Vind precies wat je zoekt

 • Selecteer locatie en taal

 • Privacybeleid

  Gegevensbeschermingsprincipes voor dbschenker.com/nl

  De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor u – en ook voor ons. Om die reden informeren wij u op deze pagina welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens nodig hebben en hoe u het verzamelen van gegevens kunt tegengaan.

  • Schenker AG is de verantwoordelijke partij voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens. De aangestelde functionaris voor de gegevensbescherming voor Schenker Logistics BeNeLux is de heer Gert-Jan van Sluis. Als u vragen, suggesties en/of kritiek heeft in verband met gegevensbescherming, neem dan contact op met:

   Schenker AG
   Kruppstraße 4
   45128 Essen

   dataprotection@dbschenker.com


  • Alle gegevensverzameling en -verwerking wordt voor specifieke doeleinden uitgevoerd. Dit kan voortvloeien uit technische noodzaak, contractuele eisen of expliciete klantenverzoeken. 

   Om technische redenen kunnen bepaalde gegevens worden verzameld en opgeslagen tijdens een bezoek aan dbschenker.nl. Zoals bijvoorbeeld de datum en duur van het bezoek, de gebruikte webpagina’s, de identificatiegegevens van de browser en het gebruikte besturingssysteem alsmede de website van waaruit u ons bezoekt.

   Als u zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven, registreren wij de volgende informatie:

   Aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfstak waarin u werkzaam bent.

   In dat geval kan het voorkomen dat wij uw e-mailadres voor promotionele doeleinden zullen gebruiken.

   Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief ‘logistics NewsFeed’, slaan wij het IP-adres op van het computersysteem aan u toegewezen door uw internet service provider (ISP) en de datum en het tijdstip van registratie. Wij bewaren deze gegevens om (potentieel) misbruik van het e-mailadres van een geregistreerde persoon te kunnen traceren, voor onze eigen rechtsbescherming.

   U kunt zich op elk moment uitschrijven van de nieuwsbrief door onder aan de nieuwsbrief te klikken op de link Uitschrijven.

   Als u bezwaar heeft tegen promotioneel gebruik van uw gegevens, dan worden uw gegevens uitsluitend anoniem gebruikt, voor statistische analysedoeleinden.

   Om continu onze services te kunnen verbeteren, bewaren en analyseren we online gebruiksgegevens op basis van pseudoniemen. De juridische grondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f, GDPR.

   Voor zover wij toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken, ligt hieraan ten grondslag artikel 6, lid 1, onder a, GDPR.

   Voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om een overeenkomst met u te vervullen, is het contract de rechtsgrondslag overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b, GDPR. Artikel 6, lid 1, onder b, GDPR is ook van toepassing op verwerkingshandelingen die nodig zijn om voorbereidende maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld als u vragen stelt over onze producten of diensten.

   Als ons bedrijf is onderworpen aan wettelijke eisen die ons verplichten om persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld om fiscale verantwoordelijkheden te vervullen, dan is de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder c, GDPR.

   Als u op een link naar een externe pagina klikt, beweegt u zich buiten de pagina's van dbschenker.nl. Schenker AG is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud, diensten of producten aangeboden op de gelinkte website en ook niet voor de privacy en technische veiligheid op de gelinkte website.


  • Uw gegevens worden gewist zodra ze niet langer vereist zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden (bijv. in het kader van een contractuele relatie). Uw gegevens moeten ook gewist worden als het niet is toegestaan ze op te slaan (met name als de gegevens incorrect zijn en correctie niet mogelijk is). Daar waar juridische of praktische obstakels het wissen verhinderen, worden de gegevens geblokkeerd (bijv. speciale archiveringsplichten).


  • De overdracht van gegevens en e-mails via het internet is normaal gesproken onversleuteld en is dus niet beschermd tegen toegang door derde partijen. Wanneer u via e-mail contact met ons opneemt, kan de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie niet gegarandeerd worden tijdens de overdracht; we adviseren daarom om vertrouwelijke informatie uitsluitend per brief te verzenden.


   • U kunt informatie opvragen betreffende welke gegevens van u zijn opgeslagen.
   • U kunt verzoeken om correctie, wissen en blokkering van uw persoonsgegevens, zolang dit wettelijk is toegestaan en mogelijk is in het kader van een bestaande contractuele relatie.
   • U heeft het recht een beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in Nederland is: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons​​​​​​​
   • U heeft het recht om de gegevens die u ons heeft verstrekt op basis van een toestemming of een contract (gegevensoverdraagbaarheid) over te dragen.
   • Als u ons toestemming voor de verwerking van gegevens heeft gegeven, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken op dezelfde manier zoals u deze heeft verleend. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking als gevolg van de toestemming tot de intrekking.
   • Om uw rechten te laten gelden, stuur een e-mail aan: dataprotection@dbschenker.com

  • Voor de uitvoering van het contract is de inschakeling van instructies-afhankelijke verwerkers meestal noodzakelijk, zoals datacenter-operators, drukkerijen, expediteurs of andere partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract.
   Externe dienstverleners, die gegevens voor ons verwerken, worden zorgvuldig door ons geselecteerd en zijn strikt contractueel verplicht. De dienstverleners werken volgens onze instructies, die worden gewaarborgd door strikte contractuele voorschriften, door technische en organisatorische maatregelen en door aanvullende controles.

   Bovendien worden uw gegevens alleen verzonden als u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft verstrekt of vanwege geldende rechtsregels.

   Verzending naar derde landen buiten de EU/EER of naar een internationale organisatie mag niet plaatsvinden, tenzij er voldoende garanties zijn. Deze omvatten de EU-modelcontractclausules en een adequaatheidbesluit van de Europese Commissie.


  • We willen u de mogelijkheid bieden om een weloverwogen beslissing te nemen voor of tegen het gebruik van cookies, aangezien deze niet strikt noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website.

   Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen. Onze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om ervoor te zorgen dat u zich volledig bewust bent van gegevensverzameling en -verwerking, zelfs waar onze webpagina’s cookies gebruiken, en dat u een overeenkomstige weloverwogen beslissing kunt nemen.

   We informeren u daarom bij dezen over het type en de omvang van het beoogde gebruik van cookies op onze webpagina’s.

   Het gebruik van dbschenker.nl is over het algemeen zonder cookies mogelijk, tenzij deze voor technische doeleinden dienen.

   U kunt tracering door cookies voorkomen door uw browserinstellingen te wijzigen (Niet volgen, Traceerbeveiligingslijsten) of voorkomen dat cookies van derde partijen worden opgeslagen. U kunt uw browserinstellingen als volgt wijzigen:

   Wij adviseren om ook regelmatig de cookies die worden opgeslagen te controleren en wissen, daar waar ze niet specifiek gewenst zijn. 

   Wij gebruiken cookies die actief zijn van het begin van uw bezoek aan onze website tot het einde van de desbetreffende browsersessie. Deze cookies zijn automatisch ongeldig en worden gewist zodra u uw internetbrowser sluit. Deze cookies staan ook bekend als ’sessiecookies’. Sessiecookies worden in de volgende gebieden gebruikt:

   1. De cookie identificeert de gebruiker na het inloggen gedurende de tijd van de actieve sessie.
   2. De cookie zorgt ervoor dat zodra de taal geselecteerd is, deze wordt gehandhaafd en toegepast voor de duur van de actieve sessie en wordt steeds aan de gebruiker verstrekt wanneer deze van pagina wisselt.
   3. De cookie dient voor gegevensbeveiliging en voorkomt dat gegevens en inhoud worden gemanipuleerd, benaderd en doorgestuurd naar andere systemen door derden.

   Naam

   Functie

   Bewaartermijn

   AWSALB

   Sla gebruikerssessie-informatie op

   7 dagen

   AWSALBCORS

   Sla gebruikerssessie-informatie op

   7 dagen

   _pk_ses.15.dd94

   Bewaart sessie-informatie van gebruiker

   Zolang als de sessie actief is, maximaal 10 uur

   _pk_id.15.dd94

   Identificeert gebruiker en traceert analysegegevens (anoniem)

   13 maanden

   _ga

   Maakt onderscheid tussen individuele bezoekers

   2 jaar

   _gid

   Maakt onderscheid tussen individuele bezoekers

   24 uur

   _gat 

   Beperkt het aantal internetverzoeken

   60 seconden

   DSID

   Google-advertentiecookie die wordt gebruikt voor het volgen van gebruikers
   en advertentietargeting

   Sessie

   IDE

   Deze cookies worden gemaakt door Google DoubleClick en worden gebruikt om gepersonaliseerde
   advertenties (advertenties) weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze website.

   18 maanden

   fr

   Versleutelde Facebook ID en Browser ID

   3 maanden

   wd

   Facebook cookie om prestatie te verbeteren (display size)

   7 dagen

   reg_fb_gate

   URL van laatste eerste Facebookpagina

   sessie

   reg_fb_ref

   URL van laatst bezochte Facebookpagina

   sessie

   reg_ext_refU

   Facebook cookie (if) URL van externe verwijzingswebsite

   sessie

   datr

   Facebook cookie Browser identificatie en tijdstempel

   2 jaar

   dpr

   Facebook cookie

   pl

   Facebook cookie Ja/Nee

   90 dagen

   presence

   Facebook cookie Chat status

   Facebook cookie Browser identificatie en tijdstempel

   sessie

   sb


   spin Sessie Facebook cookie

   2 jaar

   xs

   Facebook cookie Sessie ID

   90 dagen

   L1c

   Browser ID cookie

   huidige sessie

   BizoID

   LinkedIn Ad analytics

   6 maanden

   BizoData

   LinkedIn Ad analytics

   6 maanden

   BizoUserMatchHistory

   LinkedIn Ad analytics

   6 maanden

   BizoNetwork

   PartnerIndex

   LinkedIn Ad analytics

   6 maanden

   _guid

   Eloqua tracking

   13 maanden

   bcookie

   LinkedIn Browser ID cookie

   1 jaar

   jobs_hru

   LinkedIn Browser ID cookie

   lang

   LinkedIn Browser ID cookie

   li_oatml

   LinkedIn Browser ID cookie

   liap

   LinkedIn Browser ID cookie

   lidc

   LinkedIn routing cookie

   1 dag

   org_tcphc

   LinkedIn routing cookie

   sdsc

   LinkedIn routing cookie

   spectroscopyI

   LinkedIn routing cookie

   1P_JAR

   Google cookie. Deze cookies worden gebruikt om websitestatistieken te verzamelen en conversieratio's bij te houden.

   1 dag

   OGPC

   Google cookie. Deze cookies worden gebruikt om websitestatistieken te verzamelen en conversieratio's bij te houden.

   60 dagen

   NID

   Google cookie. Deze cookies worden gebruikt om websitestatistieken te verzamelen en conversieratio's bij te houden.

   6 maand

   SSID

   Google cookie. Deze cookies worden gebruikt om websitestatistieken te verzamelen en conversieratio's bij te houden.

   2 jaar

   SAPSID

   Google cookie. Deze cookies worden gebruikt om websitestatistieken te verzamelen en conversieratio's bij te houden.

   2 jaar

   APISID

   Google cookie. Deze cookies worden gebruikt om websitestatistieken te verzamelen en conversieratio's bij te houden.

   2 jaar

   HSID

   Google cookie. Deze cookies worden gebruikt om websitestatistieken te verzamelen en conversieratio's bij te houden.

   2 jaar

   SIDCC

   Google cookie. Deze cookies worden gebruikt om websitestatistieken te verzamelen en conversieratio's bij te houden.

   2 jaar

   DSID

   Google cookie. Deze cookies worden gebruikt om websitestatistieken te verzamelen en conversieratio's bij te houden.

   2 jaar

   UET

   cookie die interactie op de website bijhoudt nadat iemand op een bing-advertentie heeft geklikt

   13 maanden

   MUID

   cookie die interactie op de website bijhoudt nadat iemand op een bing-advertentie heeft geklikt

   13 maanden

   NAP

   cookie die interactie op de website bijhoudt nadat iemand op een bing-advertentie heeft geklikt

   13 maanden

   PPLState

   cookie die interactie op de website bijhoudt nadat iemand op een bing-advertentie heeft geklikt

   13 maanden

   SRCHD

   cookie die interactie op de website bijhoudt nadat iemand op een bing-advertentie heeft geklikt

   13 maanden

   SRCHUID

   cookie die interactie op de website bijhoudt nadat iemand op een bing-advertentie heeft geklikt

   13 maanden

   SRCHUSR

   cookie die interactie op de website bijhoudt nadat iemand op een bing-advertentie heeft geklikt

   13 maanden

   WLID

   cookie die interactie op de website bijhoudt nadat iemand op een bing-advertentie heeft geklikt

   13 maanden

   WLS

   cookie die interactie op de website bijhoudt nadat iemand op een bing-advertentie heeft geklikt

   13 maanden

   _EDGE_S

   cookie die interactie op de website bijhoudt nadat iemand op een bing-advertentie heeft geklikt

   13 maanden

   _SS

   cookie die interactie op de website bijhoudt nadat iemand op een bing-advertentie heeft geklikt

   13 maanden

   _U

   cookie die interactie op de website bijhoudt nadat iemand op een bing-advertentie heeft geklikt

   13 maanden


  • Voor zover u uw toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics en Google Ads, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC. Dit maakt het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meer apparaten toe te wijzen aan een pseudoniem gebruikers-ID, waardoor de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten worden geanalyseerd.

   Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw websitebezoek kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Echter, in geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. We wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met een IP-anonimisering om een anonieme verzameling van IP-adressen zeker te stellen (de zogenaamde IP-masking). Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy naar de Servicevoorwaarden van Google Analytics en ook de Privacy & Voorwaarden van Google.

   Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Advertenties zijn gebaseerd op uw interesse in producten die u eerder op andere websites zijn getoond. Hiertoe worden cookies op uw computer opgeslagen die uw IP-adres en gebruiksgegevens bevatten.

   De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 Sec. 1 zin 1 lid a GDPR. De ontvanger van de verzamelde gegevens is Google.

   De persoonsgegevens worden verzonden op basis van het EU-VS Privacyschild op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in de VS. U kunt het certificaat hier downloaden: Privacy Shield

   De door ons verzonden data  gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's  of advertentie-ID's zullen na 14 maanden automatisch worden verwijderd. Het wissen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch één keer per maand. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door de opslag van cookies te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken.

   U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google. Download en installeer Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

   Opt-out cookies voorkomen toekomstige verzameling van uw gegevens wanneer u deze website bezoekt. Om te voorkomen dat Universal Analytics-tracking op verschillende apparaten plaatsvindt, moet u op alle systemen die u gebruikt de opt-out instellen.


  • dbschenker.com heeft Oracle Eloqua / Oracle Marketing Cloud-componenten (hierna "Eloqua") op deze website geïntegreerd. Eloqua koppelt relevante website-inhoud aan gegevens van geïnteresseerde partijen, klanten en hun profielen, zodat website-exploitanten geïnteresseerde partijen en klanten effectiever en gerichter kunnen aanspreken. Het doel van Eloqua is om de conversieratio van geïnteresseerde partijen naar klanten te verhogen en daarmee de omzet van een website-operator te verhogen.
   De werkmaatschappij van Eloqua is de Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, USA.

   Eloqua plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Eloqua zal, namens dbschenker.com, de gegevens en informatie verkregen via onze website gebruiken om het gebruikersgedrag te evalueren van de betrokkene die onze website heeft gebruikt. Daarnaast zal Eloqua de gegevens gebruiken om namens hen gebruikersactiviteitenrapporten op te stellen, evenals andere diensten voor ons bedrijf met betrekking tot het gebruik van onze website.

   De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent de instelling van cookies tegenspreken. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Oracle een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kunnen cookies die al door Oracle zijn ingesteld, op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's. Ga om te voorkomen dat cookies worden geplaatst naar:https://www.oracle.com/de/marketingcloud/opt-status.html


  • In dbschenker.com is Google Maps ingebouwd. Als u uw toestemming geeft, aanvullend op uw inloggegevens, wordt uw IP-adres doorgestuurd naar Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

   Het bijbehorende privacybeleid kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=policies

   Op de site https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=nl&gl=nl kunt u uw privacy-instellingen maken.


  • 1) De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens

   Schenker AG is de verantwoordelijke partij voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens. De aangestelde functionaris voor de gegevensbescherming voor Schenker Logistics BeNeLux is de heer Gert-Jan van Sluis. Als u vragen, suggesties en/of kritiek heeft in verband met gegevensbescherming, neem dan contact op met:

   Schenker AG
   Kruppstraße 4
   45128 Essen

   dataprotection@dbschenker.com

   2) Welke gegevens verzamelen we en waarom verwerken we de gegevens?

   Fanpagina's op social media

   U kunt ons op verschillende social mediakanalen vinden met ieder hun eigen kenmerken. Op deze manier willen we u een breed multimedia-aanbod aanbieden en met u van gedachten wisselen over belangrijke onderwerpen voor u. Naast de aanbieder van een sociaal netwerk verzamelen en verwerken wij ook persoonlijke gebruikersgegevens op de fanpagina's. Deze kennisgeving informeert u welke informatie wij van u verzamelen over onze aanwezigheid op sociale media, hoe we ze gebruiken en hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw gegevens. De betreffende gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn te vinden in de desbetreffende kanalen, die hieronder worden beschreven. De activiteiten die door ons worden uitgevoerd en hieronder in meer detail worden beschreven in sociale media, zijn gebaseerd op een belangenafweging op grond van art. 6 par. 1 lit. f) GDPR.


   A) Facebook

   Op het Facebook-kanaal van DB Schenker in Nederland, presenteren we ons bedrijf op Facebook. Als u onze fanpagina bezoekt, verzamelt, slaat en verwerkt Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, D2 Dublin, Ierland uw persoonlijke gegevens op in overeenstemming met haar privacybeleid. Het privacybeleid is hier te vinden.

   Bovendien vindt de verwerking van persoonlijke gegevens door ons slechts in zeer beperkte mate plaats. Voor het op behoeften georiënteerde ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze pagina's gebruiken we de statistiekdienst Facebook Insights. Deze dienst registreert uw activiteit op onze site en stelt deze beschikbaar in anonieme statistieken. Dit geeft ons inzichten over onder meer de activiteit van onze fanpagina-bezoekers, de klikken op onze pagina, het bereik van berichten, klikken en gemiddelde duur van het afspelen van video's, informatie uit welke landen en steden onze bezoekers vandaan komen, evenals statistieken over de genderrelaties van onze bezoekers.

   Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door de beheerder zijn niet mogelijk.

   Meer informatie over Facebook Insights is hier te vinden.

   Wat de verwerking van Insights-gegevens betreft, is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen Facebook en ons. Details zijn te vinden in het Addendum Joint Controller, dat u hier kunt vinden.

   Facebook Ireland biedt de essentie van de aanvulling op pagina-insights voor getroffen personen. Daarnaast slaan we gebruikersnamen en opmerkingen op die worden verwijderd omdat ze de netiquette schenden. Deze zullen alleen worden bijgehouden voor het aantonen van juridische geschillen binnen de verjaringstermijn..

   Bovendien slaan en verwerken we geen persoonlijke gegevens over u, met uitzondering van onlinewedstrijden. Bij onlinewedstrijden worden de winnaars publiekelijk gemarkeerd met hun gebruikersnaam en wordt gevraagd om binnen 14 dagen contact op te nemen via e-mail. De winnaars moeten hun naam en adres verzenden, zodat de prijs kan worden verzonden. Deze gegevens worden door ons uitsluitend verwerkt voor de verwerking van de onlinewedstrijd. Voor onlinewedstrijden zijn de betreffende voorwaarden van deelname van toepassing. De e-mails met de adressen worden altijd na 30 dagen verwijderd, of tot zolang ze nodig zijn voor de winnende melding.

   B) Instagram

   De mooiste foto's uit de mediabibliotheek worden gepost op Instagram-kanaal DB Schenker in Nederland, en tonen afbeeldingen van de verschillende Business Units. De focus ligt op ecologie en duurzaamheid, innovatie en technologie, evenals het versterken van het employer brand, met een focus op alle bedrijfsdomeinen. Evenzo worden cross-media-inhoud gepubliceerd.

   Als u onze fanpagina bezoekt, worden persoonlijke gegevens opgeslagen en verwerkt door Instagram, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, D2 Dublin, Ierland als een Instagram-provider in overeenstemming met het privacybeleid van Instagram. Het privacybeleid is  hier te vinden.

   Bovendien vindt de verwerking van persoonlijke gegevens door ons slechts in zeer beperkte mate plaats.

   Voor het doelgerichte ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze pagina's gebruiken we de statistische service Instagram Insights. Deze dienst registreert uw activiteit op onze site en stelt deze beschikbaar in anonieme statistieken. Dit geeft ons inzicht in de interacties van onze fanpagina-bezoekers, de klikken op onze pagina, het bereik van berichten, informatie over de activiteit van onze volgers, evenals informatie van welke landen en steden onze bezoekers vandaan komen, evenals statistieken over de genderrelaties van onze bezoekers. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door de beheerder zijn niet mogelijk.

   Daarnaast slaan we gebruikersnamen en opmerkingen op die worden verwijderd omdat ze de netiquette schenden. Deze zullen alleen worden bijgehouden voor het aantonen van juridische geschillen binnen de verjaringstermijn.

   Bovendien slaan en verwerken we geen persoonlijke gegevens over u op, met uitzondering van onlinewedstrijden en Fanposts. In onlinecompetities worden de winnaars publiekelijk gemarkeerd met hun gebruikersnaam en wordt gevraagd om binnen 14 dagen contact op te nemen via e-mail. De winnaars moeten hun naam en adres verzenden, zodat de prijs kan worden verzonden. Deze gegevens worden door ons uitsluitend verwerkt voor de verwerking van de onlinewedstrijd. Voor onlinewedstrijden zijn de betreffende voorwaarden van deelname van toepassing. De e-mails met de adressen worden altijd na 30 dagen verwijderd, zolang ze niet nodig zijn voor de winnende melding.

   We vragen gebruikers, nadat we publiekelijk en vrijblijvend, publiekelijk toestemming gevraagd om hun foto's te herpubliceren op Instagram-kanaal van DB Schenker. De toestemmingsverklaring wordt door ons opgeslagen als een screenshot en de afbeelding als een bestand met details van de gebruiker. De foto's en het toestemmingsformulier worden opgeslagen zolang de foto op het kanaal wordt gepost of totdat de toestemming is ingetrokken. De opnieuw geposte foto wordt om technische redenen op de Instagram-server opgeslagen [Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ierland]. Een intrekking is op elk moment mogelijk (zie hieronder voor details). In het geval van annulering worden de afbeelding en de gegevens van de gebruiker onmiddellijk verwijderd.

   C) Twitter

   Het Twitter-kanaal @DBSchenkerNL wordt gebruikt voor pers en public relations over alle onderwerpen van ons bedrijf.

   Als u ons kanaal bezoekt, dat Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS, opslaat en verwerkt als de beheerder van persoonlijke Twitter-informatie, voor zover beschreven in het Privacybeleid. Het privacybeleid is hier te vinden.

   Bovendien slaan en verwerken wij geen persoonlijk identificeerbare informatie over u op. Voor het geval u ons een direct bericht stuurt, wordt de gebruikersnaam opgeslagen.

   Daarnaast slaan we gebruikersnamen en opmerkingen op die worden verwijderd omdat ze de netiquette schenden. Deze zullen alleen worden bijgehouden voor het aantonen van juridische geschillen binnen de verjaringstermijn.

   3) Worden gegevens bekend gemaakt aan derden?

   Voor het aanbieden van onze diensten is meestal de betrokkenheid van instructie-afhankelijke processoren vereist, zoals datacenterexploitanten, druk- of verzend services of andere partijen. 

   Externe serviceproviders die namens ons gegevens voor ons verwerken, worden zorgvuldig door ons geselecteerd en contractueel streng vastgelegd. De dienstverleners werken volgens onze instructies, die worden verzekerd door strikte contractuele regelingen, door technische en organisatorische maatregelen en door aanvullende controles.

   Bovendien worden uw gegevens alleen overgedragen als u ons uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of als gevolg van wettelijke bepalingen.

   Wij wijzen erop dat bij de verwerking via Facebook, Instagram en Twitter, gegevens van gebruikers buiten het grondgebied van de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan resulteren in risico's voor de gebruikers, omdat b.v. de handhaving van gebruikersrechten zou bemoeilijkt kunnen worden. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Facebook, Instagram en Twitter. Met betrekking tot de Amerikaanse providers die zijn gecertificeerd onder het privacyschild, wijzen wij erop dat zij zich ertoe verbinden de EU-privacynormen na te leven.
   Wij verzenden geen gegevens naar derde landen buiten de EU/EEA of naar een internationale organisatie, tenzij er voldoende waarborgen zijn. Deze omvatten de contractuele clausules van de EU-standaard en een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

   4) Wanneer worden uw gegevens verwijderd?

   Als we persoonlijke gegevens van u hebben verzameld, slaan we deze alleen op voor zolang dit nodig is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor deze is verzameld (bijvoorbeeld in de context van een contractuele relatie) of als dit wettelijk is vastgelegd. Zo slaan wij uw gegevens op in het kader van een contractuele relatie, tenminste tot de volledige beëindiging van het contract. Vervolgens worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke bewaarperiode.

   5) Welke rechten hebben gebruikers?

   • U kunt informatie opvragen over welke gegevens over u zijn opgeslagen en u hebt recht op toegang tot deze informatie.
   • U kunt verzoeken om rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking (blokkering) van uw persoonlijke gegevens zolang dit juridisch toelaatbaar is en mogelijk in het kader van een bestaande contractuele relatie.
   • U hebt het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt over te dragen op basis van een toestemming of een contract (dataportabiliteit).
   • Als u ons toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken op dezelfde manier als u deze hebt verleend. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de legaliteit van de verwerking als gevolg van de toestemming tot de intrekking.
   • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, als de verwerking van gegevens is gebaseerd op onze legitieme belangen.
   • U kunt de advertentiebenadering op elk moment met ingang van de toekomst tegenspreken (reclametegenstelling).
   • U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming over het gebruik van uw persoonlijke gegevens of een (onvoldoende) reactie op uw verzoek tot rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
   • U hebt het recht om in beroep te gaan bij de toezichthoudende autoriteit met een privacyklacht. De toezichthoudende autoriteit in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, is verantwoordelijk voor toezicht, advisering en voorlichting. Neem contact op met het CBP: Postcode 93374, 2509AJ Den Haag, Nederland.

   Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar: dataprotection@dbschenker.com

   Met betrekking tot gegevensverwerking op sociale netwerken, raden wij u aan te reageren op verzoeken zoals voor informatie of andere vragen over gebruikersrechten, die rechtstreeks van toepassing te zijn op het betreffende sociale netwerk met een annuleringsverzoek, aangezien alleen Facebook, Instagram en Twitter volledige toegang hebben naar uw gebruikersgegevens. Als u de hierin beschreven gegevensverwerking in de toekomst niet langer wenst te gebruiken, kunt u door het gebruik van de functies "Ik hou niet meer van deze pagina" en/of "Abonnement opzeggen van deze pagina" uw gebruikersprofiel van onze website deblokkeren.

   Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via de service "Insights" aangeboden door Facebook, heeft Facebook de primaire verantwoordelijkheid op zich genomen. Dit betreft de verwerking van Insights-gegevens en de implementatie van de rechten van betrokkenen. Neem daarom rechtstreeks contact op met Facebook over alle verplichtingen onder de GDPR met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens. We sturen uw vragen door naar ons op Facebook.

   6) Nieuwe functies, updaten van het privacybeleid

   We passen het privacybeleid aan aan veranderde functionaliteiten of gewijzigde juridische situaties. Daarom raden we u aan het privacybeleid regelmatig te lezen. Als uw toestemming vereist is of als delen van het privacybeleid bepalingen bevatten van de contractuele relatie met u, zullen de wijzigingen alleen met uw toestemming worden aangebracht. 

   Bijgewerkt: mei 2020


  Toestemming om cookies te gebruiken en gegevens te verzamelen

  Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en continu te verbeteren. Hiervoor gebruiken we onder andere Adobe Analytics. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. U vindt meer informatie over cookies en hoe u zich kunt afmelden in ons  privacybeleid.

 • Cookies en trackingscripts

  Wij willen u de mogelijkheid bieden om een weloverwogen beslissing te nemen voor of tegen het gebruik van cookies, die niet noodzakelijk zijn voor de technische functies van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen.

  Ons privacybeleid is bedoeld om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van het verzamelen en verwerken van gegevens, ondermeer door het gebruik van cookies via onze sites, en dat u een beslissing kunt nemen gebaseerd op de juiste informatie. U kunt uw cookie-instellingen echter op elk gewenst moment wijzigen.

  Meer informatie vindt u in ons  gegevensbeschermingsbeleid.