Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Så arbetar vi för att minska utsläppen från våra lastbilar

DB Schenkers målsättning är att bli klimatneutrala år 2045. Ett viktigt steg i den utvecklingen är att fasa ut fossila bränslen som drivmedel i lastbilarna.

Enligt Trafikverkets senaste rapport ökar koldioxidutsläppen från vägtrafiken igen, ökningen för 2018 blev 0,5 procent. Huvudorsaken är enligt rapporten den ökande lastbilstrafiken och att andelen biodrivmedel som tankas inte ökar.

För att nå Sveriges klimatmål att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent behöver utsläppen minska med 8 procent årligen fram till 2030.

DB Schenker har målsättningen att som företag bli klimatneutralt 2045. Vilket drivmedel lastbilarna kör på är en nyckelfråga.

– Klimatomställningen är väldigt viktig för oss. Vi vill så snabbt som möjligt ställa om, men förändringen är inte okomplicerad. Tillgången på ny teknik är begränsad, infrastrukturen behöver byggas ut och den nya tekniken är dyrare vilket påverkar våra priser till kund. Vi arbetar för fullt för att skapa de rätta förutsättningarna för att få tillstånd en så snabb förändring som möjligt, säger Hanna Melander Quality & Environmental Manager på DB Schenker och fortsätter.

– Vi tankar exempelvis så mycket biobränsle som vi får tag på, men tyvärr är det totala utbudet för litet. Om vi ska klara omställningen måste vi stegvis byta till teknik som drivs av el, biogas och på sikt vätgas. Då behöver Sverige producera mycket mer förnybar el och biogas.

För att lyckas i omställningen behöver DB Schenker också tänka nytt och samarbeta med kunder och leverantörer på ett nytt sätt enligt Hanna Melander. Gamla strukturer behöver ifrågasättas och ny innovativa samarbetsmodeller behöver tas fram.

–  Vi på DB Schenker i Sverige ställer oss bakom Sveriges klimatmål. Målen är ambitiösa men precis som Trafikverket skriver i sin rapport kommer de planerade politiska åtgärderna bara leda till att vi kommer halvvägs. Vi förväntar oss därför mer lagstiftning och fler styrmedel för att få till de förändringarna som krävs. Det tycker vi är bra. Marknaden kan göra mycket, men ska vi få till den snabba förändring som behövs behöver transportbranschen hjälp med styrmedel.