Skip to content
schenker.label.header.logo.alt


Workers logistics compliance

Standartlarımız

DB Schenker ahlaklı davranışı sağlamak ve müşterilerimiz açısından adil ve güvenilir bir ortak olarak hareket etmek için bütüncül bir Uyum Yönetim Sistemini uygulamaktadır.
Bizim DB İş Ahlakı Kurallarımız, tüm ticari işlemlerde ve müşterilerle kurulan temaslarda, tüm DB çalışanlarına ve yöneticilerine, yol göstermekte ve şirket içi kurallar çerçevesi sağlamaktadır.  İç yönetmeliklerimiz, aşağıda belirtilen durumlarda uygulanması gereken davranışları tanımlamaktadır:

Faydalar- Verme ve Alma

DB Schenker şeffaflığa inanmaktadır. Bunu elde etmek için, üçüncü taraflarca sağlanan faydalar ve şirketin kendisi tarafından sağlanan imkanlarla ilgili neler yapacağımızı belirten yol gösterici kurallara sahibiz.

Varlıkları koruma

DB Grubu’nun varlıklarının korunması ve iş ve ticaret verilerinin gizli tutulmasına ilişkin anlaşılır kurallarımız bulunmaktadır.

Tekel yasası/ Fiyat ayarlama

Tekel yasası ve fiyat ayarlama ile ilgili bilgimiz ve yol gösterici bilgilerimiz, rekabeti engelleyici ayarlamalardan, fiyat ayarlamalarından ve ticareti kısıtlayan tekliflerden sakınmamızı sağlamaktadır.

Görevliler, komisyoncular, danışmanlar

Bunlarla işbirliği yapma ve aralarından seçim yapma söz konusu olduğunda iç kurallarımıza ve yol gösterici bilgilere uygun hareket ederiz.

Çıkar çatışmaları

Profesyonel görevler ile çalışanların veya işverenlerin kişisel çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarının nasıl önleneceğine ilişkin kılavuz ilkelerimiz, DB Schenker’in bu konuda her zaman dürüst bir şekilde hareket etmesini sağlar. 

Detaylı olarak görmek için lütfen DB İş Ahlakı Kurallarımıza bakın.


Bilgi Güvenliği Politikası

DB Schenker Arkas bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmektedir. Bilgi; iş faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşır ve uygun bir şekilde korunması gerekir. DB Schenker Arkas, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ISO 27001 standartını uygulayarak kurumsal biginin Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik ile ilgili ortaya çıkabilecek riskleri ve bu risklerin etkilerini en aza indirmeyi amaçlar.

Bu politika DB Scenker Arkas Yönetimi  tarafından onaylanmıştır.

DB Schenker Arkas Yönetimi özellikle aşağıda belirtilen konuların yerine getirilmesini benimsemiştir:

  •  DB Schenker Arkas bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanmasını
  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetilmesini,
  • Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmeyi,
  • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamayı,
  • Bilgi Güv​enliği Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için sürekli iyileştirme fırsatlarının değerlendirmeyi ve çalışmalarını gerçekleştirmeyi,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmeyi,
  • Bu politikaya bağlı diğer alt prosedürlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü tarafından hazırlanmasını ve yayınlanmasını.

DB Schenker Arkas’ın Bilgi Güvenliği Politikaları, ister tam zamanlı, ister yarı zamanlı, daimi ya da sözleşmeli olsun, DB Schenker Arkas bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tüm DB Schenker Arkas personeli için, coğrafi konumdan veya iş biriminden bağımsız olarak geçerli ve zorunludur. Bu sınıflandırmalara girmeyen ve DB Schenker Arkas bilgilerine erişim gereği olan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunların bağlı destek personeli gibi tüm kişilerin, bu politikanın genel ilkelerine ve uymak zorunda oldukları diğer güvenlik sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır.