Nájdite presne to, čo hľadáte

 • Vyberte svoju pobočku a jazyk

  Dodržiavanie zákonov

  V spoločnosti DB Schenker sme hrdí na svoje etické podnikové štandardy, ktoré sú cenené už viac ako 150 rokov.

  Naše štandardy

  Držanie sa hodnôt a používanie vhodných podnikateľských praktík je našou hlavnou zásadou pre úspešné a udržateľné podnikanie.

  Všetci ľudia v spoločnosti DB Schenker sú odhodlaní podnikať podľa tých najvyšších štandardov etiky a morálnej zásadovosti.

  Zistite viac 

  Firemné princípy etiky – etický kódex

  Náš etický kódex obsahuje záväzné štandardy a očakávania, ktoré mám od nášho každodenného konania s cieľom podnikať podľa tých najvyšších štandardov etiky a morálnej zásadovosti. Tieto zásady sú záväzné pre všetkých ľudí v spoločnosti DB Schenker na celom svete.

  Zistite viac 

  Worker wearing a warning vest and a helmet holding a stack of papers while looking out into an harbour

  Nulová tolerancia úplatkárstva

  Netolerujeme žiadne podplácanie a nečestné obchodné praktiky zo strany zamestnancov alebo nami poverených tretích strán. 

  Worker wearing a blue helmet and a yellow warning vest looking out of a window towards an airplane

  Hľadanie kompromisu

  Výhody, ako napríklad dary a pozvania, sa nikdy nesmú ponúkať s cieľom ovplyvniť podnikateľské rozhodnutia. 

  Two men in safety helmets and yellow vests looking at a tablet together

  Rozhodovanie v najlepšom záujme spoločnosti

  Musíme sa vyhýbať situáciám, v ktorých sú osobné alebo individuálne finančné záujmy v rozpore so záujmami spoločnosti DB Schenker alebo našich obchodných partnerov. 

  Man in blue shirt sitting at a desk and shaking the hand of another person

  Podnikanie v porovnaní s konkurenciou

  Dodržiavame platné nariadenia týkajúce sa hospodárskej súťaže a neuzavrieme žiadne dohody, ktoré majú vplyv na ceny a/alebo všeobecné podmienky alebo ktoré nejakým iným spôsobom nelegitímne obmedzujú čestnú hospodársku súťaž.

  A row of DB Schenker containers at a harbour

  Ochrana nášho majetku

  Majetok, podnikateľské a obchodné tajomstvá sa musia chrániť proti zneužitiu, plytvaniu a krádeži. 

  Close-up of a persons eye and glasses which show that he is looking at a table of figures

  Embargá a sankcie

  Dodržiavame platné zákony, nariadenia a ustanovenia týkajúce sa kontroly exportu, embárg a sankcií. 

  Oznámenie obáv

  Vytvorili sme online oznamovací systém spoločnosti DB Schenker, ktorý poskytuje bezpečný priestor pre každého, kto chce oznámiť predpokladané porušenia zákona alebo vážne profesionálne pochybenie. Tu môže každý jednotlivec poskytnú informácie prísne dôverne v súlade s miestnymi zákonmi. 

  Online ohlasovanie spoločnosti DB Schenker 

  Pre našich dodávateľov

  Náš etický kódex pre obchodných partnerov a doplnkové štandardy podnikania spoločnosti DB Schenker zaväzujú našich dodávateľov a obchodných partnerov dodržiavať etické a právne štandardy. Tvoria dôležitý základ pre naše obchodné jednania.

  Etický kódex pre obchodných partnerov

  Náš etický kódex pre obchodných partnerov je okrem iného založený na zásadách iniciatívy Global Compact OSN a rovnaké zásady sme zaviedli v našom etickom kódexe pre vedúcich pracovníkov a zamestnancov. Týka sa všetkých spoločností a jednotlivcov na celom svete, od ktorých nakupujeme tovar alebo služby.

  Zistite viac 

  Štandardy podnikania spoločnosti DB Schenker 

  Naše štandardy podnikania spoločnosti DB Schenker boli vytvorené tak, aby dopĺňali etický kódex pre obchodných partnerov  a sú v súlade so zásadami a duchom tohto dokumentu. Okrem iného sa týkajú všetkých spoločností a jednotlivcov na celom svete, od ktorých nakupujeme tovar alebo služby.

  Štandardy podnikania pre obchodných partnerov

  Tieto zásady dopĺňajú, musia byť chápané v kombinácii s etickým kódexom spoločnosti DB Schenker, ktorý dopĺňajú.

  • Naše štandardy sociálneho minima predstavujú silný záväzok, postoj a vyjadrenie. Sú založené na našom etickom kódexe, hodnotách a našej obchodnej stratégii. 

   Snažíme sa pozitívne vplývať na komunity dodržiavaním ľudských práv. Náš referenčný rámec zahŕňa Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, dohovory Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a iniciatívu Global Compact OSN. 


  • Veríme, že rozmanité pracovné prostredie je kľúčovým faktorom pre podporu kreativity, prvotriedne inovácie a vývoj udržateľných riešení. Preto sme stanovili ambiciózne ciele zrýchliť podporu rozmanitosti a inklúzie, nielen v našej spoločnosti, ale v celom logistickom odvetví. 

   Snažíme sa pestovať inkluzívne pracovné prostredie, v ktorom sa žiadny zamestnanec nebojí priniesť do práce svoje vlastné ja – v ktorom spoločne formujeme prostredia a vplývame na svet.


  Štandardy sociálneho minima

  Zistite viac o našich hodnotách a vízii v spolupráci s našimi partnermi.

  Dodatok ku globálne rozmanitosti a inklúzii

  Podľa potreby si môžu dodávatelia stiahnuť dodatok tu.

  Súhlas s používaním súborov Cookies a zhromažďovaním údajov

  Pre potreby optimalizácie našich webových stránok využívame súbory Cookies. Pre rovnaký účel používame aj Adobe Analytics. Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíte s využívaním súborov Cookies. Bližšie informácie o využívaní súborov Cookies a spôsobu odhlásenia nájdete v sekcii Zásady ochrany osobných údajov

 • Súbory Cookies a nástroje sledovania

  Umožňujeme vám uskutočniť kvalifikované rozhodnutie pre alebo proti využívaniu súborov Cookies, vaše rozhodnutie nemá vplyv na technické funkcie webovej stránky. Súbory Cookies sú malé textové súbory prostredníctvom, ktorých môžu byť ukladané osobné údaje. 

  Cieľom našich zásad ochrany osobných údajov je zabezpečiť vašu plnú informovanosť so spôsobom zhromažďovania osobných údajov a ich spracovaním prostredníctvom súborov Cookies na našich webových stránkach. Nastavenia súborov Cookies môžete kedykoľvek meniť. 

  Podrobné informácie o našich Zásadách ochrany osobných údajov