Skip to content
DB SCHENKER-logo


Klantenzone

Meest gestelde vragen over onze facturen.

1 CMR/weegbon/lieferschein ontbreekt bij mijn factuur.
2 Factuurbedrag kan ik niet herleiden met mijn prijsafspraak/offerte.
3 Berekende volumegewicht op de factuur komt niet overeen met mijn gegevens.
4 De tenaamstelling/adresgegevens op factuur is verkeerd.
5 Ik herken de gefactureerde zending niet. 6 De factuur is niet voor mij bestemd maar voor de afzender/ontvanger?
7 Wat is de betekenis van de toeslagen en of extra kosten vermeld op de factuur (control F functie is hierbij belangrijk)?
8 Wanneer kom ik in aanmerking voor een verzamelfactuur?
9 Waarom moet ik I.R / BTW en douanedocumenten betalen?
10 Wil graag een kopiefactuur ontvangen.
11 Mijn zending is te laat geleverd moet ik de vrachtkosten betalen?
12 Waar kan ik de algemene voorwaarden vinden?
13 Mijn zending heeft schade opgelopen, moet ik de factuur van de vrachtkosten betalen?

Niet gevonden wat u zocht? Ga naar het dispuutformulier. Uw vraag zal na registratie zo spoedig mogelijk door ons in behandeling worden genomen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

1. CMR/weegbon/lieferschein ontbreekt bij mijn factuur.

Indien u 1 van bovenstaande documenten wilt raadplegen, kunt u deze downloaden via eSchenker Land https://eschenker.dbschenker.com/nges-portal/public/nl-NL_NL/#!/portal-entry/launch-page.

Via Tracking – Factuurlevering – Factuurnummer en Ref.nr (middelste Schenker ref.nr ) en/of via de blauwe tegel ‘Advanced tracking’ kunt u de ePOD downloaden.

Indien u geen gebruik kan maken van eSchenker kunt u deze documenten opvragen middels een verzoek aan corp.sm.receivables.NL@dbschenker.com.

De hieraan verbonden kosten zijn € 17,50.


2. Factuurbedrag kan ik niet herleiden met mijn prijsafspraak/offerte.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor het factuurbedrag wellicht niet overeenkomt met de tijdelijke prijsafspraak of de lopende offerte.

De transporten worden automatisch afgerekend door onze systemen. Hierbij wordt o.a. gelet op:

- Postcodes van de geboekte trajecten.
- Volumes (waarbij onze volumeberekening toegepast dient te worden). Voor verdere toelichting zie FAQ 3.
- Eventuele opties die bij de opdracht zijn geboekt.
- Geldigheid van de aangeboden ( ad-hoc) tarieven. Is het transport niet binnen de geldigheid van de aanbieding geboekt, dan vervalt het aanbod.

Het is om die reden van belang om bij een prijsaanvraag de juiste gegevens aan te leveren, zodat een passende aanbieding/juiste berekening gemaakt kan worden.
Komen de data op de factuur en de aanbieding overeen en is het transport binnen de geldige termijn geboekt maar wijken de kosten alsnog af, dan kan er middels het formulier een dispuut ingediend worden. Wij zullen dan onderzoeken of een correctie van toepassing is.


 

3. Berekende volumegewicht op de factuur komt niet overeen met mijn gegevens.

Veel goederen nemen meer ruimte in de auto in beslag dan op grond van het gewicht zou mogen worden verwacht. Hierbij kunt u denken aan het verschil tussen een kilo lood en een kilo veren. Omdat de hele auto betaald moet worden rekenen we de benodigde ruimte terug naar kilogrammen. Dit noemen we het volumegewicht.

De vrachtkosten worden berekend over het hoogst betaalbare werkelijk gewicht of volumegewicht. Dit wordt de grondslag genoemd.

Hierbij maken wij gebruik van 2 volumesleutels:

- Op basis van Cubage (m3 ): lengte x breedte x hoogte. 1 m3 staat gelijk aan 333 kg volumegewicht.
- Op basis van Laadmeters (LDM): Laadmeters worden berekend op basis van: lengte x breedte / 2,40 (zijnde de wagenbreedte). 1 ldm staat gelijk aan 1.850 kg volumegewicht.

Om tot de grondslag te komen hanteren wij verschillende volume berekeningen:

- 1 of 2 pallets met een hoogte ≤1,20 m; LxBxH = m3
- 1 of 2 pallets met een hoogte >1,20 m; LxB / 2,40 = LDM
- 3 of meer pallets: LxB / 2,40 = LDM
- Niet gepalletiseerde collo boven 25 kg (max 5 stuks): LxB / 2,40 = ldm
- Bij een laadmeterberekening wordt voor stapelbare pallets ≤1,20m de helft van de laadmeters berekend.
- Voor lengtegoederen (zendingen met een lengte >2,40 m) gelden andere tarieven. Prijsindicatie op aanvraag.

Omwille van veiligheidsredenen worden gevaarlijke goederen beschouwd als niet stapelbaar en altijd op laadmeter afgerekend (limited qualities uitgezonderd)

Een uitgebreide beschrijving en toelichting kunt u terugvinden in onze Algemene Voorwaarden: https://www.dbschenker.com/nl-nl/meta/algemene-voorwaarden (Algemene Voorwaarden Land 2020/ tabblad volumeberekening).

Waardoor kan het berekende volume afwijken van het door u opgegeven volume:

- De goederen kunnen gemeten zijn op een van onze terminals.
- Er kan sprake zijn van stuwverlies. Dat wil zeggen dat als gevolg van de afmetingen van uw zending er loze ruimte overblijft in de auto die niet gebruikt kan worden.
- Het kan zijn dat u het volume alleen op basis van cubage heeft berekend terwijl dat op basis van laadmeters had moeten gebeuren conform onze Algemene Voorwaarden.

4. De tenaamstelling/adresgegevens op factuur is verkeerd.

Ontvangt u facturen met een onjuiste tenaamstelling? Of ontvangt u de facturen liever op een ander e-mailadres? Stuur een e-mail naar corp.sm.receivables.NL@dbschenker.com.

5. U herkent de gefactureerde zending niet.

Bij een importzending dient u zich te wenden tot de afzender in het buitenland. Zij kunnen u een referentienummer, opdrachtnummer, contactpersoon of andere relevante informatie geven.

Bij een exportzending waarbij onze factuurgegevens bij u onbekend zijn, dan kunt u een verzoek indienen bij corp.sm.receivables.NL@dbschenker.com.

6. De factuur is niet voor mij bestemd maar voor de afzender/ontvanger.

De Incoterm bepaalt wie verantwoordelijk is voor transport, verzekering, uitklaring en inklaring van de goederen.

Beknopte uitleg van de drie meest voorkomende Incoterms:

Ex-Works − EXW (af fabriek)
Dit is een van de meest eenvoudige leveringsvoorwaarden die de verkoper en koper kunnen overeenkomen. Bij deze voorwaarden moet de verkoper ervoor zorgen dat de goederen in zijn of haar fabriek of magazijn beschikbaar zijn. Vervolgens kunnen deze goederen door de koper bij de desbetreffende locatie worden afgehaald. Daarom zijn alle kosten en risico’s tijdens het internationale transport voor rekening van de koper (ontvanger van de goederen).

Delivered At Place (DAP)
De verkoper is verantwoordelijk voordat de goederen op een afgesproken locatie aan de koper worden overgedragen. De koper is alleen verantwoordelijk voor het regelen en betalen voor de douane-inklaring en eventuele invoerrechten.

Delivered Duty Paid (DDP)
De verkoper is verantwoordelijk voordat de goederen op een afgesproken locatie aan de koper worden overgedragen. Inclusief het regelen en betalen van de douane inklaring en eventuele invoerrechten. Indien de verkeerde leveringsconditie door u of door opdrachtgever is aangegeven dan verzoeken wij u om dit onderling af te stemmen.

Indien hiervoor een nieuwe factuur noodzakelijk is dan rekenen wij hiervoor € 39,00 administratiekosten. Mocht de fout door Schenker zijn gemaakt dan is een correctie geheel kosteloos en kunt u contact opnemen met corp.sm.receivables.nl@dbschenker.com.

7. Wat houden de toeslagen/kosten vermeld op de factuur in?

 

Chargecode

Naam

Omschrijving

Kosten

300

Wijziging leveringsconditie

Achteraf wijzigen van leveringsconditie.

€ 37,50 per zending

301

Uitklaren Nederland

Kosten voor het uitklaren van een zending.

€ 32,- per zending

303

Inklaren Buitenland

Inklaren van de zending in het buitenland.

€ 52,- per zending

305

Documentatiekosten

T-documentatie Opmaak FCR/FCT/ATR/FBL

T1: € 55,- per zending FCR/FCT/ATR/FBL: € 45,- per zending

400

Inslagkosten

(extra) overloodsname na binnenkomst. Aanleveren/Afhalen magazijn.

€ 4,50 per pallet

401

Opslagkosten

Kosten voor opslag na de eerste afleverpoging.

€ 10,- per pallet na de derde dag.

403

Handling

Handling

Op aanvraag

431

Manuele boeking

Toeslag voor zendingen die door DB Schenker handmatig moeten worden ingevoerd.

€ 8,- per zending

434

Manuele aanpassing

Toeslag voor manueel aanpassen van data in de zending als de pick-up wordt of is gedaan.

€ 3,- per zending

435

Volume aanpassingManuele aanpassing

Additionele toeslag indien meetapparatuur een hoger volume berekent dan ingegeven door de klant (excl. evt. meerkosten).

€ 5,- per zending

440

Toeslag grootstedelijke gebieden

Toeslag voor grootstedelijke gebieden in Europa (Metropolen).

Tussen € 3,- en € 50,- per zending voor details controleer PriceOnline.

450

Trailerhuur

Trailerhuur

Op aanvraag

500

Kosten transportverzekering

Verzekeren van de goederen tijdens het transport.

Vanaf € 7,50

521,522,559,570,578, 588,589,590,596,

Maut diverse landen

Tol voor de landen BE,DE,AT,CZ, HU (+Boedapest-toeslag).

Toeslag afhankelijk van het gewicht en de bestemming. Voor details controleer PriceOnline.

553,554,555,561,562, 563,564,565

Vrachtkosten

Vrachtkosten afhankelijk van de leveringsconditie.

Vrachtkosten volgens (standaard)offerte

560

Extra laad-of losadres

Wijziging van een laad- of losadres indien pick-up is gedaan

€ 75,- (maximale afstand 50 km).

566

Foutvracht

Afmelding of annulering na de uiterlijke aanmeldtijdstippen.

80% van de overeengekomen vrachtprijs

568

Lengtetoeslag

Toeslag van goederen met een lengte >240 cm.

Toeslag van 25% van de vrachtkosten met minimum van € 50,-

569

Cargo fee

Haventoeslag voor FI.

Export: € 3,18 per ton Import: € 1,70 per ton

574

Toeslag gevaarlijke goederen

Zendingen die gevarengoederen betreffen.

Tarief op aanvraag. Toeslag afhankelijk van het land en classificatie.

576

Toeslag express/tijdzending

Toeslag zending met spoed, inzetten koerier.

Tarief op aanvraag.

577

Wachturen

Bij overschrijding van de standaard laad- of lostijden geldt een toeslag per half uur.

€ 27,50 per half uur afgerond naar boven / € 55,- per uur.

579

Toeslag Marpol

Toeslag om zeeverontreiniging van schepen te beperken. Voor de landen DK, EE, FI, LV, NO en SE.

Toeslag afhankelijk van het gewicht en de bestemming. Voor details controleer PriceOnline

584

Toeslag IMDG

Zendingen, die gevarengoed betreffen en over zee gaan.

Tarief op aanvraag. Toeslag afhankelijk van het land en classificatie.

586

Toeslag klepwagen

Toeslag voor klepleveringen van goederen >2 ldm en die over de terminal gaan.

Op aanvraag.

587

Toeslag Boedapest

Toeslag lossen in Boedapest.

Tarief op aanvraag.

595

CAF (Currency Adjustment Factor)

CAF CH. Valuta-aanpassingsfactor voor de Zwitserse Frank.

Variabel

597

Wintertoeslag

Van november t/m maart geldt voor de landen NO,SE, FI,SI, EE en MK een wintertoeslag.

Toeslag 3% van de vrachtkosten met een maximum van € 50,-. Voor details controleer PriceOnline.

700

Uitklaring buitenland

Kosten uitklaren zending buitenland .

€ 32, -

702

Inklaring Nederland

Kosten inklaren van een zending

€ 52, -

704

Extra statistiekpost in -of uitklaring

Het in - en uitklaren van meer dan 3 statistiekposten

€ 10, - per extra statistiekpost

705

Opmaken document

T -do cumentatie, opmaak FCR/FCT/ATR/FBL

T1: € 55, - per zending FCR/FCT/ATR/FBL: € 45, - per zending

750

Invoerrechten & Accijns

Door douane geheven invoerrechten en/of accijns.

Berekende bedrag door douane

751

Voorgeschoten BTW

Door douane geheven BTW over de goederenwaarde.

Het berekende bedrag door douane

757

Voorschotprovisie

Toeslag voor het voorschieten van Rijksafdrachten zoals BTW, IR, Accijns e.d

3,5% over het voorgeschoten bedrag met een minimum van € 3, - per zending

787

2e afhaal -of afleverkosten

Toeslag indien een zending door toedoen van de ontvang er een tweede keer moet worden aangeboden

Toeslag van 20% van de vrachtkosten met een minimum van € 30, -

825

Collection/Delivery timeframe

De zending moet tussen een bepaald tijdsvenster worden afgeleverd

0 -2 uur: € 51,50 2 -4 uur: € 25,75

828

Fix Day & Time to be agreed

De zending moet op een bepaald tijdstip worden geleverd.

Fix time: € 77,25

833

Premium Service

Levering van de zending voor 18.00 uur, volgens onze Scheduler looptijd in Europa

30% van de vrachtkosten met een minimum van €25, -

834

Pre - notice option

DB Schenker laat de ontvanger weten wanneer de zending wordt geleverd. Leverdag - en tijd is niet bespreekbaar

€8,75 per zending

835

Fix day option

De afzender bepaalt de leverdatum, deze is minimal 1 dag en maximaal 3 dagen later dan de System Premium looptijd

€ 25 per zending

836

Fix day to be agreed option

De afzender bepaalt in samenspraak met DB Schenker de leverdatum, Deze is minimal 1 dag en maximal 3 dagen later dan de System Premium looptijd .

€ 35, - per zending

837

Premium 10 option

Levering van de zending voor 10.00 uur locale tijd, volgens onze Scheduler looptijd in Europa .

€ 49, - per zending

838

Premium 13 option

Levering van de zending voor 13.00 uur locale tijd, volgens onze Scheduler looptijd in Europa .

€ 20, - per zending

839

Fix Day 10 option

De zending wordt voor 10 uur locale tijd geleverd op een door de klant voorgestelde afleverdatum, maxim aal 3 dagen later dan de looptijd.

€ 65, -

840

Fix Day 13 option

De zending wordt voor 13 uur locale tijd geleverd op een door de klant voorgestelde afleverdatum, maxima al 3 dagen later dan de looptijd.

€ 35, -

841

Proof Of Delivery hardcopy

Opvragen van POD’s/paklijsten etc .

Є17,50 per do cument

842

Pre -notice option delivery

Toeslag voor het aanmelden van een zending bij de ontvanger .

€ 8,75 per zending

843

Pre -notice option pick -up

Toeslag voor het aanmelden van een zending bij de afzender.

€ 8,75 per zending

844

Time window pick -up morning

De zending wordt afgehaald de ochtend tussen 09.00 en 12.00 uur.

€ 38, - per zending

845

De zending wordt afgehaald de namiddag tussen 13.00 en 16.00 uur.

De zending wordt afgehaald de namiddag tussen 13.00 en 16.00 uur.

€ 38, - per zending

846

Time window delivery morning

De zending wordt geleverd in de ochtend tussen 09.00 en 12.00 uur.

€ 38, - per zending

847

Time window delivery afternoon

De zending wordt geleverd in de ochtend tussen 09.00 en 12.00 uur

€ 38, - per zending

848

Same Day collection

Zending wordt op aanvraag dezelfde dag afgehaald bij de afzender.

Toeslag Part load: € 120, - per zending Toeslag Full load: € 180, - per zending

849

Fix Day Delivery

De afzender bepaalt de leverdatum. Deze service beïnvloedt mogelijk de afhaaldatum.

Part load: € 35, - Full load: € 25, -


8. Wanneer komt u in aanmerking voor een verzamelnota?

Een verzamelnota kunt u in verschillende vormen aanvragen: per week, per 2 weken of per maand. Wij hanteren hiervoor de volgende richtlijnen:

- Wekelijkse verzamelnota:Meer dan 7 zendingen in de week- Twee-wekelijkse verzamelnota:40 zendingen in de 2 weken- Maandelijkse verzamelnota:Alleen mogelijk in combinatie met afwijkendebetalingstermijn

Creditnota’s en facturen met betrekking tot invoerrechten en BTW zijn geen onderdeel van een verzamelnota en worden separaat belast. Bij een dispuut op een onderdeel van de verzamelnota dient u deze in zijn geheel te voldoen. Een eventuele correctie krijgt u achteraf. Een verzoek tot verzamelnota kunt u indienen bij uw accountmanager. 

 9. Waarom moet ik de I.R./BTW/Uitklaren NL betalen bij een zending uit een land buiten de EU?

Als u importeert uit een niet EU-land, moet u aangifte doen bij de douane. U betaalt dan belastingen en invoerrechten. Hiermee brengt u de goederen in het vrije verkeer van de EU. De vervoerder of douanevertegenwoordiger doet deze douaneaangifte voor u.

I.R.:
DB Schenker heeft invoerrechten vooraf betaald aan de douane en belast deze kosten aan u door.

BTW:
Voert u regelmatig goederen in vanuit een land buiten de EU? Dan kunt u bij de belastingdienst een vergunning artikel 23 aanvragen. U betaalt de BTW dan niet bij de douane, maar geeft deze aan in uw btw-aangifte. Heeft u geen verlegging of btw-nummer, dan gaat de douane de BTW heffen over de waarde van de goederen (hoger dan Euro 22,-) aan de vervoerder en zullen wij deze aan u doorbelasten. Uiteraard kunt u deze terugvorderen middels uw btw-aangifte.

Uitklaren NL:
Waarom betaal ik ‘Uitklaren Nederland’ terwijl ik zelf het document heb opgemaakt? Uitklaringskosten betreffen de kosten voor het opmaken van een document alsmede een garantstelling voor de aanzuivering ervan, het fysiek aanbieden van het document op het douanekantoor waar de goederen de EU verlaten en de opmaak van een transitdocument van de EU-buitengrens naar het inklaringsadres. Het uitvoerdocument is immers geldig binnen de EU. Voor het transport buiten de


10. U wilt graag een kopie factuur ontvangen?

Een kopie factuur kunt u downloaden op E-Schenker via de optie factuurlevering : https://eschenker.dbschenker.com/nges-portal/public/nl-NL_NL/#!/portal-entry/launch-page

Indien dit niet mogelijk is, kunt u deze opvragen door een mail te sturen naar: corp.sm.receivables.NL@dbschenker.com

11. Moet ik de vrachtkosten betalen als mijn zending te laat is geleverd?

Onze looptijden kunt u terugvinden in eSchenker. Deze zijn indicatief en niet gegarandeerd. Wanneer uw zending onverhoopt toch vertraagd is tijdens het transport, dan kan er geen aanspraak gedaan worden op ‘geld-terug-garantie’.

Wenst u toch een gegarandeerde levering met ‘geld-terug-garantie’ dan kan het transport aangemeld worden met ons Premium product. Hier kunnen ook eventuele opties bijgeboekt worden. Aan deze service zijn wel meerkosten verbonden.

Meer informatie over onze producten kunt u terugvinden op onze website. Voor een specifieke of passende oplossing kan er contact opgenomen worden met onze afdeling customer service. https://www.dbschenker.com/nl-nl/producten/landtransport

12. Waar kan ik de Algemene Voorwaarden vinden?

Onze actuele Algemene Voorwaarden waarin o.a. informatie over onze producten, toeslagen en volumeberekeningen te vinden zijn, kunt u terugvinden op onze website: https://www.dbschenker.com/nl-nl/meta/algemene-voorwaarden

13. Mijn zending heeft schade opgelopen, moet ik de factuur van de vrachtkosten betalen?

Heeft uw zending schade opgelopen, dan kunt u bij Schenker een claim indienen door een goede gemotiveerde schadeclaim te sturen naar afdeling claims: corp.sm.benelux.claims@dbschenker.com
Deze dient u te sturen binnen de geldende wettelijke termijnen of, wanneer zulke termijnen niet zijn vastgesteld, in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen vanaf het moment waarop de goederen zijn geleverd of geleverd hadden moeten worden. De ontvangen factuur dient u te voldoen aan Schenker. Een claim tot verlies- of schadevergoeding zal niet in behandeling worden genomen, zolang niet alle transportkosten zijn betaald. Het bedrag van de vordering mag niet in mindering worden gebracht op enigerlei transport- of andere kosten verschuldigd aan Schenker.

Meer informatie over het indienen van een claim kunt u vinden op: https://www.dbschenker.com/nl-nl/producten/landtransport/claims

De vervoerder is slechts beperkt aansprakelijk bij schade, diefstal en/of vermissing. De volledige goederenwaarde wordt niet vergoed. Met een transportverzekering (SEV) heeft u dat risico goed afgedekt. Zorg ervoor dat u deze verzekering boekt door via eBooking een vinkje te plaatsen bij ‘insurance required’. Informatie over Schenker Expeditie Verzekering (SEV) vindt u op: https://www.dbschenker.com/nl-nl/faq-519244

eSchenker: Het is zo eenvoudig

eSchenker is onze meest geavanceerde logistieke oplossing ooit. Het omvat alle eServices in één portaal en zorgt zodoende voor maximale ondersteuning in elke fase van uw supply chain. Van Tracking en Scheduling tot Booking en Reporting, eSchenker maakt uw logistiek transparant.

Tracking

De eenvoudig te gebruiken trackingtool eSchenker geeft u realtime-informatie over de locatie en status van uw zending en zijn huidige geschatte levertijd. Dankzij de toewijzing van een trackingnummer heeft u toegang tot gedetailleerde verzenddetails online zonder dat u hoeft in te loggen.

Onze trackingtechnologie is nu bijgewerkt met een nog gedetailleerder overzicht en statusinformatie voor elk van uw zendingen.