på 100 procent, säger Jan Heehrle, Head of Ocean Pricing and Procurement.

– Så situationen är betydligt bättre än i juni men den har fått andra kringeffekter som påverkar kunderna. Chaufförsbrist hos åkerierna har orsakat väntetider. Dessutom tas containerhyror och trängselavgifter fortfarande ut i hamnen. Så jag förstår att kunderna är trött på det hela, fortsätter han.

APM Terminals tror att arbetet i Göteborgs hamn kan vara uppe på 75-80 procent av sin kapacitet i slutet av året. Samtidigt är konflikten med Hamnarbetarförbundet långt ifrån en lösning.

– Det är status quo. Konflikten är oförändrad och medlare är utsedda, säger Jan Heehrle.

Den minskade belastningen i hamnen har också fått APM att ändra sina öppettider. Från tidigare 06.00-20.45 till 07.00-19.00. En minskning med två timmar och 45 minuter. Den fria väntetiden i hamnen för åkeriernas chaufförer minskas också från 60 minuter till 30 minuter. Den förändrade väntetiden införs i alla svenska hamnar.

– Det kommer minska flexibiliteten för åkerierna och vissa kommer behöva ändra sina turlistor. I slutändan kan det betyda kostnader för kunderna. Det är en tråkig konsekvens av att konflikten fortfarande pågår, säger Jan Heehrle.

– Men jag tycker det är viktigt att understryka att kapaciteten ökar stadigt och att högsäsongen snart är avslutad utan att man ligger efter. Sedan kan vi utomstående bara hoppas att parterna kommer överens så att konflikten får en lösning.

Bild: Göteborgs hamn

Du har väl inte missat vårt nya utrikeserbjudande? Nu är Europa närmare än någonsin. Läs mer.