Skip to content
schenker.label.header.logo.alt schenker.label.header.logo.alt


Family bed laughing social impact

Sosyal

DB Schenker olarak bir şirketin başarısının ekonomik performansın ötesinde olduğuna inanıyoruz. İşte bu nedenle ekonomik, sosyal ve çevresel çalışmalarımız arasında dengeyi kurmak için çalışıyoruz.

Sosyal etki açısından bakıldığında, DB Schenker Almanya’nın ve dünyanın lider işverenlerinden bir olmak için çaba göstermektedir. Bu alanda zaten lider olduğumuz birçok ülkede konumumuzu korumak ve dünyanın her bölgesinde bu konumu elde etmek istiyoruz.

Ancak, sosyal sorumluluğumuzun cazip bir işveren olmanın ötesine geçtiğini biliyoruz. DB Schenker işte bu nedenle istihdam ve çalışma koşulları ile ilgili uluslararası standartlara uymayı ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda sosyal projeleri destekleyen bir şirket olarak tanınmayı amaçlamaktadır.

Küresel ölçekte en iyi ekibin kurulması 

DB Schenker olarak çalışanlarımız en önemli varlıklarımızdır. Yalnızca ekibimizde motive olmuş ve nitelikli çalışanlarımız olduğunda pazarımızdaki başarımızı koruyabiliriz. Çalışanlarımızın şirketimizdeki devamlılığını sağlamakla ilgili başarılı çabalarımız; sürdürülebilir personel gelişimine olan bağlılığımız ve güçlü bir kurumsal kültür tarafından desteklenmektedir.

Güçlü, profesyonel insan kaynakları yönetimimiz, çalışanlarımızın uzun yıllar boyunca yaptıkları işlerden memnun olmalarına yardımcı olmaktadır. Anlaşılır memnuniyet hedefleri belirleyerek ve dünya çapında düzenli olarak yaptığımız çalışan memnuniyeti anketleriyle kendimizi değerlendirerek, çalışanların memnuniyetini daha da artırmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Personelin gelişimine çok önem veriyoruz. Çalışanlarımızın kariyerlerinde, kendi bireysel profesyonel ve yaşam durumlarına daha uygun şekilde ilerlemelerini sağlamak için çalışıyoruz. Tüm bunlar dikkate alındığında, sürdürülebilir insan kaynakları gelişimini şirketimizin bir önceliği haline getirdik.

Kendini işine adayan ve yaptıkları işten tatmin olan çalışanların ve dolayısıyla uzun vadeli başarının temelin oluşmasının ön koşulu, başarılı insan kaynakları yönetimi girişimlerinin yanı sıra güçlü bir kurum kültürüdür. DB Schenker'in uluslararası yapısı, çeşitli kültürlerin entegre edilmesi ve ortak bir kimlik oluşturulmasını gerekli hale getirmektedir. Farklı temellerden gelen çalışanların kendilerini rahat hissettikleri, hedeflerimizi ve vizyonlarımızı gerçekleştirmek için birlikte çalıştıkları bir kültür yaratmamız önemlidir.

Küresel ölçekte en iyi ekip üyelerinin bulunması 

Başarılı bir küresel kuruluş oluşturmaya devam etmek için çalışanların bizimle çalışmayı sürdürmelerinin yanı sıra profesyonel çalışanların işe alınması da çok önemli bir husustur.

DB Schenker nakliye ve lojistik sektöründe önde gelen işveren olarak şöhretini artırmayı amaçlamaktadır. Demografik değişimin ve nitelikli ve yetenekli çalışanlar için devam eden mücadele düşünüldüğünde bu amaca ulaşmak bir hayli zordur. Cazip eğitim ve lisansüstü programlar sunmanın yanı sıra, nitelikli ve motive olmuş çalışanları istihdam etme çabalarımızı sürekli olarak arttırmaya odaklanıyoruz. DB Schenker, üniversiteler ve lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ağı BVL (Bundesvereinigung Logistik e V.) gibi derneklerle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Adil çalışma koşullarının sağlanması

Global DB Schenker Asgari Sosyal Standartlarımız, global ölçekte çalışanlarımızın, yöneticilerimizin ve müdürlerimizin, günlük çalışma faaliyetleri ile ilgili beklentilerini tanımlar.

DB Schenker'in Asgari Sosyal Standartları, ana şirketimiz Deutsche Bahn'in kapsamlı İş Ahlakı Kurallarına göre genel sosyal gerekleri belirlemekte ve uygulamaya sokmaktadır. Bunlar, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Temel Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Alman Sürdürülebilirlik Yasasına uygundur.

Bu prensipler dünyanın her yerindeki tüm yönetim kurulu üyeleri, genel müdürler, yöneticiler ve çalışanlar için bağlayıcı niteliktedir. DB Schenker, iş ortaklarına da bunları uygulamalarını tavsiye etmektedir. Ulusal ve uluslararası kanunların sosyal veya çalışma alanlarında yeterli koruma sağlamadığı durumlarda, DB Schenker asgari olarak bu standartlara bağlı kalır.