Vind precies wat je zoekt

 • Selecteer locatie en taal


 • Samen voor meer biodiversiteit

  Het gefladder van vlindervleugels en bijenvleugels trekt de aandacht van eenieder. De bewegingen en de kleurpracht maken dat we er vol verwondering naar kunnen kijken. Wat doe jij met die ‘waarneming’? En wat doet zo’n waarneming met jou?

  DB Schenker wilt samen met jou de kwaliteit van onze woonomgeving en onze werkomgeving bevorderen. Vlinders en bijen zijn goede indicatoren. Ze zijn erg belangrijk voor het leven op aarde, omdat ze de bestuivers van bloemen zijn en de voornaamste voedselbron vormen voor veel vogels en zoogdieren. Maar helaas staat het aantal (soorten) immens onder druk. In de voorbije 25 jaar is de vlinder- en bijenpopulatie met ruim 30% afgenomen. Verschillende onderzoeken tonen aan deze insectensoorten steeds minder voorkomen in West-Europa en Noord-Amerika. Dit heeft een enorm impact op de natuur en uiteindelijk ook op de mensheid.

  Vlinders en bijen blijken een goede maatstaf te zijn voor de biodiversiteit, omdat zij in iedere levensfase specifieke eisen stellen aan hun omgeving. Ze zijn gebaat bij een omgeving met meer structuur en variatie. Meer biodiversiteit dus.

  DB Schenker is er van overtuigd dat de bescherming van deze insectensoorten alleen kan verduurzamen wanneer natuurbeheer en biodiversiteit gedragen wordt door de hele maatschappij. De uitdaging is om nieuwe wegen te vinden om het eigenbelang op korte termijn aan te laten sluiten bij een duurzame ontwikkeling van biodiversiteit op lange termijn. Concreet organiseren we een zaaiactie om de biodiversiteit te verhogen op onze bedrijfsterreinen, in bermen, op dijken, in de eigen tuin en op braakliggende percelen.

  Help jij ook mee om onze wereld weer wat groener te maken?

  Toestemming om cookies te gebruiken en gegevens te verzamelen

  Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en continu te verbeteren. Hiervoor gebruiken we onder andere Adobe Analytics. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. U vindt meer informatie over cookies en hoe u zich kunt afmelden in ons  privacybeleid.

 • Cookies en trackingscripts

  Wij willen u de mogelijkheid bieden om een weloverwogen beslissing te nemen voor of tegen het gebruik van cookies, die niet noodzakelijk zijn voor de technische functies van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen.

  Ons privacybeleid is bedoeld om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van het verzamelen en verwerken van gegevens, ondermeer door het gebruik van cookies via onze sites, en dat u een beslissing kunt nemen gebaseerd op de juiste informatie. U kunt uw cookie-instellingen echter op elk gewenst moment wijzigen.

  Meer informatie vindt u in ons  gegevensbeschermingsbeleid.