Vind precies wat je zoekt

 • Selecteer locatie en taal

 • Close-up of DB Schenker sneakers someone is wearing running through the woods
  • Duurzaamheid ESG

  ESG-strategie

  Voor ons gaat duurzaamheid niet alleen over het milieu. Het gaat om de planeet - en de mensen die erop leven.

  Op weg naar duurzame logistiek*

  De wereld heeft logistiek nodig - het is de ruggengraat van onze economie. Maar door de uitstoot van een aanzienlijk deel van de wereldwijde broeikasgassen, is ons huidige bedrijfsmodel niet duurzaam voor onze planeet. Om dit te veranderen, moeten we onze hele sector transformeren, samen met onze partners en klanten. Dit omvat in de eerste plaats het bereiken van CO2-neutraal transport en een efficiënter gebruik van bedrijfsmiddelen, maar het gaat verder dan dat. We streven voortdurend naar uitgebreid ESG-leiderschap: gelijke kansen voor alle werknemers, eerlijke partnershappen met onze klanten en leveranciers, en goed bestuur zijn enkele van de principes die als leidraad dienen.

  letter E
  © DB Schenker

  Milieu

  Op weg naar schone logistiek investeren we voortdurend in innovatieve koolstofarme oplossingen voor vrachtvervoer over land, door de lucht en over zee, terwijl we de bedrijfsmiddelen in onze magazijnen efficiënter gebruiken. Op die manier ondersteunen we ook de ambities van onze klanten om duurzame toeleveringsketens op te zetten. Ons belangrijkste doel is om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Samen met onze partners onderzoeken we de technologieën die de schone logistiek van de toekomst mogelijk maken. Daarnaast gaan we nieuwe partnerschappen aan om een circulaire economie te creëren via omgekeerde logistiek, om allerlei materialen en onderdelen in een continue en duurzame cyclus te houden.

  letter S
  © DB Schenker

  Sociaal

  Het creëren van een cultuur van empowerment om het volledige potentieel van onze werknemers te ontplooien is een van de belangrijkste doelen van ons bedrijf. We streven ernaar een aantrekkelijke werkgever te zijn met gelijke kansen voor iedereen. Ons belangrijkste doel is om in 2030 45% vrouwen in ons totale personeelsbestand te hebben. Veiligheid, diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit zijn de drijfveren en prioriteiten voor ons als het gaat om de sociale dimensie van duurzaamheid. We streven naar een stimulerende en veilige werkomgeving waar diversiteit wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

  letter G
  © DB Schenker

  Goed bestuur

  Eerlijkheid en transparantie zijn onze belangrijkste waarden. Wij geloven dat sterke partnerschappen met onze leveranciers, klanten en andere zakelijke partners een voorwaarde zijn voor betrouwbare toeleveringsketens.

  We zien regelmatige externe ESG-beoordelingen en klantenenquêtes als belangrijke benchmarks om onze vooruitgang op het gebied van behoorlijk bestuur te beoordelen. Tegen 2030 streven we naar een externe ESG-validatie waarbij DB Schenker tot de top 5% van organisaties behoort. We hanteren goede bestuurspraktijken en zorgen ervoor dat onze medewerkers de nodige opleidingen krijgen over het naleven van de regels. We nemen ook de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat onze leveranciers dezelfde waarden respecteren.

  *Duurzame logistiek - wat bedoelen we daarmee? Duurzame logistiek is voor ons een basisprincipe voor ons bedrijf, een ideaal waar we naar streven: om onze activiteiten uit te voeren met de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk, met eerlijke regels, goed bestuur en met de visie om een duurzaam bedrijf te creëren voor de volgende generaties.

  Waar we onze toekomst op bouwen

  In ons strategisch kader voor duurzaamheid zijn we heel specifiek geweest over onze ambities om logistiek te ontwikkelen die goed is voor mensen, onze planeet en onze partners. Het strategisch kader stelt ons in staat om ons uitgebreide ESG-leiderschap te versterken via een holistische aanpak op basis van drie strategische dimensies: schone logistiek, een stimulerende en inspirerende werkomgeving en een betrouwbare toeleveringsketen.

  Het raamwerk bevat ook de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN die helpen om onze ambities te benchmarken. Binnen het raamwerk hebben we onze strategische dimensies gekoppeld aan negen SDG's waarin we in onze sector een voortrekkersrol willen vervullen en vooruitgang willen stimuleren.

  Graphic showing the components of the ESG strategy

  Toestemming om cookies te gebruiken en gegevens te verzamelen

  Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en continu te verbeteren. Hiervoor gebruiken we onder andere Adobe Analytics. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. U vindt meer informatie over cookies en hoe u zich kunt afmelden in ons  privacybeleid.

 • Cookies en trackingscripts

  Wij willen u de mogelijkheid bieden om een weloverwogen beslissing te nemen voor of tegen het gebruik van cookies, die niet noodzakelijk zijn voor de technische functies van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen.

  Ons privacybeleid is bedoeld om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van het verzamelen en verwerken van gegevens, ondermeer door het gebruik van cookies via onze sites, en dat u een beslissing kunt nemen gebaseerd op de juiste informatie. U kunt uw cookie-instellingen echter op elk gewenst moment wijzigen.

  Meer informatie vindt u in ons  gegevensbeschermingsbeleid.