Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Konvojkörningsprojekt: De första transporterna i uppkopplade lastbilar

DB Schenker och MAN inleder samarbete för användning av högteknologiska lastbilar på motorväg A9 • Parterna undertecknar samförståndsavtal

Högteknologiska lastbilar på motorväg: detta är det första samarbetet mellan ett logistikföretag och en lastbilstillverkare i syfte att utveckla uppkopplade lastbilskonvojer och testa deras användning i verkliga trafikförhållanden.

DB Schenker och MAN har undertecknat ett samförståndsavtal om detta och planerar inledningsvis att fastställa de grundläggande villkoren för projektet och de efterföljande praktiska testerna. Under 2018 kommer man att köra en lastbilskonvoj på den digitala testbädden på motorväg A9 mellan DB Schenker-filialerna i München och Nürnberg. Den andra fasen av projektet omfattar införande av självkörande lastbilar på DB Schenkers anläggningar i Nürnberg.

Begreppet konvojkörning avser ett fordonssystem för vägtrafik där minst två lastbilar kör på motorväg med endast ett kort avstånd mellan sig med hjälp av tekniska förarassistans- och kontrollsystem. Alla fordon i konvojen är sammankopplade med hjälp av elektroniska ”dragstänger” i form av car-to-car-kommunikation. Fordonet längst fram bestämmer hastighet och riktning.

Avståndet mellan de enskilda fordonen är omkring tio meter, vilket motsvarar ungefär en halv sekunds körtid. Den elektroniska kopplingen mellan de enskilda fordonen i konvojen garanterar körsäkerheten. Det främsta målet med tillvägagångssättet är att minska luftmotståndet och därmed sänka bränsleförbrukningen med upp till tio procent för hela konvojen. Den minskade bränsleförbrukningen leder även till mindre koldioxidutsläpp.

"Vårt mål är att bli en drivande kraft för digitala affärsmodeller inom transport- och logistikbranschen och att tillhandahålla alternativ som söker både digitala och icke-digitala tjänster", säger Jochen Thewes, styrelseordförande, DB Schenker. "Vi välkomnar därför möjligheten att samarbeta med MAN och att testa konvojkörning i en tidig fas inom ramen för den dagliga trafiken mellan landtransportterminaler. DB Schenker och MAN tror att detta samarbete kommer att leda till ny kunskap som kan användas för att optimera logistikprocesser."

"Projektet fokuserar främst på kundernas krav på helt transparenta samt snabbare och miljövänligare processer", tillägger Ewald Kaiser, styrelseledamot, DB Schenker. På det hela taget räknar vi med att det kommer att leda till en stor effektivitetsökning genom att kundernas befintliga logistikprocesser knyts till nya lösningar. Vi tror att nätuppkopplad och automatiserad körning har enorm potential."

Joachim Drees, styrelseordförande för MAN SE och MAN Truck & Bus understryker fördelarna med lastbilskonvojer ur fordonstillverkarens synvinkel: "Konvojkörning medför verkliga fördelar för transportsäkerheten. Den mänskliga faktorn är tyvärr en av de vanligaste orsakerna till påkörningsolyckor. Att koppla samman lastbilar elektroniskt är en lovande metod för att komma tillrätta med problemet. Det minskade luftmotståndet leder dessutom till en kraftig minskning av bränsleförbrukningen. Samtidigt kommer konvojkörning att göra det möjligt för oss att utnyttja transportinfrastrukturen på ett mycket effektivare sätt." Han understryker att viktiga förutsättningar måste skapas för att förverkliga konvojkörning till ett standardförfarande. "Den rättsliga ramen spelar en avgörande roll för huruvida konceptet kan tillämpas i stor skala." MAN kommer att erbjuda ett sådant system när den rättsliga ramen finns på plats."

Enligt Joachim Drees erbjuder samarbetet med DB Schenker utmärkta villkor för testning av konvojkörning i daglig transporttrafik och för vidareutveckling av konceptet. "Vi vill i synnerhet ta reda på vilka krav som tekniken ställer på systemet och tillsammans med våra kunder utveckla lösningar som gör det möjligt att använda konvojkörning på ett optimalt sätt."

Under projektets första fas kommer DB Schenker och MAN Truck & Bus att definiera de grundläggande punkterna avseende testdrift, identifiera lämpliga scenarier för testning av konvojkörning och fastställa de tekniska och logistiska kraven för sammanställning av konvojer. Ett annat projektområde jobbar med insamling och tillhandahållande av nödvändig information och användning av den informationen genom lastbilstillverkare och logistikspecialister.

Parterna kommer även att undersöka möjligheten att kombinera konvojkörning med andra digitala tjänster, samt granska kostnader och besparingspotential.

Inom ramen för projektet kommer man även att undersöka behoven hos förarna i konvojen samt de allmänna effekterna av den nya tekniken på lastbilen som arbetsplats, nu och i framtiden. – Många av frågorna ligger fortfarande långt i framtiden, vi vill testa och bidra till att forma framtiden och ge inspiration och incitament, säger Jochen Thewes. Vi vill införauppkopplade, självkörande lastbilar i våra logistiska processer och ta reda på vilka fördelar – bortsett från minskad bränsleförbrukning – som kan uppnås för våra kunder och driftsprocesserna.