161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

DenCity – tyst och utsläppsfri transport i stan

Utmaningen för framtidens stadsplanering är att skapa en attraktiv och hållbar stadsmiljö med en effektiv hantering av gods- och persontransporter.

DB Schenker deltar i DenCity – ett projekt där man planerar testa en tyst distributionsbil med noll emissioner – en helt elektrisk distibutionslastbil. I början av 2019 kan man se ellastbilen distribuera kylt gods till COOP butiker runt om i Göteborg.

En levande stad är beroende av god tillgång på service, tjänster, arbetsplatser, butiker och bostäder. projektet samverkar näringsliv, akademi och samhälle för att utveckla idéer om hur man kan tillhandahålla hållbar person - och godsmobilitet i stadsdelar med begränsat rum för fordon och samtidigt uppnå höga krav på hållbart boende. ”Nollemissionsleveranser” är ett av fem delprojekt inom DenCity, som drivs av CLOSER vid Lindholmen Science Park i Göteborg och delvis finansieras av Vinnova. I projektet deltar DB Schenker tillsammans med AB Volvo, COOP och Göteborgs Stad. Åkeriet TGM är också en viktig deltagare i projektet. Syftet är att nå noll utsläpp av emissioner och minska buller genom att använda ett elfordon. Denna typ av innovation är en viktig del i utformandet av nya områden i Göteborg, som exempelvis Frihamnen, där bostäder, serviceställen, kontor och affärer kommer att samsas på liten yta.