Skip to content
DB SCHENKER-logo


DB Schenker Incoterms 2020

Incoterms® 2020 - Wat u moet weten als afzender

Per 1 januari 2020 zijn de aangepaste Incoterms® 2020 in werking getreden. De International Chamber of Commerce (ICC) wenst de Incoterms® 2020 toegankelijker te maken. De herziene voorwaarden bepalen hoe de verantwoordelijkheid van kosten en risico's is verdeeld tussen verkoper en koper bij levering van goederen. 

Als afzender dient u na te gaan welke Incoterms® u gewoonlijk gebruikt om vervolgens te bekijken of deze in overeenstemming zijn met de wijzigingen die door de voorwaarden van 2020 worden ingevoerd en welke gevolgen deze wijzigingen kunnen hebben voor uw zendingen.

Op één uitzondering na zijn de 11 universeel erkende voorwaarden bij u reeds bekend, onderverdeeld in twee categorieën of 'vervoerswijze'. Sommige van deze voorwaarden zijn echter qua stijl en inhoud gewijzigd om de algemene begrijpelijkheid te verbeteren.

Voorwaarden voor elke vervoerswijze:

 • EXW: Ex Works
 • FCA: Free Carrier
 • CPT: Carriage Paid To
 • CIP: Carriage and Insurance Paid To
 • DAP: Delivered at Place
 • DPU: Delivered at Place Unloaded (NEW)
 • DDP: Delivered Duty Paid

Voorwaarden voor vervoer over zee en binnenwateren:

 • FAS: Free Alongside Ship
 • FOB: Free on Board
 • CFR: Cost and Freight
 • CIF: Cost Insurance and Freight


Wat is er veranderd en wat is er nieuw

DAT verandert naar DPU
Een nieuwe Incoterm DPU (Delivered at Place Unloaded) is ingevoerd ter vervanging van DAT (Delivered at Terminal). DPU is de enige Incoterm® waarbij de goederen gelost worden geleverd op de plaats van bestemming. De ICC heeft de naam van deze Incoterm® gewijzigd omdat de koper en/of verkoper soms wensen dat de goederen ergens anders worden afgeleverd dan in een terminal. Dit is de enige voorwaarde waarbij de verkoper wordt belast met het lossen van de goederen.

FCA
Een belangrijke wijziging heeft betrekking op de voorwaarde Free Carrier (FCA). Onder FCA is de verkoper er nu verantwoordelijk voor dat de zending op zijn eigen locatie of op een met name genoemde locatie klaarstaat om te worden opgehaald. In beide gevallen is de verkoper verantwoordelijk voor het rechtstreeks laden van de goederen op het vervoersmiddel van de koper, zodat de vervoerder van de koper een vrachtbrief aan de verkoper kan afgeven.

CIF en CIP
Onder CIF (Cost of Insurance and Freight) levert de verkoper de zending aan de vervoerder en betaalt hij de verzendkosten en de verzekering tot de eindbestemming, ongeacht via welke ververvoerswijze de zending wordt vervoerd. Voor 2020 verhoogt CIP (Carriage and Insurance Paid) het bedrag van de vereiste verzekering.

DAP, DPU en DDP
Onder DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) en DDP (Delivery Duty Paid) wordt er nu rekening mee gehouden dat de koper en verkoper hun eigen vervoer kunnen verzorgen in plaats van een beroep te doen op externe bedrijven.

Verplichtingen inzake veiligheid

Verplichtingen in verband met veiligheid zijn nu prominenter aanwezig in de Incoterms® 2020

De 'toelichtingen voor gebruikers' per Incoterm® hebben de verklarende opmerkingen van de Incoterms® 2010 vervangen en zijn ontworpen om de begrijpelijkheid te bevorderen. Zoals steeds bij Trade Compliance, is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij internationale handel kennis neemt van de gewijzigde Incoterms® 2020.

Voor een vereenvoudigd overzicht van de nieuwe voorwaarden, download DB Schenker's Incoterms® Quick Reference Guide. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met uw lokale DB Schenker-contactpersoon.

De Incoterms® worden beschermd door het auteursrecht dat eigendom is van de ICC. Meer informatie over de Incoterms® kunt u vinden op de ICC website https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/. Incoterms® en het Incoterms® 2020-logo zijn handelsmerken van ICC. Dit document wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden aan onze klanten ter beschikking gesteld. Gelieve de officiële tekst van de ICC te raadplegen voor een volledige en gedetailleerde beschrijving van alle rechten en aansprakelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van de voornoemde Incoterms® (https://iccwbo.org).

Alle informatie wordt verstrekt onder voorbehoud. Voor details zie de Incoterms® 2020. Het gebruik van deze handelsmerken impliceert geen associatie met, goedkeuring van of sponsoring door ICC, tenzij hierboven specifiek vermeld.