Skip to content
DB SCHENKER-logo


Family bed laughing social impact

Sociaal

Bij DB Schenker geloven wij dat het succes van een bedrijf neerkomt op meer dan slechts economische prestatie. Daarom zetten wij ons ervoor in om het evenwicht te vinden tussen onze pijlers op economisch, sociaal en ecologisch gebied.

Vanuit het perspectief van een sociaal impact streeft DB Schenker ernaar om een topwerkgever te zijn in de hele wereld. Met deze positie in veel landen zijn wij gedreven om deze te handhaven en ons bereik naar alle gebieden van de wereldbol uit te breiden.

Wij weten echter dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder gaat dan een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dat is waarom DB Schenker zich tot doel stelt om internationale normen over werkgelegenheid en werkomstandigheden na te leven alsook een erkend lid te zijn van de maatschappij die sociale projecten in onze gemeenschappen ondersteunt.

Het beste mondiale team mogelijk maken 

Bij DB Schenker zijn onze werknemers het grootste kapitaal. Wij kunnen ons marktsucces alleen in stand houden, als wij gemotiveerde en gekwalificeerde werknemers in ons team hebben. Onze geslaagde inspanningen voor het behoud van werknemers worden ondersteund door onze inzet voor duurzame personeelsontwikkeling en een sterke bedrijfscultuur.

Sterk, professioneel personeelsbeleid helpt ons om werknemers tevreden te houden in de komende jaren. Wij werken consequent om de tevredenheid van werknemers verder te verbeteren door duidelijke tevredenheidsdoelstellingen te stellen en onszelf regelmatig te beoordelen met behulp van een wereldwijde werknemersenquête. Wij verbinden ons tot personeelsontwikkeling en wij stellen ons tot doel de professionele groei van onze werknemers te personaliseren, zodat deze beter past bij hun eigen individuele professionele en levensfases. Al met al hebben wij van duurzame ontwikkeling van menselijk potentieel een bedrijfsprioriteit gemaakt.

In aanvulling op succesvolle initiatieven van personeelsbeleid, is een sterke bedrijfscultuur een voorwaarde voor betrokken en tevreden werknemers en zodoende de basis voor succes op de lange termijn. De internationale organisatie van DB Schenker vormt de uitdaging om een verscheidenheid van culturen te integreren en een gezamenlijke identiteit te creëren. Het is belangrijk dat wij een cultuur creëren waarin werknemers met verschillende achtergronden zich thuis voelen en samenwerken om onze doelen en visies te bereiken.

De beste mondiale teamleden vinden 

Naast het behoud van werknemers is professionele werving van werknemers absoluut noodzakelijk om verder te gaan met het bouwen van een succesvolle, mondiale organisatie.

DB Schenker wil een reputatie opbouwen als topwerkgever in de transport- en logistieke industrie. Het realiseren van deze doelstelling is vooral uitdagend gezien de democratische veranderingen en huidige zoektocht naar gekwalificeerde en getalenteerde werknemers. Naast het bieden van aantrekkelijke opleidings- en graduate programma’s concentreren wij ons op het continu verhogen van onze inspanningen om gekwalificeerde en gemotiveerde werknemers te werven. DB Schenker werkt nauw samen met universiteiten en verenigingen als het netwerk voor logistiek en supply chainmanagementnetwerk BVL (Bundesvereinigung Logistik e. V.).

Rechtvaardige arbeidsomstandigheden garanderen

Onze mondiale DB Schenker sociale minimumnormen definiëren de verwachtingen voor de dagelijkse zakelijke activiteiten van onze werknemers, leidinggevenden en managers overal ter wereld.

De sociale minimumnormen van DB Schenker specificeren en operationaliseren de algemene maatschappelijke uitingen overeenkomstig de overkoepelende gedragscode van onze moederonderneming Deutsche Bahn. Ze voldoen aan de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), het Global Compact van de Verenigde Naties, de Universele Verklaring van de rechten van de mens alsmede de Duitse duurzaamheidscode.

Deze principes zijn bindend voor alle bestuursleden, algemene directeuren, leidinggevenden en werknemers in de hele wereld. DB Schenker moedigt zijn zakenpartners aan om deze ook te volgen. In situaties waar nationale en internationale wetten niet voor passende sociale of arbeidswaarborgen zorgen, houdt DB Schenker zich aan deze normen als minimum.