Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Så använder du eSchenker smartast

eSchenker är DB Schenkers globala e-tjänstportal där alla tjänster som stödjer våra kunder hela vägen från planering till uppföljning av transporter finns samlat.

eSchenker är kostnadsfritt och alla avtalskunder får tillgång till portalen som är tillgänglig dygnet runt. Här redogör Eva Lindblom, Sales and Sales Planning på DB Schenker, för de olika tjänsterna som erbjuds i portalen.

Boka land-, sjö- eller flygtransport: Du bokar online, när som helst, var som helst. Du kommer att få systemgenererade bekräftelser för dina bokningar sant kunna se aktuell status. Fäst dina leveransdokument direkt till dina bokningar. Mallar kan skapas för användarvänliga bokningar.

Advanced Tracking: I Advanced Tracking kan du se alla dina sändningar inom ett datumintervall och varje sändnings senaste status med detaljerad sändningsinformation. Du kan enkelt sortera på vilka sändningar som har levererats respektive inte har levererats under vald period och göra en uppföljning. Resultatet kan laddas ned i Excel. Även transport dokument ligger samlade på varje sändning.

Notification (Ocean): Med Notification bevakar ni enkelt att era transporter går enligt planering. Välj vilka händelser ni vill bli informerade om, till exempel: levererat, ändrad leveranstid med mera. Bestäm själva när och hur ofta ni vill bli meddelade. Välj en total rapport per dag eller så fort en viss händelse har inträffat.

Rapporter: Med de rapporter vi erbjuder kan du analysera dina transporter och miljöpåverkan.  Där kan du upptäcka samband, mönster och trender som öppnar möjligheter att vässa logistiken ytterligare.

Carbon Dashboard Report: Få en samlad bild över de emissioner dina transporter faktiskt har genererat. Det går att differentiera rapporter utifrån geografisk uppdelning, såsom avsändnings- och mottagarland, DB Schenkers transporttjänster och tidsperiod.

Shipment Report: Innehåller sändningsinformation på sändningsnivå, till exempel vikt, volym, avsändare och mottagare, till och från land.

Container report: Innehåller informationper container samt historiska händelser, till exempel när containern levererades och leveranstid. Rapporterna kan skrivas ut och även laddas ned i Excel. I vårt kundforum i eSchenker finner du svaren på de flesta frågorna kring eSchenker och där kan du också ställa egna frågor.

Emissionskalkyl: Jobbar du med hållbarhet i företaget och funderar över vilken miljöpåverkan era transporter med oss har? Denna tjänst ger dig möjlighet att redan innan transportens genomförande kalkylera vilka emissioner den kommer att generera oavsett transportslag. Dessutom täcker kalkylen in hela världen. Med kalkylen kan du få fram information som energianvändning, utsläpp av emissionerna koldioxid (CO2), kväveoxider (NOX), Svaveloxider (SOX) och partiklar (PM), samt avstånd i kilometer.