Hoppa över
DB SCHENKER-logga


Vår organisation och historia

Organisation

Schenker Consulting AB är ett fristående bolag inom DB Schenker-koncernen. Vi är ett relativt litet bolag som karaktäriseras av snabbrörlighet, korta beslutsvägar och stort personligt ansvar. Vi lägger därför stor vikt vid att rekrytera medarbetare med hög kompetens, starkt driv och ödmjuk inställning.

Vi arbetar fristående från DB Schenker och har frihet att föreslå lösningar som inte är kopplade till vår moderkoncern. Vår koppling till en av världens största logistikkoncerner ger oss möjlighet att vid behov nyttja hela DB Schenker-organisationens kompetens- och erfarenhetsbas i olika projekt. Vi har även tillgång till unika verktyg, bland annat för simulering av transport- och lagerkostnader samt miljöpåverkan. En annan stor fördel är vår möjlighet att verifiera realiserbarheten i de logistiklösningar vi föreslår, för att minska risken att projekt resulterar i en teoretisk produkt. Vi har även stor erfarenhet av arbete med olika typer av uppdrag för företag i en mängd olika branscher.

Schenker Consulting AB har idag kontor i Göteborg och Stockholm. Vi är idag ca 20 st anställda.

Företagets historia

Schenker Consulting AB bolagiserades i juni 2000. Vår historia sträcker sig dock längre bak då företaget tidigare var en avdelning inom Schenker-BTL AB, benämnd BTL Consulting, som sedan 1997 bestod av utvalda logistiker inom Bilspedition, Scansped och BTL Group.

Skälen till att Schenker Consulting AB bildades var att:

  • Samla specialistkompetens till en enhet för att underlätta kompetens- och erfarenhetsutbyte
  • Attrahera och behålla välutbildad personal
  • Sälja kompetens såväl internt inom DB Schenker som externt

Schenker Consulting AB tillhör DB Schenker-koncernen och klusterorganisation för Norden. Huvudkontoret för regionen ligger i Göteborg.