Skip to content
DB SCHENKER-logo DB SCHENKER-logo


Invoering nieuwe regelgeving voor Europees landtransport: wijzigingen als gevolg van het EU Mobiliteitspakket 1 (MP 1)

DB Schenker is positief over de invoering van het nieuwe Europees Mobiliteitspakket, dat bedoeld is om de doelstellingen van veiligheid, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en economie in het Europese landtransportsysteem beter met elkaar in evenwicht te brengen. Als gevolg van dit pakket nemen we nu stappen om de arbeidsomstandigheden voor ons belangrijkste kapitaal - onze mensen en de mensen die voor onze onderaannemers werken - te verbeteren. De voorbije jaren (vanaf 2017) is een groot aantal nieuwe regels ingevoerd en van kracht geworden. De belangrijkste veranderingen op het gebied van arbeidsomstandigheden in het wegvervoer zullen echter in 2022 van kracht worden - en wij geloven dat de totale transportmarkt zich in de toekomst positief zal ontwikkelen en als gevolg daarvan betere arbeidsomstandigheden zal bieden.

De belangrijkste veranderingen die we vanaf 2 februari 2022 moeten aanpakken, zijn de volgende:

Nieuwe regels voor cabotage:

  • 4 dagen 'rustperiode' tussen afzonderlijke cabotageritten in EU-lidstaten. Dit zal de capaciteit van vrachtwagens en bestuurders in cabotageritten beperken en vervoerders dwingen hun beheer van dergelijke ritten te wijzigen.

8 weken retourverplichting:

  • 8 weken retourverplichting voor vrachtwagens naar de operationele basis in het land waar een vrachtwagen is geregistreerd. Dit zal een negatief effect hebben op de vervoerscapaciteit en resulteren in een kostenstijging, aangezien de meeste vrachtwagens leeg zullen rijden over vrij lange afstanden, wat zal leiden tot een verstoring van het evenwicht in het verkeer op specifieke handelsroutes.

Aanpassing van de salarisniveaus:

  • Salarisverhogingen als gevolg van de vaststelling van de MP 1-rijvoorschriften op de lokale markten.
  • Salarisverhogingen als gevolg van de MP 1-regels voor de terbeschikkingstelling van chauffeurs met betrekking tot cabotage en cross trade - salarissen van chauffeurs uit Oost-Europese landen die cabotage- en cross trade-activiteiten verrichten, moeten gelijk zijn aan de transportbranchenorm in de landen waar dergelijke chauffeurs actief zijn.

Nieuwe rapportagevoorschriften:

  • Nieuwe rapportageverplichting voor transportbedrijven met betrekking tot rijtijdenregels voor chauffeurs, vlootinformatie en andere informatie - vereist door lokale autoriteiten en de Europese Unie.
  • 2,5 ton en 3,5 ton GVW worden verplicht voor internationaal vervoer.

In januari 2023 zullen aanvullende verordeningen worden ingevoerd.

Voor onze klanten zal de invoering van de nieuwe regelgeving geen impact hebben op onze dienstverlening, aangezien DB Schenker aan alle vereisten zal voldoen. We verwachten echter dat het mobiliteitspakket een impact zal hebben op de capaciteit en de kosten van het vervoer over land als gevolg van een stijging van de arbeidskosten en de behoefte aan extra ritten en rustperiodes.

Mobiliteitspakket: Vragen en antwoorden