Skip to content
schenker.label.header.logo.alt


Gizlilik Tahhütnamesi

Veri korumasına ilişkin bu bilgiler, yalnızca schenkerarkas.com.tr sitesi için geçerlidir.

Web sitemizi ziyaret ederek şirketimize, ürünlerimize ve hizmetlerimize gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederiz. Veri korumasını müşteri odaklı kalite yaklaşımımızın bir simgesi olarak görmekteyiz. Kişisel bilgilerinizi işlerken gizliliğin korunmasını çok ciddiye almaktayız. Web sitelerimizi ziyaret edenlerden derlediğimiz bilgileri kişisel bilgilerin gizliliğini düzenleyen geçerli kanun ve hükümlere uygun şekilde kullanmaktayız. Web sitelerimizde diğer web sitelerine yönlendirmeler bulunabilir; ancak bu yönlendirmeler, sitemiz gizlilik beyanı kapsamında değildir.

Kişisel Bilgilerin İşlenmesi

Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, web sunucularımız, Internet servis sağlayıcınızın IP adresi, kullanmakta oluğunuz Internet Tarayıcınıza dair bilgiler, sitemize hangi siteden yönlendirildiğiniz bilgisi, ziyaret ettiğiniz web sitelerimiz gibi teknik erişim bilgilerini ziyaret saatiniz ve tarihiyle birlikte kendiliğinden kayda almakta ve analiz etmektedir. Bununla birlikte, bu bilgiler anonim kayda alınmakta ve şahısların erişimine kesinlikle kapalı tutulmaktadır. Bu teknik erişim bilgilerini yalnızca web sitelerimizi daha ilgi çekici ve kullanıcıyla dost hale getirmek ve olası teknik sorunları mümkün olan en kısa sürede tespit etmek amacıyla kullanmaktayız.

Web sitelerimizin çoğunu bize kişisel bilgilerinizi vermeksizin kullanabilirsiniz. Kişisel bilgilerin kullanımını bertaraf etme veya kısıtlama ilkesine uygun olarak, bu tür verileri, yalnızca siparişlerinizi işleme almak, sorularınızı yanıtlamak, özel bilgilerin ve tekliflerin erişimini size açmak veya (broşür göndermek gibi) özel hizmetler vermek için mutlaka gerekli olması halinde ve sizin isteyerek vermeniz kaydıyla derleyip kaydetmekteyiz.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı ve Üçüncü Şahıslara Aktarma

Kişisel bilgilerinizi yalnızca gizlilik bildiriminde belirtilen amaçlarla kullanmaktayız. Bununla birlikte, kişisel bilgileri, tüm tarafların menfaatleri dikkatli bir şekilde tartıldıktan sonra Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret AŞ.’in meşru ticari menfaatlerini korumak için zaruri görülmesi halinde derleyip işlemekte ve kullanmaktayız.

Kişisel bilgilerinizi, yalnızca siparişinizin işleme alınması sürecine dahil olan bağlı kuruluş ve iş ortaklarına yalnızca gerekli olduğu ölçüde vermekteyiz. Açık izniniz olmadan kişisel bilgileri başka üçüncü şahıslara iletmemekteyiz ve her şeyin ötesinde bu bilgileri ticari kullanıcılara satmadığımızı veherhangi bir şekilde kullanımlarına sunmadığımızı taahhüt ederiz. 

Kişisel Bilgiler hakkında bilgi edinme, Kişisel Bilgilerin Değiştirilmesi ve Silinmesi

Varsa kaydettiğimiz kişisel bilgilerinizi yazılı olarak sorgulayabilirsiniz. Bu sorulara yanıt vermek maksadıyla ilgili bilgileri tarafınıza göndereceğiz. Sorularınızı, (aşağıda belirtilen) veri koruma yöneticisine göndermenizi rica ediyoruz. Bu kişiyle bilgilerinizin silinmesi veya düzeltilmesi için de irtibata geçebilirsiniz.

Cookies(Çerezler)
Web sitelerimizin kimilerinde ziyaretçilerimizin tercihlerini belirleyerek web sitelerini onların beğeni ve tercihine uygun şekilde düzenlememizi mümkün kılan cookies(çerezler) kullanmaktayız. Cookies(çerezler) virüs değildir ve bu nedenle bilgisayarınız için risk teşkil etmezler. Cookies(çerezler), bilgisayarınızın sabit diskine aktardığımız ve sunucularımızın tekrar ziyaretinizde bilgisayarınızı tanımasına yardımcı olan alfanümerik tanımlayıcılardır. Bu cookies(çerezler) sayesinde, web sitemizde çok daha rahat dolaşmanız ve ziyaretinizden en iyi sonuçları almanız mümkündür. Çoğu tarayıcının araç çubuğundaki Yardım (Help) kısmı, tarayıcınızın yeni kurabiyeleri nasıl kabul veya reddedeceğine veya yeni bir kurabiyeyle karşılaştığınızda tarayıcınızın sizi nasıl bilgilendireceğine dair bilgiler içermektedir; böylece en iyi kararı siz vermiş olacaksınız.

Veri Güvenliği

Bilgilerinizi suiistimal, zarar, ziyan, izinsiz erişim, değişiklik veya silme işlemlerine karşı korumak için uygun teknik ve kurumsal araçlardan faydalanmaktayız. Güvenlik önlemlerimiz sürekli olarak test edilerek teknik ilerlemeler ve kurumsal imkanlar ölçüsünde güncellenip geliştirilmektedir.
© DB Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş.

İrtibat için:

SCHENKER ARKAS Nakliyat ve Tic. A.Ş.
Gürsel Mah. Imrahor Cad. No:29
Premier Kampüs Ofis 34400
B Blok Kat 1 No: 12
Kağıthane / İSTANBUL

T.  + 90 212 336 00 36
F.  + 90 212 211 41 76

Email :musterihizmetleri@schenkerarkas.com.tr

SCHENKER ARKAS NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş.(“Şirket”) KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1 Bu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası(“Politika”); Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesi çerçevesinde Şirket’in Kişisel Veri İşleme Envanteri’ne uygun olarak hazırlanmıştır.

1.2 Bu Politika Şirket’in işlemekte olduğu Kişisel Veriler’in işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi ve muhafazasını belirleme işlemi ile anılan verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektedir.

1.3 Bu Politika, Şirket’in Kişisel Veri içeren kayıtlarının ve belgelerinin (“Kayıtlar” ve/veya “Kayıt”) yeterli, gerekli ve güvenli şekilde saklanmasını ve Şirket’in işleme ihtiyaç ve gerekliliğinin ortadan kalktığı Kişisel Veriler’in doğru zamanda İmhası’nın sağlanmasını amaçlamaktadır.  

1.4 Bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) belirlenen aşağıdaki ilkeleri gözetmektedir. Kanun uyarınca Kişisel Veriler’in işlenmesinin;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması;
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olması;
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi;
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir.

1.5 Bu Politika, Şirket’in faaliyetleri çerçevesinde düzenlenmiş ve/veya edinilmiş, asılları ve kopyaları dahil tüm fiziksel ve elektronik belgelerin bulunduğu elektronik olsun/olmasın tüm Kayıt Ortamı’na uygulanır.

1.6 Yürürlükteki mevzuat Şirket’in belli Kayıtları belli sürelerle saklamasını gerektirebilir ve bu saklama sürelerine uymamak Şirket’i cezalara ve yaptırımlara maruz bırakabilir, adaletin yerine getirilmesini engelleyebilir, yasal delillerin delil özelliklerini yitirmesine neden olabilir ve/veya hukuki süreçlerde Şirket’in konumunu mühim surette zedeleyebilir. Bu yüzden, Politika, yürürlükteki mevzuat kapsamında hazırlanan bir Saklama ve İmha Süreleri Tablosu (Ek A) içermektedir. Bu tablo, Kayıt kategorilerini ve Kayıtlar’ın spesifik saklama sürelerini içermektedir.

1.7 Şirket çalışanları bu Politika’yı tam olarak anlamak ve bu Politika’yı uygulamakla yükümlüdür.  

2. TANIMLAR & KISALTMALAR

Özel isim olmadıkça ve Politika içerisinde ayrı bir yerde tanımlanmadıkça, büyük harfle yazılan terimler, aşağıda tanımlandığı anlamlara gelir:

Alıcı Grubu

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı

Aktif Kayıtlar

Şirket’in işleyişi, idaresi ve yönetimi için halen kullanılmakta olan Kayıtları

Aktif Olmayan Kayıtlar

Kullanılmayan; ancak işlenmesi sonradan gerekebileceği için saklama süreleri sona ermemiş Kayıtları

Anonim Hale Getirme

Kişisel Veriler’in başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

De-manyetize Etme

Manyetik medyanın özel bir cihazdan geçirilerek gayet yüksek değerde bir manyetik alana maruz bırakılması ile üzerindeki verilerin okunamaz biçimde bozulması işlemini,

Elektronik Olmayan Ortam

Elektronik Ortamlar’ın dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamları,.

Elektronik Ortam


Hizmet Sağlayıcı

Kişisel Veriler’in elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazıla bildiği ortamları,.


Şirket ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi


Fiziksel Yok Etme

Optik medya ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesini,

İkincil Mevzuat

Kanun uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan ya da alınan herhangi bir yönetmelik, genelge, tebliğ, ilke kararı veya benzeri bir idari karar ya da genel görüşü,

İlgili Kişi

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiyi,

İlgili Kullanıcılar


Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere Veri Sorumlusu organizasyonu içerisinde veya Veri Sorumlusu’ndan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda Kişisel Verileri işleyen kişileri,

İmha

Silme, Yok Etme ve/veya Anonim Hale Getirme işlemlerinden herhangi birini,

Karartma

Kişisel Veriler’in bütününün, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde üstlerinin çizilmesi, boyanması ve buzlanması gibi işlemleri,

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sistemi’nin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen Kişisel Veriler’in bulunduğu her türlü ortamı,

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi

Kişisel Veri İşleme Envanteri

Veri Sorumlusu Şirket’in iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu Kişisel Verileri işleme faaliyetlerini; Kişisel Verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan Alıcı Grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve Kişisel Veriler’in işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen Kişisel Verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdığı envanteri,

Kişisel Verilerin işlenmesi

Kişisel Veri’lerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,

Maskeleme

Kişisel Veriler’in belli alanlarının, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde Silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması ve yıldızlanması gibi işlemleri,

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Periyodik İmha

Kanun’da yer alan Kişisel Veriler’in işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası’nda belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme işlemini,

Politika

Bu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nı,

Saklama ve İmha Süreleri Tablosu


Ek A’da yer alan Şirket Saklama ve İmha Süreleri Tablosu’nu

Silme


Kişisel Veriler’in İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini

Şirket

Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş.’ni ifade eder.

Üzerine Yazma

Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazarak eski verinin kurtarılmasının önüne geçilmesi işlemini,

VERBİS

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ni

Veri İşleyen


Veri Kaybı/Sızıntısı Önleme (DLP)

Veri Sorumlusu’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi


Kişisel verilerin, yanlışlıkla ya da kötü niyetli kişilerce Şirket dışına çıkarılmasına engel olan ya da engel olmadan işlemi raporlamaya yarayan güvenlik yazılımını,

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel Veriler’in belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini

Veri Sorumlusu

Kişisel Veriler’in işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Veri Kayıt Sistemi’nin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Yok Etme

Kişisel Veriler’in hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.


Yukarıda ve işbu politikada yer almayan tanımlar için Kanun ve İkincil Mevzuat’da yer alan tanımlara başvurulabilir.

3. Kapsam

3.1  Bu Politika, Şirket’in tamamına uygulanır ve gerekli yükümlülükleri düzenler.

3.2 Şirket, Veri Sorumlusu olarak Kişisel Veri işlediğinde, bu Politika’da yer alan düzenlemelere uygun davranır.

3.3 Şirket, bir başkası namına Veri İşleyen olarak Kişisel Veri işlediği durumda, varsa, söz konusu üçüncü kişi ile imzalanan sözleşmedeki talimatlara uyar.

3.4 Politika’nın uygulanmasından ve Politika’ya uyumun sağlanmasından Veri Koruma Komisyonu sorumludur.

4. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ İLE PERİYODİK İMHA

4.1 Şirket tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

 • Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm Kişisel Veri/ler’le ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri Envanteri’nde,
 • Veri kategorileri bazında saklama sürelri VERBİS’e kayıtta,
 • Süreç bazında saklama süreleri ise işbu Politika’da Yer alır.

Süreç bazında saklama süreleri işbu Politika ekinde yer alan EK-A’da yer alan “Saklama ve İmha Süreleri” isimli listede gösterilmiştir.

Söz konusu saklama süreleri ile ilgili olarak gerektiğinde Veri Koruma Komisyonu veya Şirket tarafından ayrıca görevlendirilecek birim tarafından ayrıca güncelleme yapılabilir.

Saklama süresi sona eren Kişisel Veri/ler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi Veri Koruma Komisyonu tarafından yerine getirilir.

4.2 Yönetmelik’in 11.madesi gereğince Periyodik İmha süresi 6 aydır. Buna göre Şirket, her yıl Haziran ve Aralık aylarında Periyodik İmha işlemi uygular. İlk Periyodik İmha [takvim yılının sonunda], ikinci ise her yıl [Haziran ayının sonunda] yapılır ve Periyodik İmhalar arasındaki süre her halde altı ayı geçmez. Bir Kişisel Veri’nin işleme amacının ortadan kalktığı tarih bu iki dönemden hangisine daha yakınsa o dönemde İmha edilir. (Örneğin; bir kayıt Mart 2016’da oluşturulduysa ve yedi yıl boyunca tutulması gerekiyorsa, Kayıt [30 Haziran 2023] tarihinde İmha edilir; eğer söz konusu Kayıt Kasım 2016’da oluşturulmuş olsaydı [31 Aralık 2023] tarihinde İmha edilmesi gerekecekti.)

5. KAYIT ORTAMLARI

5.1 Fiziksel Kayıtlar ve Elektronik Olmayan Ortamlar

5.1.1 Fiziksel Kayıtlar, kâğıt üzerindeki Kayıtları, fotoğraflar ve sözleşmeler gibi kâğıt, mikrofiş ve benzeri ortamlarda bulunan Kayıtlar’dan oluşur ve Elektronik Olmayan Ortamlar’da depolanır.

5.1.2 Aktif Kayıtlar ve kolayca erişilmesi gereken Kayıtlar Şirket’in ofis ortamında depolanabilir.

5.1.3 Aktif Olmayan Kayıtlar Şirket’in arşivlerine gönderilir. Tüm Kişisel Veriler saklama süreleri içerisinde, işlenme amaçlarını ve gerekliliklerini kaybettikleri anda Silinmelerini sağlayan sistemlerde arşivlenir.

5.2 Elektronik Kayıtlar ve Elektronik Ortamlar

5.2.1 Ses kayıtları, fotoğraflar, videolar ve görsel ve işitsel ortamlar dahil birçok ortamda yer alan Kişisel Veriler, doğru, güncel ve Kişisel Verileri işlemesi gereken kişilerce erişilebilir olacak şekilde, yetkisiz üçüncü kişilerce erişimi ve işlemeyi engelleyecek düzeyde güvenli Elektronik Ortamlar’da saklanabilir.

5.2.2 Elektronik Kayıtların, kaybedilmeye, değiştirilmeye ve izinsiz yok edilmeye, saklanma süreçlerinde erişime karşı korunmalarını sağlamak ve eksiksiz, doğru ve okunaklı olmasını temin etmek için yeterli koruma önlemleri alınmalı ve süreçler oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.

5.3 Şirket’in Kayıt Ortamları aşağıdaki gibidir:

5.2.1 Ses kayıtları, fotoğraflar, videolar ve görsel ve işitsel ortamlar dahil birçok ortamda yer alan Kişisel Veriler, doğru, güncel ve Kişisel Verileri işlemesi gereken kişilerce erişilebilir olacak şekilde, yetkisiz üçüncü kişilerce erişimi ve işlemeyi engelleyecek düzeyde güvenli Elektronik Ortamlar’da saklanabilir.

5.2.2 Elektronik Kayıtların, kaybedilmeye, değiştirilmeye ve izinsiz yok edilmeye, saklanma süreçlerinde erişime karşı korunmalarını sağlamak ve eksiksiz, doğru ve okunaklı olmasını temin etmek için yeterli koruma önlemleri alınmalı ve süreçler oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.

5.3      Şirket’in Kayıt Ortamları aşağıdaki gibidir:

Elektronik Ortamlar

Elektronik Olmayan Ortamlar

 • Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veri tabanı, web, dosya paylaşım, vb.)
 • Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, VERBİS)
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, anti-virüs vb.)
 • Kişisel bilgisayarlar (masaüstü, dizüstü)
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, hafıza kartı vb.)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
 • Kâğıt
 • Manuel veri kayıt sistemleri (ziyaretçi giriş defteri, vb.)
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar


6. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirket tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, müşteriler,  müşteri adayları, ziyaretçiler ve hizmet sağlayıcı olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanun’a uygun olarak saklanır ve imha edilir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

6.1     Saklamaya İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

6.1.1    Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler:

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu
 • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
 • 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
 • 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun
 • 815 Sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) Ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at Ve Ticaret Hakkında Kanun
 • 618 Sayılı Limanlar Kanunu
 • 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
 • 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
 • 1512 Sayılı Noterlik Kanunu
 • 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

6.1.2    Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

Şirket’in faaliyetleri çerçevesinde işlenen Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklanmaktadır:

 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek,
 • Kurumsal iletişimi sağlamak,
 • Şirket’in taraf olduğu her türlü sözleşme ilişkileri çerçevesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, nakliye ve gümrük süreçlerini yönetmek,
 • VERBİS kapsamında, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu temsilcileri ve veri işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göre düzenlemek ve gerekmesi halinde güncellemek,
 • İlgili mevzuat düzenlemelerinin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak,
 • Yasal raporlamalar yapmak,
 • Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek,
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek.

6.2     İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Şirket tarafından kabul edilmesi,
 • Şirketin ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi halinde, verdiği cevabın ilgili kişi tarafından yetersiz bulunması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarından herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, Şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren sürenin sona ermemmiş olması halinde İlgili Kişi’nin Kişisel Verisi’nin İmhası’nı talep etmesi durumunda bu talep, gerekçesi de belirtilmek suretiyle Şirket tarafından yazılı olarak reddedilebilir. Bu yazılı gerekçe 30 (otuz) gün içerisinde talepte bulunan İlgili Kişi’ye gönderilir. Kişisel Verileri saklama amaç ve gerekliliğinin gerektirdiği sürenin sona ermesi halinde talebe konu Kişisel Veriler imha edilir, bu bağlamda İlgili Kişi’nin talebi en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılır ve İlgili Kişi’ye bilgi verilir.

7. Kişisel Verileri İmha Teknikleri

Veri sorumlusu, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili kişinin talebi halinde uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer.

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Şirket tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir;

7.1 Kişisel Verilerin Silinmesi

Silme işlemi, Kişisel Veriler’in İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi ile gerçekleştirilir.

Kişisel Veriler, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde silinir;

Kişisel Verilerin Silinmesi Tablosu

Şirket Sunucularında Yer Alan Kişisel Veriler

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından dosyanın işletim sistemindeki silme komutu ile silinmesi veya dosya ya da dosyanın bulunduğu dizin üzerinde İlgili Kullanıcı’nın erişim haklarının kaldırılması suretiyle İlgili Kullanıcı’ların erişim yetkisi kaldırılarak silme komutu verilir ve böylece silme işlemi gerçekleştirilir. Anılan işlem gerçekleştirilirken İlgili Kullanıcı aynı zamanda sistem yöneticisi ise ilgili kişinin sistem yöneticisi yetkilerinin kaldırılması veya başka bir İmha yöntemi gerçekleştirilmesi gerekir.


Bulut Sunucularında(Office365, salesforce, Dropbox vs.) Yer Alan Kişisel Veriler

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından İlgili Kullanıcı’ların erişim yetkisi kaldırılarak silme komutu verilir ve böylece silme işlemi gerçekleştirilirVeri Tabanında Yer alan Kişisel Veriler

Veri tabanlarında bulunan Kişisel Verilerden saklanması için gereken süre sona erenler, ilgili kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırların veri tabanı komutları ile (DELETE vb.) silinmesi suretiyle silinir. Anılan işlem gerçekleştirilirken İlgili Kullanıcı aynı zamanda veri tabanı yöneticisi ise ilgili kişinin veri tabanı yöneticisi yetkilerinin kaldırılması veya başka bir İmha yöntemi gerçekleştirilmesi gerekirFiziki Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu olan birim yöneticisi hariç, diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca bu tür veriler, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek / boyanarak silinerek karartma işlemi de uygulanır.


Taşınabilir Medyada (Flash disk, harici HDD gibi) Bulunan Kişisel Veriler

Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.


Şirket, Kişisel Verilerin Silinmesi’ne ilişkin yukarıdaki tabloyu her zaman için değerlendirme ve revize etme hususunda yetki sahibidir. Gerçekleştirilecek değişikliklere göre işbu Politika da değiştirilerek Şirket tarafından ayrıca duyurulacaktır.

7.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel Veriler’in yok edilmesi, anılan verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi ile sağlanır.

Kişisel Veriler’in yok edilmesi için, verilerin bulunduğu tüm kopyaların tespit edilmesi ve verilerin hiçbir şekilde erişilememesini, geri getirilememesini ve tekrar kullanılamamasını sağlamak gerekir.

Şirket tarafından “Kişisel Verilerin Yok Edilmesi” yöntemine konu edilecek Kişisel Veriler şu şekilde belirlenmiştir;

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Tablosu


Fiziki Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Kağıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler kağıt imha/kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek biçimde yok edilir


Taşınabilir Medyada (Flash disk, harici HDD gibi) Bulunan Kişisel Veriler

Optik medya ve manyetik medyada yer alan  kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için, eritme, yakma, toz haline getirme gibi fiziksel olarak yok etme işlemi uygulanır. Ayrıca manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.


7.3 Anonim Hale Getirme

Anonim Hale Getirme, bir veri kümesindeki tüm doğrudan ve/veya dolaylı tanımlayıcıların çıkartılarak ya da değiştirilerek, ilgili kişinin kimliğinin saptanabilmesinin engellenmesi veya bir grup veya kalabalık içinde ayırt edilebilir olma özelliğini, bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde kaybetmesidir.

Anonim Hale Getirmedeki amaç, veri ile bu verinin tanımladığı kişi arasındaki bağın kopartılmasıdır. Kişisel Veri’nin tutulduğu Veri Kayıt Sistemi’ndeki Kayıtlara uygulanan otomatik olan veya olmayan gruplama, Maskeleme, türetme, genelleştirme, rastgele hale getirme gibi yöntemlerle yürütülen bağ koparma işlemlerinin uygulanması sonucunda elde edilen veriler, belirli bir kişiyi tanımlayamaz hale getirdiğinde Anonim Hale Getirme gerçekleşmiş sayılır.

Şirket, gerek tercih edeceği Anonim Hale Getirme yöntemini gerekse bu yöntemle imha edeceği kişisel veri grup ve kategorisini ayrıca belirleme yetkisine sahip olup; belirlenecek yöntem ve veri grubu işbu Politika’da gösterilmek suretiyle duyurulacaktır.

8. Kişisel Veriler’in Saklanması ve İşlenmesi İçin Alınan Teknik ve İdari Önlemler

Şirket, Kişisel Veriler’in düzgün şekilde saklanabilmesi ve güvenliğini sağlamak adına, Kişisel Veriler’in niteliğini ve durumunu gözeterek, yetkisiz değiştirilmeyi, kaybolmayı muhtemel hasarı, izinsiz işleme veya erişimi, insan eylemi veya doğal veya fiziksel ortamın etkilerine maruz kalmak suretiyle ortaya çıkacak riskleri ve benzeri diğer zararları önlemek için fiziksel, teknik ve idari önlemler alır.

8.1       Teknik Tedbirler

Şirket tarafından, Kişisel Veriler’in güvenliğine ilişkin alınan teknik tedbirler aşağıdaki gibidir:

 • Sızma (Penetrasyon) testleri ile Şirket’in bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir.
 • Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesi, erişim ve yetki matrisi ile kurumsal aktif dizin üzerinden güvenlik politikaları aracılığı ile yapılmaktadır.
 • Şirket’in bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.
 • Kişisel Veriler’in hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır.
 • Şirket içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak Kişisel Veriler’e erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.
 • Kişisel Veriler’in bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır.
 • Şirket, silinen Kişisel Veriler’in ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır.
 • Kişisel Veriler’in hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu İlgili Kişi’ye ve Kurula bildirmek için Şirket tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur.
 • Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.
 • Kişisel Veriler’in işlendiği Elektronik Ortamlar’da güçlü parolalar kullanılmaktadır.
 • Kişisel Veriler’in işlendiği Elektronik Ortamlar’da güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır.
 • Kişisel Veriler’in güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Elektronik Olan veya Olmayan Ortamlar’da saklanan Kişisel Veriler’e erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.
 • Şirket internet sayfasına erişimde güvenli protokol (HTTPS) kullanılarak SHA 256 Bit RSA algoritmasıyla şifrelenmektedir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in güvenliğine yönelik Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Alınması Gereken Önlemlere Dair Politika başlıklı ayrı politika belirlenmiştir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik Özel Nitelikli Kişisel Veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği Elektronik Ortamlar kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmekte, kriptografik anahtarlar güvenli ortamlarda tutulmakta, tüm işlem kayıtları loglanmakta, ortamların güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmaktadır. Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır. Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizli” formatta gönderilmektedir.

8.2       İdari Tedbirler

Şirket tarafından, Kişisel Veriler’in güvenliğine ilişkin alınan idari tedbirler aşağıdaki gibidir:

 • Özel Nitelikli Kişisel Veri işleyen ve/veya iş tanımı Kişisel Veriler’in Kanun’a uygun işlenmesi ve güvenliğinin sağlanması açısından önem arz eden Şirket çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalatılmaktadır.
 • Şirket’in güvenlik politika ve prosedürleri ile Kanun ve ilgili mevzuata uymayan Şirket çalışanlarına yönelik uygulanacak disiplin prosedürü Şirket tarafından hazırlanmıştır.
 • Şirket tarafından, Kanun uyarınca İlgili Kişiler’i aydınlatma ve Kanun kapsamında gerekmesi halinde İlgili Kişiler’in açık rızalarını alma yükümlülükleri yerine getirilmektedir.
 • Şirket tarafından, Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlanmıştır ve Şirket departmanlarının iş süreçlerinde meydana gelen değişmeler kapsamında Kişisel Veri İşleme Envanteri, VERBİS, Şirket’in aydınlatma ve açık rıza metinlerinde gerekli revizyonlar yapılacaktır.
 • Şirket içerisinde idari güvenlik tedbirlerinin çalışanlar tarafından uygulanıp uygulanmadığına ilişkin periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.
 • Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması konulu eğitimleri verilmektedir.

8.3       Şirket çalışanları Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Alınması Gereken Önlemlere Dair Politikası’nda belirlenen usul ve esaslara uyum sağlayacaktır. Bu bağlamda;

8.3.1  Tüm çalışanlar, işledikleri bütün Kişisel Veriler’in güvenli şekilde tutulmasınıtemin etmekle yükümlüdürler. Kişisel Veriler, kazaen veya başka bir şekilde de olsa herhangi yetkisiz bir üçüncü kişiyle sözlü, yazılı veya başka şekilde paylaşılamaz, ifşa edilemez.

8.3.2    Çalışanların, Kişisel Verileri yetkisiz olarak paylaşmaları ve bu politikada belirlenen gerekliliklere aykırı hareket etmeleri halinde bu durum genellikle bir disiplin cezası gerektirebilir ve/veya duruma göre çalışanın İş Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca iş akdinin haklı sebeple feshine neden olabilir.

8.3.3        Kişisel Veri içeren fiziksel kopyalar kilitli dolaplarda veya kilitli çekmecelerde tutulmalı; elektronik kopya ise şifrelenmeli veya taşınabilir bir ortamda tutuluyor ise dosyaların kendisi şifreli olmalıdır.

8.3.4        Kişisel Veriler elektronik veya fiziksel kopya olsun personelin evinde, dizüstü bilgisayarlarda veya diğer kişisel taşınabilir cihazlarda ve işyeri dışındaki diğer sahalarda tutulamaz.

8.3.5  Normal şartlar altında, Kişisel Veriler’in personelin evinde, dizüstü bilgisayarlarda veya diğer kişisel taşınabilir cihazlarda veya diğer uzak yerlerde tutulmayacak olmasına rağmen, işyeri sahası dışında tutmanın gerekli veya uygun olduğuna kanaat getirilirse, Şirket ile çalışanlar arasında işyeri sahası dışında Kişisel Veri tutmaya ilişkin usul ve esasların yer aldığı bir protokol imzalanır ve ilgili protokolde Şirket’in diğer politikalarında ve belgelerinde yer alan tüm güvenlik kriterlerine uyulduğundan emin olunur.

8.3.6   Taşınabilir elektronik cihazlarda veya Silinebilir ortamlarda depolanan verilerden söz konusu ekipmanı yöneten çalışan sorumludur. Bu kişi, aynı zamanda aşağıdaki unsurları sağlamakla yükümlüdür:

 • İlgili cihazlarda ve ortamlarda yer alan verilerin zarara uğrama ihtimallerine karşılık bu verilerin yeterli güvenlik önlemlerinin alındığı ortamlarda saklanan yedeklerinin olması,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in ve diğer hassas verilerin uygun şekilde şifrelenmiş olması,
 • Veri Koruma Komisyonu veya ilgili Veri Sorumlusu’na danışmadan Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in veya diğer hassas verilerin taşınabilir depolama cihazlarına kopyalanmamış olması ve bu bağlamda ilgili şifreleme ve koruma önlemlerinin alınmış olması ve,
 • Özel Nitelikli Kişisel Verileri ve diğer hassas verileri içeren dizüstü bilgisayar, mobil cihazlar ve bilgisayar bazlı Kayıt Ortamları’nın (USB cihazları, CD’ler gibi) ofiste gözetimsiz bırakılmaması.

8.3.7      Çalışanlar, güvenli Şirket programları üzerinde kayıtlı olan, Kişisel Veri içeren belgeleri gerekmedikçe kullandığı bilgisayara kopyalayamaz ve/veya indiremez, indirdiği ve/veya kopyaladığı takdirde ise işleme amacı bittiğinde, düzenlediği belge Şirket tarafından kullanılacaksa Şirket sunucularına ve/veya ilgili programlara kaydedildiğinden emin olduktan sonra söz konusu elektronik kopyayı derhal Siler. 

8.3.8      Çalışanlar, iş bilgisayarı ve programlarındaki kullanıcı adları ile şifrelerini gizli tutmakla yükümlüdür. Bu bağlamda çalışanlar, Şirket’in başka çalışanları ve/veya üçüncü kişiler ile kendi kullanıcı adları ve şifrelerini paylaşamaz.

9. Sorumluluk ve Görev Dağılımı

Bu bölüm saklama ve İmha süreçlerinde yer alan kişilerin unvanlarını, birimleri ve iş tanımlarını listelemektedir.

Şirket’in tüm birim ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin veya kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tüm tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.  

9.1     Veri Koruma Komisyonu işleme, saklama ve İmha dahil her türlü Kişisel Veri aktivitesini izler, ilgili tavsiyeleri verir ve organizasyonları yapmak için yetkilendirilmiştir.

9.2       Veri Koruma Komisyonu’nda / Kişisel Verileri saklama ve İmha süreçlerinde yer alanların unvanları ve birimleri aşağıdaki gibidir:

Ad – Soyadı

Unvan

Birim

Zeynep Berfin Sana

Kalite ve Uyum Tk. Yön.

Kalite ve Uyum

Gamze Görer

CFO/Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim

Taner Yağbasan

İnsan Kaynakları Direktörü

İnsan Kaynakları

Cem Sarıgül

Bilgi Teknolojileri Tk. Yön.

Bilgi Teknolojileri


9.3       Veri Koruma Komisyonu, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda tanımlanan görevlere sahiptir.

10. Uygulama

10.1.  Yayımlama ve Saklama

Bu Politika ıslak imzalı(basılı kağıt) ve Şirket’e ait web sitesinde olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır. Islak imzalı metin, ……….Departmanı tarafından dosyasında saklanır. Politika’ya ilişkin değişiklikler de aynı yöntem ve ortamlarda duyurulur ve bulundurulur..

10.2.  Yürürlük ve Yürürlükten Kaldırma

Bu Politika Şirket’e ait web sitesinde yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Kısmen veya tamamen yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Veri Koruma Komisyonu tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi basılarak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl boyunca ilgili departmanın sorumluluğu altında saklanır.

10.3.  Güncelleme Periyodu

Bu Politika’da ihtiyaç duyuldukça her zaman gözden geçirilir ve gerekli olan bölümleri güncellenir ve değiştirilir..

11. Koruma

Veri Koruma Komisyonu, bu Politika’yı korumakla yükümlüdür. Her departman yöneticisi bu Politika’nın uygulanmasından sorumludur. Bu Politika’nın uygulanmasıyla ilgili olan sorular Veri Koruma Komisyonu’na yönlendirilmelidir.

12. Bölünebilirlik

Bu Politika’nın her bir bölümü uygulanacak hukuk uyarınca söz konusu bölümü ayakta tutmaya yönelik olarak yorumlanacaktır, ancak herhangi bir hükmün yasaklanması veya geçersiz sayılması halinde, bu hükmün geçersizliği hükmün geri kalan kısmını veya bu Politika’nın geri kalan diğer hükümlerini etkilemeksizin, yalnızca o yasak ve geçersizlik açısından söz konusu olacaktır.

12. Politika’nın İhlali ve İhlal İncelemesi

12.1     Bir Çalışan’ın bu Politika’ya uyumu sağlayamaması halinde, departman yöneticisi tarafından aşağıdakileri belirleyebilmek adına inceleme yapılır:

 • Gerekli görüldüğü takdirde, Politika’nın Şirket’e etkisi değerlendirilerek ihlalinden kaynaklanan riski azaltmak için uygun düzenleyici önlemler alınır;
 • İhlalin ciddiyeti dikkate alınarak, Çalışan’ın disiplin yaptırımına (işten çıkarılma ihtimalini de içerir) tabi olup olmayacağı belirlenir.

12.2    İhlali takip eden eylemlerin uygun olduğuna karar verilmesi halinde, departman yöneticisi Veri Koruma Komisyonu ile bağlantıya geçer ve Veri Koruma Komisyonu, gerekli eylemleri uygulamak için harekete geçer.

13. Politika’daki Son Değişikliklerin Özeti

Politika’nın bir önceki sürümüne yapılan değişiklikler ve güncellemeler aşağıdaki gibidir:

EK A – Saklama ve İmha Süreleri Tablosu

VERİ KONUSU KİŞİ GRUBU

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

ÇALIŞAN ADAYI VERİSİ

İşe Başvuru Değerlendirme Süreçleri

Çalışan Adayı CV’sinin Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren bir yıl

 Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imhada

ŞİRKET ÇALIŞANI VERİSİ

İnsan kaynakları/Çalışan süreçleri

Şirket Çalışanı ile iglili kişisel veriler, çalışma ilişkisinin herhangi bir nedenle sona erdsiği tarihten itibaren  itibaren 15 Yıl

 Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imhada

MÜŞTERİ VERİLERİ

Hizmet Satışı/Sözleşme süreçleri

En son sağlanan hizmetin veya en son imzalanan sözleşmenin herhangi bir nedenle sona erdiği tarihten itibaren 10 Yıl

 Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imhada

ADAY MÜŞTERİ VERİLER

Aday Müşteri teklif verme ve/veya görüşme süreçleri

Hizmet sağlanmasına ilişkin teklif verilen durumlarda, hazırlanan son teklif tarihinden itibaren bir yıl, görüşme yapılan durumalrda ise en son yapılan görüşme tarihinden itibaren bir yıl

 Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imhada

TEDARİKÇİ  VERİLERİ

Mal ve hizmet sağlama süreçleri

Tedarikçi ile Şirket arasında akdedilmiş son sözleşmenin herhangi bir nedenle sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

 Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imhada

ŞİRKET YETKİLİSİ VERİSİ

Şirket ile yetkilisi arasındakii sözleşmenin herhangi bir nedenle sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

 Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imhada

YÖNETİM KURULU ÜYESİ VERİSİ

Yönetim kurulu üyelerinin katılım gösterdiği veya yönetim kurulu üyeleri ile Şirket arasındaki süreçler

Yönetim Kurulu üyesinin Şirket ile ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 10 Yıl

 Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imhada

MÜŞTERİ OLMAYAN  ALICI/GÖNDERİCİ/ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ  GİBİ DİĞER KİŞİ VERİSİ

Yükün taşınması ile iglili hizmetlerin ifası süreçleri

Sağlanan en son hizmetin tamamlandığı veya sona erdiği tarihten itibaren 10 Yıl

 Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imhada

PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ VERİSİ

 Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imhada

ZİYARETÇİ VERİLERİ

Ziyaretçilerin takibi ile iglili süreçler

Şirket merkez ve ofisleri ile depoları ziyaret eden kimselere ilişkin veriler, kayıt tarihinden itibaren bir yıl

 Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imhada

LOG KAYITLARI

Log kayıt takip süreçleri

Kayıt tarihinen itibaren iki yıl

 Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imhada

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Kamera ve ses kayıtlarının yönetimi süreçleri

Şirket merkez ve şube niteliğindeki ofislerdeki kamera kayıtlaırı, kayıt tarihinden itibaren bir ay; depolardaki kamera kayıtları  kayıt tarihinden itibaren üç ay; Antrepolardaki görüntü ve ses kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl

 Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imhada6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN

AYDINLATMA METNİ

Biz, Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş. olarak (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Uluslararası grup şirket konumunda olan Şirketimiz, uluslararası konteyner taşımacılığı ve lojistik hizmetleri vermekte olup; bu kapsamda muhtelif yüklerin, kara, hava, deniz ve demir yoluyla taşınması ve/veya depolanması hizmetlerini sağlamaktayız

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik ve iletişim verileriniz ile CV’niz,
 • İş Kanunu uyarınca düzenlenmesi öngörülen özlük dosyanızda bulunan verileriniz (nüfus cüzdan suretiniz, asgari geçim indirimi formunuz, pasaport suretiniz, pozisyon kartınız, SGK işe giriş/ işten çıkış bildirgeleriniz, sürücü belgeniz üzerindeki verileriniz, diploma/larınız ve varsa sertifikalarınız, çalışma ve eğitim verileriniz, izin verileriniz
 • Outlook kişi kartınız,
 • Finansal verileriniz, görsel ve işitsel verileriniz, aile cüzdanı suretiniz ile aile ve yakını verileriniz
 • Engellilik ve hamilelik durumu ile adli sicil kaydından oluşan özel nitelikli kişisel verileriniz,
 • Kullanıcı adınız, size tahsis edilen aracın plakası ve konum verisi, şahsi aracınızın plakası, elektronik cihazınızın IMEI numarası, marka ile modeli ve seri numarası, ayakkabı numaranız, giysi beden numaranız, sigorta poliçesi sicil numaranız, ebeveyn olma durumunuz, çocuğunuzun adı ve soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi ve TCKN'si, askerlik durumunuz, SIMS ID’niz, Bee ID’niz, vefat eden yakını olduğu bilginiz, kişilik analizi sonucunuz, özel sağlık sigortasına giriş nedeniniz, özel sağlık sigortasına giriş tarihiniz, icra dosyası bilgileriniz, aldığınız yasal uyarının nedeni, mil biriktiren uygulama/kart numaranız, yurt dışında kalacağınız süre

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

İşveren olarak kişisel verilerinizi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve Şirket’in meşru menfaati gereği işleyebilmekteyiz.

Kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve/veya referans kişisi göstermeniz halinde Şirket’in meşru menfaati gereği bu kişilerden veya mevcut durumda veya önceden çalıştığınız işyerinin temsilcilerinden bilgi almak suretiyle ve/veya özel istihdam bürosu niteliğindeki firma veya platformlar üzerinden gerçekleştirdiğiniz iş başvuruları  ve/veya ile insan kaynakları danışmanlık firmaları aracılığıyla veya birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına bilgi kaydetmeniz veya size günlük tahsis edilen aracın konum verisinin araçta yer alan takip cihazları aracılığıyla veya kapı sistem okuyucu programları yoluyla kapı giriş çıkış verilerinizin elde edilmesi veya hukuki belge ve tebligatların bize iletilmesi yöntemleriyle toplayabilmekteyiz.

Şirket’in güvenliği sağlamaya yönelik meşru menfaati ve antrepolar yönünden ilgili mevzuat gerekliliğini sağlama yükümlülüğü gereği Şirket ve bağlı lokasyonlarında kurulu bulunan kameralar yoluyla da görsel ve işitsel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir:

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında;

 • Çalışan özlük dosyasının oluşturulması,
 • Yıllık izinler, hastalık izni ve benzeri dahil olmak üzere tüm izinlerin kontrolü ve onayı,
 • Çalışma saatlerinin takibi ve fazla mesailerin kayıt altına alınması,
 • Maaş, prim, ek mesai, yan hak, avans tutarları ile sair yasal hak ödemelerinin tespiti ile anılan ödemelerin yapılması,
 • SGK, İŞKUR ve iş kazası başta olmak üzere ilgili mevzuatın öngördüğü bildirimlerin yapılması,
 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemleri ile işyeri güvenliğinin sağlanması,
 • Çalışan'ın yabancı uyruklu olması durumunda bu Çalışan için çalışma iznine başvurulması,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, tutanak tutma, raporlama, bilgilendirme, uyarı verme ve savunma alma yükümlülüklerine uyulması,
 • Mevzuatta öngörülen hakların Çalışan’a tahsisinin sağlanması,
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile dava ve icra süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

İş Sözleşmesinin ifası ile birlikte Şirket’in hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve/veya Şirket’in meşru menfaati kapsamında;

 • Servis ve/veya iş seyahatlerinin organizasyonu ile yemek kartının tahsisi,
 • İletişimin sağlanması ile bu kapsamda cep telefonu ve iş amaçlı cep telefonu numarası tahsisi,
 • Şirket’in merkez, şube, depo ve antrepolarına giriş-çıkış işlemlerinin kontrolünün sağlanması ve Çalışan giriş kartının çıkartılması ve/veya iptali,
 • Şirket’in merkez, şube ve/veya depo alanlarında güvenlik amaçlı kamera kaydı alınması,
 • Şirket antrepolarında güvenlik ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla kamera ve ses kaydı alınması,
 • Depo ve antrepolardaki ürünlerin güvenliği için bu alanlara giriş yapan Çalışanlar’ın kişisel elektronik cihaz ve araçlarının kayıt altına alınması,
 • İşe yeni başlayan, işten çıkan, pozisyonu değişen Çalışanlar ile Şirket içi prosedürler hakkında Şirket içi bilgilendirme yapılması ve/veya iş organizasyonunun sağlanması,
 • Şirket’te kullanılan programlara ilişkin kullanıcı hesaplarının ve iş e-postasının açılması, güncellenmesi, pasifize edilmesi, silinmesi ve/veya gerekli yetkilendirmelerin yapılması,
 • Özel sağlık sigortası ve ferdi kaza sigortası yapılması, yönetilmesi ve sonlandırılması,
 • İnsan kaynakları, bilgi teknolojileri, muhasebe ve demirbaş işlemleri gibi Şirket’in Çalışanları’yla ilgili süreçlerin kayıt, yönetim ve kontrolünün sağlanması,
 • Çalışanlar'a iş nedeniyle talep ettiği aracın kısa süreli tahsisi süresince aracın konumunun takibi,
 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili Çalışan’a iletilmesinin ve Çalışanlar’ın kargolarının gönderilmesinin sağlanması,
 • Çalışanlar arasındaki ilişkilerin ve motivasyonun geliştirilmesi, özel günlerin kutlanması, vefat bilgilendirmesi yapılması,
 • Çalışanlar’ın talepleri doğrultusunda resmî ve özel makamlara sunulmak üzere gerekli yazıların hazırlanması,
 • Şirket faaliyet alanı ve Çalışanlar hakkındaki haberler ile ilgili bilgilendirme amacıyla Şirket içerisinde iç yayın gönderimi,
 • Operasyon süreçlerinin, ürünler üzerindeki hasarların, ihtilaflı durumların yönetimi, kontrolü, kayıt altına alınması, bu süreçlere ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Müşterinin sahaları ile fuar alanlarına ve/veya limanlara ve/veya gümrüğe girişin sağlanması,
 • Müşteri programında ilgili Çalışan’ın kullanıcı olarak tanımlanması,
 • Şirket içerisinde kalite kontrolü ve uyumunun sağlanması, bu bağlamda yetkili ekiplerin belirlenmesi ve iyileştirmelerin yapılması,
 • Şirket'in uyum kılavuzlarına ve etik ilkelerine Çalışan’ın aykırılığının denetlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve aykırılıkta bulunan Çalışan’a yaptırım uygulanması,
 • DB Schenker Co. AG'ye yapılan ihbar hakkında araştırma yapılması,
 • Şirket içi kontrollerin, denetimin ve raporlamanın yapılması ve kayıt tutulması,
 • İşten çıkış nedeninin kayıt altına alınması,

amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kanun kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınıza, cinsel hayatınıza, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinize ilişkin veriler sizin Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz’dir.

Yasal bir sebep ve gereklilik olmadığı sürece Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi paylaşmamanız gerekmektedir.

Şirket, yasal bir sebep veya gerekli olan durumlarda açık rızanız bulunmadığı sürece Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi işlememektedir.

Bu kapsamda sağlığınıza ilişkin rapor ve verileriniz, aksi yönde yasal bir düzenleme bulunmadığı sürece doğrudan Şirket’in anlaşmalı işyeri hekimi tarafından işlenmekte olup; yasal bir sebep bulunmadığı sürece anılan verilerinizi içeren bilgi, doküman veya unsurların kapalı zarf içinde ve doğrudan işyeri hekimine; Şirket’e teslim edilmesi gereken bu tür unsurların ise münhasıran insan kaynakları departmanında görevli personele ve kapalı zarf içinde doğrudan teslim edilmesi gerekmekte ve önerilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Yukarıda açıklanan amaçlarla işlenebilecek olan kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve amaçla sınırlı ve ölçülü olmak üzere;

 • Müşterilerimize sağlanan hizmetlerin ifası amacıyla işlem yapılan ilgili gümrük ve/veya liman idaresine,
 • Şirket olarak sağladığımız hizmetlerin ifası ve operasyonların yürütülmesi amacıyla hizmetin sağlanacağı işyeri, depo gibi alanların sahip veya zilyetlerine,
 • Sağlanan hizmetin alıcı, yüklenici, gümrük müşaviri, nakliyeci gibi ilgililerine,
 • Maaş, prim ve benzeri alacaklarının ödenmesini sağlamak amacıyla bankalara,
 • İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla iş güvenliği uzmanına, işyeri hekimine ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ne,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları iddialarının değerlendirilmesi ve destek alınması için işyeri hekimimize,
 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası veya ihtiyari özel sigorta poliçesi oluşturmak amacıyla sigorta şirketine,
 • Gerekli iletişimin sağlanması amacıyla yurt içi ve/veya yurt dışında bulunan bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler, tedarikçiler, müşteri ve aday müşterilere,
 • Kullanıcı hesaplarının oluşturulması, operasyonlara ilişkin fiyatlandırmanın yapılması, operasyonların yönetimi, kalite uyumun sağlanması, şirket politikalarının oluşturulması ve onayı, ihbar hattının yönetimi, denetim, raporlama, bilgilendirme ağının kurulması, risk yönetimi, üst düzey Çalışanlar’ın performans yönetimi, disiplin süreci, işten çıkışının takibi, teknik destek alınması gibi Şirket’in iç işleyişine ilişkin amaçlarla Şirket’in %55 oranında pay sahibi olan ve yurt dışında faaliyet gösteren ortaklarından Schenker CO. ile bu şirketin DB Schenker Co. AG dahil grup şirketlerine aktarabiliyoruz.
 • Ulaşım, kartvizit basımı, kargo ve kurye işlemleri, yemek kartı çıkarma, spor salonundan yararlanma, eğitimlerin ve/ veya iş seyahatlerinin organizasyonu, hediye gönderimi, kişilik analizi gibi testlerin yapılması, program ve veri tabanı sağlanması, arşivleme hizmetlerinin temini gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız yurt içi ve/veya yurt dışında bulunan tedarikçi firmalara,
 • İlgili mevzuatları gereğince kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yargı makamlarına,
 • Yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kendinizle ilgili kişisel verilerin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak aşağıdaki iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebilir, bu süreçte başvurunuzun hukuka uygun olmasına destek olmak amacıyla hazırladığımız ve internet sitemizde bulunan başvuru formundan faydalanabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş

Mersis No                   : 0-7570-0188-5400016

İletişim linki               : TR.dl.IST.KVKK@dbschenkerarkas.com.tr

Adres                          : Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis B Blok No:29/12 34400 Kağıthane İstanbul


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN ADAYI

AYDINLATMA METNİ

Biz, Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş. olarak (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Uluslararası grup şirket konumunda olan Şirketimiz, uluslararası konteyner taşımacılığı ve lojistik hizmetleri vermekte olup; bu kapsamda muhtelif yüklerin, kara, hava, deniz ve demir yoluyla taşınması ve/veya depolanması hizmetlerini sağlamaktayız

Bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz kimlik ve iletişim verileriniz ile eğitim ve çalışma verileriniz ile bunlara ilişkin bilgileri içeren CV’niz, görsel ve işitsel veriniz, araç plakanız ile kişilik analizi ile genel yetenek testi sonucunuzdan ibaret olabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ YÖNTEM VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket ile aranızda kurulması amaçlanan iş ilişkisi için gerekli olması, Şirket’in hukuki yükümlülükleri ve meşru menfaati ile açık rızanıza dayalı olarak kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve/veya referans kişisi göstermeniz halinde Şirket’in meşru menfaati gereği bu kişilerden veya mevcut durumda veya önceden çalıştığınız işyerinin temsilcilerinden bilgi almak suretiyle ve/veya özel istihdam bürosu niteliğindeki firma veya platformlar üzerinden gerçekleştirdiğiniz iş başvuruları aracılığıyla sağlıyoruz.

Şirket’in güvenliği sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği Şirket ve bağlı lokasyonlarında kurulu bulunan kameralar yoluyla da görsel ve işitsel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

 • CV’nizin değerlendirilmesi, sizinle mülakat yapılması ve istihdam edilecek kişinin tespiti ile işe alım sürecinin sonucuna ilişkin size bilgi verilmesi,
 • Geçmiş iş tecrübeleri ve yetkinlikleriniz ile iş deneyimlerinizin Şirket’deki pozisyona uygunluğunun tespit edilmesi,
 • Merkezimiz ve depolarımız içerisinde güvenlik ve kontrolün sağlanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Şirket’in santral ve ihbar hattı süreçlerinin yönetilmesi

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi içerebilmektedir. Kanun kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınıza, cinsel hayatınıza, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinize ilişkin veriler sizin Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz’dir.

Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız CV’lerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

Bu bağlamda açık rızanız olması halinde Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz; Şirketimize yönelttiğiniz veya yukarıda belirtilen yöntemlerle bize ulaşan iş başvurunuz üzerine ve yine yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Yukarıda açıklanan amaçlarla işlenebilecek olan kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve amaçla sınırlı ve ölçülü olmak üzere;

 • Şirket ve işe uygunluğunuz hakkında bilgi edinmek amacıyla tarafınızca referans gösterilen kişi/lere,
 • Sizinle mükerrer görüşme yapılmasını engellemek amacıyla ad ve soyadı verileriniz süreç içerisinde anlaşılan insan kaynakları danışmanlık firmasına,
 • Ad, soyadı, e-posta adresi verileriniz kişilik analizinin yapılması amacıyla iş birliği içinde bulunduğumuz tedarikçi firmalara,
 • Kimi müdürlük ve/veya direktörlük pozisyonları yönünden gerçekleşen iş başvuruları için Şirket’in %55 oranında pay sahibi olan ve yurt dışında faaliyet gösteren Schenker Co. Firmasına,
 • İşe alım sürecinizin olumlu geçmesi halinde ad, soyadı, teklif edilen ücret ve yan haklarınızın dahil olduğu teklif mektubu sizi Şirketimize yönlendiren insan kaynakları danışmanlık firmasına,
 • İlgili mevzuatları gereğince kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yargı makamlarına,
 • Yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kendinizle ilgili kişisel verilerin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak aşağıdaki iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebilir, bu süreçte başvurunuzun hukuka uygun olmasına destek olmak amacıyla hazırladığımız ve internet sitemizde bulunan başvuru formundan faydalanabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş

Mersis No                   : 0-7570-0188-5400016

İletişim linki               : TR.dl.IST.KVKK@dbschenkerarkas.com.tr

Adres                          : Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis B Blok No:29/12 34400 Kağıthane İstanbul


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

GERÇEK KİŞİ ADAY MÜŞTERİ – TÜZEL KİŞİ ADAY MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ/ ÇALIŞANI

AYDINLATMA METNİ

Biz, Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş. olarak (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Uluslararası grup şirket konumunda olan Şirketimiz, uluslararası konteyner taşımacılığı ve lojistik hizmetleri vermekte olup; bu kapsamda muhtelif yüklerin, kara, hava, deniz ve demir yoluyla taşınması ve/veya depolanması hizmetlerini sağlamaktayız

Bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz isim, soyisim ve TC kimlik numarası ile kimliğinize ilişkin bilgileri içeren nüfus cüzdan ve/veya sürücü belgesi suretiniz ile bunlara ek olarak çalışma veriniz, finansal veriniz, görsel ve işitsel veriniz, iletişim veriniz ile araç plakanızdan ibaret olabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ YÖNTEM VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Kişisel verilerinizi, Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sizinle ve/veya çalışmakta olduğunuz tüzel kişilikle aramızda hizmet sözleşmesinin kurulması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve Şirket’in meşru menfaati gereği;

 • Doğrudan tarafınızdan ve/veya çalışmakta olduğunuz tüzel kişiliği temsil eden diğer temsilci/çalışanlar tarafından ve/veya Şirket’in %55 oranında pay sahibi olan Schenker Co. ile Schenker Co.’nun yurt dışında faaliyet gösteren grup şirketleri tarafından ve/veya yer alacağınız fuarın veya diğer etkinliklerin organizatörleri tarafından fiziksel, sözlü veya elektronik ortamda iletilmesi,
 • Elektronik veya fiziksel platformlarımıza gerçekleştirebildiğiniz bilgi girişleri,
 • Aleni ve meşru platformlara kendi isteğinizle gerçekleştirmiş olduğunuz kişisel veri paylaşımı,
 • Şirket’in merkez, şube ve depolarında bulunan kameralar aracılığıyla görsel verilerinizin; antrepolarda bulunan görüntü ve ses kaydedici sistemler aracılığıyla da görsel ve işitsel verilerinizin elde edilmesi

yöntemleriyle topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan taşıma, depolama ve benzeri hizmetlerin tanıtımı ve/veya anılan hizmetlerin teminine dair tarafınızca talepte bulunulması ve/veya talep edilen hizmetlere ilişkin sözleşmesel ilişkilerin kurulması ve bu süreçlerin takibi ve yönetimi,
 • Talep edilen hizmete ilişkin fiyat tespiti, teklif gönderilmesi ve sözleşme oluşturulması,
 • Hizmet sözleşmesinin akdedilmesini sağlayabilmek için sizinle iletişime geçilmesi ve ziyaret etme,
 • Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin olarak ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülük ve gerekliliklerin temini,
 • Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin olarak sizlerle veya sizinle iş birliği veya ifa yardımcılığı ilişkisinde olan kimselerle iletişime geçilmesi ve/veya hizmete ilişkin operasyon ve/veya hizmetin tanıtımı hakkında bilgi verilmesi,
 • Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi, şikâyet konusunun giderilmesi veya alternatif öneri sunulması, size destek olunması,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması ile pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda mailing ve/veya kampanya bilgilendirmesi yapılması veya Şirket faaliyetleri ile müşterilerimiz hakkında Şirket içi bilgilendirme paylaşımı yapılması,
 • Şirket’in merkez, şube ve/veya depo alanlarında güvenlik amaçlı kamera kaydı alınması ile Şirket antrepolarında güvenlik ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla kamera ve ses kaydı alınması,
 • Depo ve antrepolardaki ürünlerin güvenliği için bu alanlara giriş yapan Çalışanlar’ın kişisel elektronik cihaz ve araçlarının kayıt altına alınması,
 • Uluslararası grup şirket politikası gereğince, hizmet sağlanacak kişinin, ABD'nin yasaklı kişi listesinde (OFAC Sanctions List) olup olmadığınızın teyit edilmesi,
 • Şirket’in %55 oranında pay sahibi olup merkezi Avustuya’da bulunan Schenker Co. ve bu şirketin muhtelif ülkelerde faaliyet gösteren grup şirketleri ile beraber Şirket platformu üzerinde müşteri ilişkilerinde son durumun takibinin sağlanması ve bilgilendirme ağının kurulması,
 • Şirketimizin kullanımında olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • İş ortağı, müşteri ve/veya tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, tutanak tutma, raporlama, bilgilendirme yapılması,
 • İş fırsatları, ihaleler ve fuarların takibi ve kayıt altına alınması,
 • Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması
 • DB Schenker Co. AG'ye yapılan ihbar hakkında araştırma yapılması,amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.

Nüfus cüzdan sureti ile sürücü belgesi üzerindeki kişisel verileriniz yalnızca Şirket merkezi, şube, depo ve antrepolarda gerçekleşen olağandışı olaylara ilişkin detay bilginin ilgili ve yetkili mercilere doğru şekilde aktarılmasını sağlama amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Yukarıda açıklanan amaçlarla işlenebilecek olan kişisel verileriniz Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve amaçla sınırlı ve ölçülü olmak üzere;

 • İlgili mevzuatları gereğince kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yargı makamlarına,
 • Yukarıda ayrıca belirtilen kişisel veri işleme amaçları kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşlarına,
 • Ticari işlemler ve fırsatlar hakkında bilgilendirme ağının oluşturulması, müşteri ilişkilerinde son durumun takibi, verilecek hizmete ilişkin fiyatlandırmanın yapılması, verilecek hizmetlerin yönetimi, proje el kitaplarının onaylanması, ihtilaflı durumlar hakkında bilgilendirme, sizin ile iletişimlerinin sağlanması, müşteri memnuniyeti anketinin yapılması, toplu e-posta gönderimi, hasarlı mal sürecinin yönetimi, kalite uyumun sağlanması, ihbar hattının yönetimi, denetim, raporlama, teknik destek alınması amaçlarıyla Şirket’in %55 oranında pay sahibi olup merkezi yurt dışında bulunan Schenker Co. ile bu şirketin DB Schenker Co. AG dahil grup şirketlerine ve ilgili amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hizmet sağlayan yurt içi veya yurt dışındaki tedarikçilere, iş ortaklarına ve/veya hizmet sağlayıcılara,
 • İhtilaflı durumların çözümünü sağlamak amacıyla ilgili ihtilafa ilişkin sağlanmış olan kamera kayıtlarını yurt içi ve/ veya yurt dışında bulunan müşterilere,
 • Muhasebe ve finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan programlar aracılığıyla işlenen kimi kişisel verilerinizi söz konusu program ve veri tabanı sağlayıcı firmalara,
 • Muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, Şirket’in pay sahiplerine,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara,
 • Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan programların ve veri tabanlarının yurt dışında bulunan sunucularına ve fiziksel dokümanları yurt içinde bulunan arşiv firmasına,
 • Yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kendinizle ilgili kişisel verilerin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak aşağıdaki iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebilir, bu süreçte başvurunuzun hukuka uygun olmasına destek olmak amacıyla hazırladığımız ve internet sitemizde bulunan başvuru formundan faydalanabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş

Mersis No                   : 0-7570-0188-5400016

İletişim linki               : TR.dl.IST.KVKK@dbschenkerarkas.com.tr

Adres                          : Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis B Blok No:29/12 34400 Kağıthane İstanbul


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ – TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ/ ÇALIŞANI

AYDINLATMA METNİ

Biz, Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş. olarak (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Uluslararası grup şirket konumunda olan Şirketimiz, uluslararası konteyner taşımacılığı ve lojistik hizmetleri vermekte olup; bu kapsamda muhtelif yüklerin, kara, hava, deniz ve demir yoluyla taşınması ve/veya depolanması hizmetlerini sağlamaktadır

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz isim, soyisim ve TC kimlik numarası ile kimliğinize ilişkin bilgileri içeren nüfus cüzdan ve/veya sürücü belgesi suretiniz ile bunlara ek olarak çalışma verileriniz, finansal verileriniz, görsel ve işitsel verileriniz, iletişim verileriniz, kimlik veriniz, elektronik cihazlarınızın IMEI numarası, seri numarası, markası ve modeli ile aracınızın plakası ile konumundan ibaret olabilmektedir

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ YÖNTEM VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızda hizmet sözleşmesinin kurulması veya ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi;

 • Doğrudan tarafınızdan ve/veya çalışmakta olduğunuz tüzel kişiliği temsil eden diğer temsilci/çalışanlar tarafından ve/veya Şirket’in %55 oranında pay sahibi olan Schenker Co. ile Schenker Co.’nun yurt dışında faaliyet gösteren grup şirketleri tarafından ve/veya yer alacağınız fuarın veya diğer etkinliklerin organizatörleri tarafından fiziksel, sözlü veya elektronik ortamda iletilmesi,
 • Elektronik veya fiziksel platformlarımıza gerçekleştirebildiğiniz bilgi girişleri;
 • Aleni ve meşru platformlara kendi isteğinizle gerçekleştirmiş olduğunuz kişisel veri paylaşımı,
 • İnternet ortamına üçüncü kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz;
 • Şirket’in merkez, şube ve depolarında bulunan kameralar aracılığıyla görsel verilerinizin; antrepolarda bulunan görüntü ve ses kaydedici sistemler aracılığıyla da görsel ve işitsel verilerinizin elde edilmesi,
 • Taşınmasına aracılık ettiğimiz yüklerin nakliyesi için kullandığınız araçlarda yer alan sistem aracılığıyla nakliye esnasında aracın konum verisinin elde edilmesi; yöntemleriyle topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

 • Şirketimize sağlayacağınız mal ve/veya hizmetlere ilişkin teklif alınması, sözleşme akdedilmesi ve/ veya yenilenmesi ve/veya sizlerden gelen teklif ve kampanyaların takip edilmesi,
 • Sözleşmemiz kapsamında sizden mal ve/veya hizmet tedarik edilmesi, sizin ile iletişime geçilmesi,
 • Mal ve/veya hizmet teminine ilişkin operasyonun koordine ve kontrol edilmesi, bu operasyon hakkında bilgi alınması, operasyon ile bağlantılı üçüncü kişilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Sağladığınız mal ve/veya hizmetlere ilişkin faturalandırma, ödeme ve mutabakat süreçlerinin takip, kontrol ve ifasının sağlanması,
 • Sağladığınız mal ve/veya hizmetlere ilişkin olarak ilgili mevzuatın veya idarenin öngördüğü yükümlülük ve gerekliliklerin temini,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, tutanak tutma, raporlama, bilgilendirme yapılması,
 • İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve çalışanınızın işi yapmaya yetenek, eğitim ile sağlık açısından ehil olduğunun teyidi,
 • Gümrük ve/veya liman işlem ve süreçlerinin yürütülmesi ile sizin veya çalışan/larınızın ilgili alanlara girişini sağlama,
 • Şirket’in merkez, şube ve/veya depo alanlarında güvenlik amaçlı kamera kaydı alınması ile Şirket antrepolarında güvenlik ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla kamera ve ses kaydı alınması,
 • Depo ve antrepolardaki ürünlerin güvenliği için bu alanlara giriş yapan Çalışanlar’ın kimlik, iletişim ve araç plakası verileri ile kişisel elektronik cihaz ve araçlarının kayıt altına alınması,
 • Sağladığınız mal/hizmet ile dahil olduğunuz operasyonun aşamaları hakkındaki ticari verinin, ürünün ve çalışanlarınızın yetkilerinin kontrolü ve kayıt altına alınması,
 • Taşınmasına aracılık ettiğimiz yüklerin nakliyesinin gereği gibi ifa edilmesini teminen, sürücü ve araç verilerinin uygunluğunun kontrol ve teyidi ile nakliye için kullandığınız araçların, nakliye süresince günlük konumlarının takip edilmesi ile nakliye aracı sürücüsü ile operasyona dahil olan ilgili üçüncü kişiler arasında iletişimin sağlanması,
 • Yurt içinde veya dışında sağlanan hizmetler kapsamındaki ürün ve/veya hizmetlerin sigortalanması ile riskin gerçekleştiği durumlarda sigorta ve buna bağlı rücu süreçlerinin takip edilmesi,
 • Uluslararası grup şirket politikası gereğince, mal/hizmet tedarik edilecek kişinin, ABD'nin yasaklı kişi listesinde (OFAC Sanctions List) olup olmadığınızın teyit edilmesi,
 • Şirket’in %55 oranında pay sahibi olup merkezi Avustuya’da bulunan Schenker Co. ve bu şirketin muhtelif ülkelerde faaliyet gösteren grup şirketleri ile beraber Şirket platformu üzerinden tedarik edilen mal ve hizmetler ile tedarikçilere dair raporlama ve bilgilendirme süreçlerinin sağlanması,
 • Sözleşmemizdeki yükümlülüklerinizin ifasını sağlaması amacıyla görevlendirdiğiniz çalışanlarınızın işe giriş ve sigorta giriş işlemlerinin yapıldığının teyit edilmesi,
 • Şirket'in aldığı ve verdiği teminat mektuplarının takip edilmesini sağlama,
 • Hasarlı ürünlere ilişkin sigortadan yararlanmanın sağlanması veya hasara neden olan kişiye rücu edilmesi,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • İş fırsatları, ihaleler ve fuarların takibi ve kayıt altına alınması,
 • Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması
 • DB Schenker Co. AG'ye yapılan ihbar hakkında araştırma yapılması
 • Sağlanan kimi özel mal ve/veya hizmetlere ilişkin operasyonun, bilgi, tanıtım ve reklam amaçlı olarak kamera kaydının alınması,
 • Sizden temin ettiğimiz mal ve/veya hizmetlere ilişkin ayıp, hasar ve sair bir nedenle ortaya çıkan ihtilaflı durumların yönetimi, kontrolü, kayıt altına alınması, bu süreçlere ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması ile hukuka aykırılıkların zamanında belirlenmesi ve gerekli aksiyonların alınması amaçlarıyla

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Yukarıda açıklanan amaçlarla işlenebilecek olan kişisel verileriniz Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve amaçla sınırlı ve ölçülü olmak üzere;

 • İlgili mevzuatları gereğince kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yargı makamlarına,
 • Yukarıda ayrıca belirtilen kişisel veri işleme amaçları kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşlarına,
 • Gümrük ve antrepo işlemlerinin yapılması ve takibi amacıyla Şirket’in veya müşterilerimizin yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren gümrük müşavirine, Şirket’in gümrükte görevli tedarikçisine ve/veya Şirket’in %55 oranında pay sahibi olan Schenker Co.’nun yurt dışında faaliyet gösteren ve sağlanan hizmetle ilişkili olan ilgili grup şirketlerine ve/veya ilgili gümrük ve/veya liman idaresine,
 • Temin edilen/edilecek mal ve/veya hizmetlere ilişkin kapsam ve şartların tespiti ile müşterilerimize karşı üstlendiğimiz taşımacılık ve/veya lojistik hizmetlerin gereği gibi ifasının takibi, kontrolü ve raporlanması ile gerekli iletişimlerin sağlanması ile ticari işlemler hakkında bilgilendirme ağının oluşturulması, hasarlı mal sürecinin yönetimi, ihbar hattının yönetimi ve gerekli raporlamanın yapılması amaçlarıyla Şirket’in %55 oranında pay sahibi olan Schenker Co.’nun yurt dışında faaliyet gösteren ve sağlanan hizmetle ilişkili olan ilgili grup şirketlerine ve/veya ilgili gümrük ve/veya liman idaresine,
 • Sigortalı ürün hasarının meydan geldiği durumlarda ilgili sigorta ve tazmin sürecinin başlatılması ve/veya sürdürülmesi amacıyla yurt içinde veya dışında faaliyet gösteren ilgili sigorta şirketlerine,
 • Servis haklarından şirket çalışanlarının yararlanması amacıyla servis firmalarına,
 • Size kargo gönderimini sağlamamız amacıyla kargo firmalarına,
 • İhtilaflı durumların çözümünü sağlamak amacıyla ilgili ihtilafa ilişkin sağlanmış olan kamera kayıtlarını yurt içi ve/ veya yurt dışında bulunan müşterilere,
 • Muhasebe ve finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan programlar aracılığıyla işlenen kimi kişisel verilerinizi söz konusu program ve veri tabanı sağlayıcı firmalara,
 • Muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, Şirket’in pay sahiplerine,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara,
 • Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan programların ve veri tabanlarının yurt dışında bulunan sunucularına ve fiziksel dokümanları yurt içinde bulunan arşiv firmasına,
 • Yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kendinizle ilgili kişisel verilerin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak aşağıdaki iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebilir, bu süreçte başvurunuzun hukuka uygun olmasına destek olmak amacıyla hazırladığımız ve internet sitemizde bulunan başvuru formundan faydalanabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş

Mersis No                   : 0-7570-0188-5400016

İletişim linki               : TR.dl.IST.KVKK@dbschenkerarkas.com.tr

Adres                          : Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis B Blok No:29/12 34400 Kağıthane İstanbul


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

REFERANS KİŞİ AYDINLATMA METNİ

Biz, Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş. olarak (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Uluslararası grup şirket konumunda olan Şirketimiz, uluslararası konteyner taşımacılığı ve lojistik hizmetleri vermekte olup; bu kapsamda muhtelif yüklerin, kara, hava, deniz ve demir yoluyla taşınması ve/veya depolanması hizmetlerini sağlamaktayız.

Gerekli olması halinde, Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz isim, soyisim ve iletişim verileriniz ile çalışma verilerinizden ibaret olabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket’in meşru menfaati gereği çalışan adayına ilişkin kimi bilgilerin temini amacıyla sizinle iletişim kurabilmek adına kişisel verilerinizi çalışan adayının veya sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla ve/veya Şirket çalışanları, özel istihdam büroları, insan kaynakları danışmanlık şirketlerinin iletmesi veya ve/veya özel istihdam bürosu niteliğindeki firma veya platformlar üzerinden gerçekleştirilmiş iş başvuruları aracılığıyla sağlayabiliyoruz.

REFERANS GÖSTERİLEN KİŞİ VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, bilginizi bizlerle paylaşmış olan çalışan adayının,

 • iş başvurusunun ve işe uygunluğunun değerlendirilmesi
 • geçmiş iş tecrübeleri ve yetkinlikleri ile iş deneyimlerinin Şirket’deki pozisyona uygunluğunun tespit edilmesi
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi

amaçlarıyla sizden gerekli ve ölçülü verileri elde etmek üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kendinizle ilgili kişisel verilerin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak aşağıdaki iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebilir, bu süreçte başvurunuzun hukuka uygun olmasına destek olmak amacıyla hazırladığımız ve internet sitemizde bulunan başvuru formundan faydalanabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş

Mersis No                   : 0-7570-0188-5400016

İletişim linki               : TR.dl.IST.KVKK@dbschenkerarkas.com.tr

Adres                          : Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis B Blok No:29/12 34400 Kağıthane İstanbul


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Biz, Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş. olarak (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Uluslararası grup şirket konumunda olan Şirketimiz, uluslararası konteyner taşımacılığı ve lojistik hizmetleri vermekte olup; bu kapsamda muhtelif yüklerin, kara, hava, deniz ve demir yoluyla taşınması ve/veya depolanması hizmetlerini sağlamaktayız.

Şirket’in merkez, depo ve antrepolarını ziyaret eden ziyaretçilere ilişkin işlemeye konu olabilecek kişisel veriler, ziyaretçinin kimlik ve iletişim verileri, çalışma verileri, görsel ve işitsel verileri, elektronik cihazlarınızın IMEI numarası, seri numarası, markası ve modeli ile aracının plaka numarasından ibaret olabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Ziyaretçi sıfatıyla kişisel verilerinizi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın korunması ve Şirket’in meşru menfaati gereği işleyebilmekteyiz. Bu bağlamda kişisel verilerinizi;

 • Sizin doğrudan bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz;
 • Faaliyette bulunduğumuz anayapı/ların güvenliğini sağlayan yetkili firma veya çalışanları ile paylaştığınız kimlik ve iletişim verilerinizin ilgili güvenlik firmalarınca Şirket’e raporlanması,
 • Şirket’in merkezine, şubelere ve depolara yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizin, antrepolara yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel ve işitsel verilerinizin ve kapı sistem okuyucu programları yoluyla kapı giriş çıkış verilerinizin elde edilmesi; yöntemleriyle toplayabilmekteyiz.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.

ZİYARETÇİ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİ VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz,

 • Şirket merkez, şube ve depoları ile antrepolarına ilişkin kişi, alan ve/veya ürün güvenliğinin sağlanması ve işyerine giriş-çıkışların takibi ve kontrol edilmesi,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, tutanak tutma, raporlama, bilgilendirme, uyarı verme ve savunma alma yükümlülüklerine uyulması,
 • Güvenlik ihlali durumunda sorumlu kişinin tespiti amaçlarıyla sizden gerekli ve ölçülü verileri elde etmek üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel verilerinizi;

 • İlgili mevzuatları gereğince kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yargı makamlarına,
 • Yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca ilgili gümrük ve antrepo mevzuatı uyarınca, antrepolarda görüntü ve ses kaydı tutulması mecburi olup; Gümrük Müdürlüğü'nün anılan kamera ve ses kayıtlarına canlı erişim ve kayıtları takip etme yetkisi mevcut bulunmaktadır.

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kendinizle ilgili kişisel verilerin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak aşağıdaki iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebilir, bu süreçte başvurunuzun hukuka uygun olmasına destek olmak amacıyla hazırladığımız ve internet sitemizde bulunan başvuru formundan faydalanabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş

Mersis No                   : 0-7570-0188-5400016

İletişim linki               : TR.dl.IST.KVKK@dbschenkerarkas.com.tr

Adres                          : Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis B Blok No:29/12 34400 Kağıthane İstanbul


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

AYDINLATMA METNİ

Biz, Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş. olarak (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Uluslararası grup şirket konumunda olan Şirketimiz, uluslararası konteyner taşımacılığı ve lojistik hizmetleri vermekte olup; bu kapsamda muhtelif yüklerin, kara, hava, deniz ve demir yoluyla taşınması ve/veya depolanması hizmetlerini sağlamaktayız

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz asgari geçim indirimi formu, nüfus cüzdan suretiniz, sürücü belgeniz üzerindeki kişisel veriler ile bunlara ek olarak çalışma verileriniz, eğitim verileriniz, görsel ve işitsel verileriniz, iletişim verileriniz, kimlik verileriniz, elektronik cihazlarınızın IMEI numarası, seri numarası, markası ile modeli, aracınızın plakası, Şirketimizin çalışanına yakınlık dereceniz, Şirketimizin çalışanı ile evlenme tarihiniz ve özel sağlık sigortasına giriş tarihinizden ibarettir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ YÖNTEM VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın korunması ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden ve/veya Şirketimiz çalışanlarından ve/veya müşterilerimizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi;

 • Sizin tarafınızdan ve/veya Şirketimiz çalışanlarından ve/veya müşterilerimizden tarafından ve/veya Şirket’in %55 oranında pay sahibi olan Schenker Co. ile Schenker Co.’nun yurt dışında faaliyet gösteren grup şirketleri tarafından ve/veya yer alacağınız fuarın veya diğer etkinliklerin organizatörleri tarafından bize fiziksel, sözlü veya elektronik ortamda iletilmesi;
 • Platformlarımıza bilgi girişi yapmanız;
 • İnternet ortamına üçüncü kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz;
 • Şirket’in merkezine, şubelere ve depolara yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizin, antrepolara yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel ve işitsel verilerinizin elde edilmesi yöntemleriyle topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir:

Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, gümrük mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirme kapsamında;

 • Verilen nakliye hizmetinin aşamalarına ilişkin dokümanların hazırlanması ve kayıt altına alınması,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, tutanak tutma, raporlama, bilgilendirme,
 • Şirket çalışanlarının asgari geçim indirimi kapsamında yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 • Hamilelik ve/veya doğum nedeniyle Şirket çalışanına yasal haklarının tanımlanmasını sağlama,
 • Gümrük işlemlerinin yapılmasını ve gümrük sürecinin yürütülmesini sağlama,
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • Dava ve icra süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması kapsamında;

 • Şirket depolarında güvenliğin ve giriş-çıkış yetkilendirmeleri ile kontrolünün sağlanması,

Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması kapsamında;

 • Şirket çalışanlarının çocuklarına Şirket tarafından özel sağlık sigortasının yapılması ve güncellenmesi,
 • Şirket çalışanına ilişkin acil bir durumda bu çalışanın bildirdiği kişi ile iletişime geçme,
 • Şirket çalışanlarının yeni doğan bebekleri hakkında bilgilendirme amacıyla Şirket içerisinde iç yayın gönderimi,
 • Yetkili banka çalışanlarının imza sirkülerlerinin Şirket’e sunulan banka evrakının hukuki geçerliliğinin kanıtlanması amacıyla muhafazası,
 • Nakliye, ürün teslimi, depolama, gümrük/ antrepo/ liman işlemleri gibi hizmetleri kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan operasyonların doğru, eksiksiz, zamanında yapılması ve yönetilmesi amacıyla gerekli iletişimin sağlanması, bilgilendirmelerin yapılması ve verilerin kayıt altına alınması,
 • Nakliye hizmetinin yurt dışını kapsaması halinde Şirket’in ortaklarından Schenker Co. ve/ veya bu şirketin grup şirketlerinden biri tarafından hizmetin yurt dışındaki kısmının verilmesinin sağlanması,
 • Operasyon süreçlerinde oluşan ihtilaflı durumların yönetimi, kontrolü, kayıt altına alınması, gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Cep telefonu üreten ve satan Şirket müşterilerinin kendi müşterilerine ait olup bozulan telefonları tamir etme, bu telefonların kaçak veya çalınmış olmadığını teyit etme,
 • Şirket müşterisi ile ilgili taraflarca yürütülen ödemelere ilişkin iletişim ve ödeme ile ilgili işlemlerin yapılması,
 • Şirket müşterinin ihaleleri kapsamında gerekli hizmeti vermek amacıyla standart operasyon prosedürü oluşturulması,
 • Şirket santralini yönetme,
 • Şirket'in ihtiyaçları kapsamında mevcut yazılımların değerlendirilmesi, yazılım geliştirme ve uygulamaya koyma,
 • Şirket’in çalışanlarına teknik destek verilmesi,
 • DB Schenker Co. AG'ye yapılan ihbar hakkında araştırma yapılması amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verilerinizi;

Gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek ve/veya getirilmesi kapsamında;

 • Gümrük, antrepo ve liman işlemlerinin yapılması ve takibi amacıyla Şirket müşterisinin gümrük müşavirine, Şirket’in gümrükte görevli tedarikçisine, liman yetkilisine, Şirket’in nakliyeci tedarikçisine Şirket’in %55 oranında pay sahibi olan Schenker Co’nun yurt dışında faaliyet gösteren grup aktarabiliyoruz.
 • Gümrük Müdürlüğü'nün Gümrük Yönetmeliği uyarınca kamera ve ses kayıtlarına canlı erişim ve takip etme hakkı bulunmaktadır.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme kapsamında;

 • Savunma, rücu vb. haklarımızı kullanabilmemiz, dava ve icra süreçlerinin yönetilmesi ve takibi amacıyla avukatlarımıza, danışmanlarımıza ve/veya sigorta şirketlerine aktarabiliyoruz.
 • Hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabiliyoruz.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması kapsamında;

 • Nakliye, ürün teslimi, depolama, gümrük/ antrepo/ liman işlemleri gibi hizmetleri kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan operasyonların doğru, eksiksiz, zamanında yapılması ve yönetilmesi amacıyla gerekli iletişimin sağlanması, bilgilendirmelerin yapılması ve bilgilendirme ağının kurulması gibi Şirket’in iç işleyişine ve operasyonlara ilişkin amaçlarla Şirket’in %55 oranında pay sahibi Schenker Co. ile bu şirketin grup şirketlerine, yurt içi ve/ veya yurt dışında bulunan, ortaklaşa çalıştığımız şirketler ve/veya tedarikçilere ve/veya müşterilere aktarabiliyoruz.
 • Cep telefonu tamirlerine ilişkin raporlama yapılması ve fatura edilecek hizmetin bildirilmesi amacıyla cep telefonu firmasına aktarabiliyoruz.
 • Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için yurt içindeki bankalara aktarabiliyoruz.
 • İhtilaflı durumların çözümünü sağlamak amacıyla yurt içi ve/ veya yurt dışında bulunan müşterilere kamera kaydı aktarabiliyoruz.
 • İhbar hattının yönetimi amacıyla Şirket’in %55 oranında pay sahibi DB Schenker Co. AG’ye aktarabiliyoruz.
 • Şirket çalışanlarının çocuklarına sağlık sigortası yapılması amacıyla sigorta brokerlerine aktarabiliyoruz.
 • Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan programların ve veri tabanlarının yurt dışında bulunan sunucularına ve fiziksel dokümanları yurt içinde bulunan arşiv firmasına aktarabiliyoruz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın haklarınızı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak aşağıdaki iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebilir, bu süreçte başvurunuzun hukuka uygun olmasına destek olmak amacıyla hazırladığımız ve internet sitemizde bulunan başvuru formundan faydalanabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş

Mersis No                   : 0-7570-0188-5400016

İletişim linki               : TR.dl.IST.KVKK@dbschenkerarkas.com.tr

Adres                          : Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis B Blok No:29/12 34400 Kağıthane İstanbul


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDAŞİRKET YETKİLİSİ – YÖNETİM KURULU ÜYESİAYDINLATMA METNİBiz, Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş. olarak (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Şirket ile aranızda aynı zamanda işçi – işveren ilişkisi bulunması halinde bu Aydınlatma Metni’ne ek olarak lütfen Çalışan Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZUluslararası grup şirket konumunda olan Şirketimiz, uluslararası konteyner taşımacılığı ve lojistik hizmetleri vermekte olup; bu kapsamda muhtelif yüklerin, kara, hava, deniz ve demir yoluyla taşınması ve/veya depolanması hizmetlerini sağlamaktadırTarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Nüfus cüzdan suretiniz, Outlook kişi kartınız, pasaport suretiniz, sürücü belgeniz üzerindeki kişisel verileriniz,Çalışma veriniz, finansal veriniz, görsel ve işitsel veriniz, iletişim veriniz, kimlik veriniz,Adli sicil kaydınızdan oluşan özel nitelikli kişisel verileriniz,Kullanıcı adınız, size tahsis edilen aracın plakası, şahsi aracınızın plakası, elektronik cihazınızın IMEI numarası, marka ile modeli ve seri numarası, sigorta poliçesi sicil numaranız, çocuk durumunuz, çocuğunun adı ve soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi ve TCKN'si, özel sağlık sigortasına giriş nedeniniz, özel sağlık sigortasına giriş tarihiniz, mil biriktiren uygulama/kart numaranız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket olarak kişisel verilerinizi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki akdin ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve Şirket’in meşru menfaati gereği işleyebilmekteyiz.

Kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletmeniz ve/veya referans kişisi göstermeniz halinde Şirket’in meşru menfaati gereği bu kişilerden veya mevcut durumda veya önceden çalıştığınız işyerinin temsilcilerinden bilgi almak suretiyle ve/veya özel istihdam bürosu niteliğindeki firma veya platformlar üzerinden gerçekleştirdiğiniz iş başvuruları  ve/veya ile insan kaynakları danışmanlık firmaları aracılığıyla veya birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına bilgi kaydetmeniz veya size günlük tahsis edilen aracın konum verisinin araçta yer alan takip cihazları aracılığıyla veya kapı sistem okuyucu programları yoluyla kapı giriş çıkış verilerinizin elde edilmesi veya hukuki belge ve tebligatların bize iletilmesi yöntemleriyle toplayabilmekteyiz.

Şirket’in güvenliği sağlamaya yönelik meşru menfaati ve antrepolar yönünden ilgili mevzuat gerekliliğini sağlama yükümlülüğü gereği Şirket ve bağlı lokasyonlarında kurulu bulunan kameralar yoluyla da görsel ve işitsel verilerinizi işleyebilmekteyiz

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz,

 • Avans, huzur hakkı, maaş, masraf ödemelerinin yapılması ile yurt içi ve yurt dışı iş seyahatlerinin organizasyonun sağlanması,
 • Şirket ile müşterileri veya sair üçüncü kişiler arasında sözleşme akdedilmesinin ve/veya mevcut sözleşme ilişkisine devam edilmesinin sağlanması ve/veya Şirket’i temsil etmek üzere gerekli vekaletname ve imza sirkülerinin temin edilmesi,
 • Yasal ve hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması ile alınan kararların ilgili meslek odalarına bildirilmesi ve/veya   Şirket'in yaptırdığı sigorta poliçeleri kapsamında imza sirkülerinizin ve nüfus cüzdan suretlerinizin MASAK'a iletilmesi ve/veya antrepolar yönünden öngörülen yasal yükümlülük uyarınca adli sicil kaydınızın periyodik olarak Gümrük Müdürlüğü'ne bildirilmesi ve/veya resmî kurumlardan Şirket adına izin alınması veya belgelendirme temin edilmesi
 • Şirket’e ilişkin bağımsız denetimin sağlanması ve bağımsız denetçiye bu bağlamda bilgi ve belge iletilmesi,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, tutanak tutma, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 • İletişimin sağlanması ile bu kapsamda cep telefonu ve iş amaçlı cep telefonu numarası tahsisi,
 • Şirket’in merkez, şube, depo ve antrepolarına giriş-çıkış işlemlerinin kontrolünün sağlanması ile bu alanlarda güvenlik amaçlı kamera kaydı alınması,
 • Şirket antrepolarında güvenlik ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla kamera ve ses kaydı alınması,
 • Şirket’te kullanılan programlara ilişkin kullanıcı hesaplarının ve iş e-postasının açılması, güncellenmesi, pasifize edilmesi, silinmesi ve/veya gerekli yetkilendirmelerin yapılması,
 • Şirket faaliyet alanı ve Şirket Yetkileri ile Yönetim Kurulu Üyeleri hakkındaki haberler ile ilgili bilgilendirme amacıyla Şirket içerisinde iç yayın gönderimi,
 • Özel sağlık sigortası ve ferdi kaza sigortası yapılması, yönetilmesi ve sonlandırılması,
 • İnsan kaynakları, bilgi teknolojileri, muhasebe ve demirbaş işlemleri gibi Şirket’in Çalışanları’yla ilgili süreçlerin kayıt, yönetim ve kontrolünün sağlanması,
 • Uzun süreli araç tahsisi, araçların bakımının ve temizliğinin yapılması,
 • Şirket’in maliyet dağıtımlarının düzenlenmesi ve kontrolü,
 • Kartvizit basımının sağlanması,
 • İşyeri organizasyonun sağlanması ile Çalışanlar arasındaki ilişkilerin ve motivasyonun geliştirilmesi ile iş veriminin arttırılması ve özel günlerin kutlanması, vefat bilgilendirmesi yapılması,
 • Çalışanlar’ın talepleri doğrultusunda resmî ve özel makamlara sunulmak üzere gerekli yazıların hazırlanması,
 • Şirket faaliyet alanı ve Çalışanlar hakkındaki haberler ile ilgili bilgilendirme amacıyla Şirket içerisinde iç yayın gönderimi,
 • Operasyon süreçlerinin, ürünler üzerindeki hasarların, ihtilaflı durumların yönetimi, kontrolü, kayıt altına alınması, bu süreçlere ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Şirket içerisinde kalite kontrolü ve uyumunun sağlanması, bu bağlamda yetkili ekiplerin belirlenmesi ve iyileştirmelerin yapılması,
 • Şirket'in uyum kılavuzlarına ve etik ilkelerine Çalışan’ın aykırılığının denetlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve aykırılıkta bulunan Çalışan’a yaptırım uygulanması,
 • DB Schenker Co. AG'ye yapılan ihbar hakkında araştırma yapılması,
 • Şirket içi kontrollerin, denetimin ve raporlamanın yapılması ve kayıt tutulması,
 • İşten çıkış nedeninin kayıt altına alınması,
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile dava ve icra süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kanun kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınıza, cinsel hayatınıza, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinize ilişkin veriler sizin Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz’dir.

Yasal bir sebep ve gereklilik olmadığı sürece Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi paylaşmamanız gerekmektedir.

Şirket, yasal bir sebep veya gerekli olan durumlarda açık rızanız bulunmadığı sürece Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi işlememektedir.

Bu kapsamda sağlığınıza ilişkin rapor ve verileriniz, aksi yönde yasal bir düzenleme bulunmadığı sürece doğrudan Şirket’in anlaşmalı işyeri hekimi tarafından işlenmekte olup; yasal bir sebep bulunmadığı sürece anılan verilerinizi içeren bilgi, doküman veya unsurların kapalı zarf içinde ve doğrudan işyeri hekimine; Şirket’e teslim edilmesi gereken bu tür unsurların ise münhasıran insan kaynakları departmanında görevli personele ve kapalı zarf içinde doğrudan teslim edilmesi gerekmekte ve önerilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Yukarıda açıklanan amaçlarla işlenebilecek olan kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve amaçla sınırlı ve ölçülü olmak üzere;

 • Şirket adına akdedilen sözleşmelerin temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalandığını kanıtlamak amacıyla Şirket’in sözleşme akdettiği müşteri ve tedarikçiler ile sair ilgili özel ve kamu kişilerine,
 • Yasal ve hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında ilgili meslek odalarına, MASAK’A iletilmek üzere ilgili sigorta brokerine, Şirket antrepoları yönünden (adli sicil kaydınız) periyodik olarak Gümrük Müdürlüğü'ne ve resmî kurumlardan Şirket adına izin alınması veya belgelendirme temin edilmesi amacıyla ilgili kurumlara,
 • Avans, huzur hakkı, maaş, masraf ödemelerinin sağlanması amacıyla bankalara; sigorta poliçelerinin oluşturulması amacıyla ilgili sigorta firmalarına,
 • Müşterilerimize sağlanan hizmetlerin ifası amacıyla işlem yapılan ilgili gümrük ve/veya liman idaresine ve/veya Şirket olarak sağladığımız hizmetlerin ifası ve operasyonların yürütülmesi amacıyla hizmetin sağlanacağı işyeri, depo gibi alanların sahip veya zilyetlerine,
 • Gerekli iletişimin sağlanması amacıyla yurt içi ve/veya yurt dışında bulunan bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler, tedarikçiler, müşteri ve aday müşterilere,
 • Kullanıcı hesaplarının oluşturulması, operasyonların yönetimi, kalite uyumun sağlanması, risk yönetimi, şirket politikalarının oluşturulması ve onayı ile ihbar hattının yönetim,    denetim, raporlama, bilgilendirme ağının kurulması, teknik destek alınması gibi Şirket’in iç işleyişine ilişkin amaçlarla Şirket’in %55 oranında pay sahibi olan ve yurt dışında faaliyet gösteren ortaklarından ortaklarından Schenker CO. ile bu şirketin DB Schenker Co. AG dahil grup şirketlerine
 • Ulaşım, kartvizit basımı, kargo ve kurye işlemleri, yemek kartı çıkarma, spor salonundan yararlanma, eğitimlerin ve/ veya iş seyahatlerinin organizasyonu, hediye gönderimi, kişilik analizi gibi testlerin yapılması, program ve veri tabanı sağlanması, arşivleme hizmetlerinin temini gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız yurt içi ve/veya yurt dışında bulunan tedarikçi firmalara,
 • Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan programların ve veri tabanlarının yurt dışında bulunan sunucularına ve fiziksel dokümanları yurt içinde bulunan arşiv firmasına aktarabiliyoruz.
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara,
 • Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan programların ve veri tabanlarının yurt dışında bulunan sunucularına ve fiziksel dokümanları yurt içinde bulunan arşiv firmasına,
 • İlgili mevzuatları gereğince kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yargı makamlarına,
 • Yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kendinizle ilgili kişisel verilerin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak aşağıdaki iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebilir, bu süreçte başvurunuzun hukuka uygun olmasına destek olmak amacıyla hazırladığımız ve internet sitemizde bulunan başvuru formundan faydalanabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş

Mersis No                   : 0-7570-0188-5400016

İletişim linki               : TR.dl.IST.KVKK@dbschenkerarkas.com.tr

Adres                          : Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis B Blok No:29/12 34400 Kağıthane İstanbul


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ

AYDINLATMA METNİ

Biz, Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş. olarak (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Uluslararası grup şirket konumunda olan Şirketimiz, uluslararası konteyner taşımacılığı ve lojistik hizmetleri vermekte olup; bu kapsamda muhtelif yüklerin, kara, hava, deniz ve demir yoluyla taşınması ve/veya depolanması hizmetlerini sağlamaktadır.

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz isim, soyisim ve TC kimlik numarası ile kimliğinize ilişkin bilgileri içeren nüfus cüzdan ve/veya sürücü belgesi suretiniz ile bunlara ek olarak çalışma veriniz, finansal veriniz, görsel ve işitsel veriniz, iletişim veriniz ile araç plakanızdan ibaret olabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ YÖNTEM VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Kişisel verilerinizi, Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sizinle ve/veya çalışmakta olduğunuz tüzel kişilikle aramızda hizmet sözleşmesinin kurulması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve Şirket’in meşru menfaati gereği;

 • Sizin veya adına hareket ettiğiniz pay sahibinin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz;
 • Elektronik veya fiziksel platformlarımıza gerçekleştirebildiğiniz bilgi girişleri,
 • Şirket’in merkez, şube ve depolarında bulunan kameralar aracılığıyla görsel verilerinizin; antrepolarda bulunan görüntü ve ses kaydedici sistemler aracılığıyla da görsel ve işitsel verilerinizin elde edilmesi yöntemleriyle toplayabilmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz,

 • Şirket genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması ile ilgili kararların alınması ve ticaret odasına ve sair ilgili kurumlara bildiriminin yapılması,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, tutanak tutma, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması
 • Şirket’in merkez, şube ve/veya depo alanlarında güvenlik amaçlı kamera kaydı alınması ile Şirket antrepolarında güvenlik ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla kamera ve ses kaydı alınması,
 • Sizinle iletişim kurulması
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile dava ve icra süreçlerinin yönetilmesiamaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Yukarıda açıklanan amaçlarla işlenebilecek olan kişisel verileriniz Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve amaçla sınırlı ve ölçülü olmak üzere;

 • Ticaret odaları ve noterlikler başta olmak üzere ilgili mevzuatları gereğince kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yargı makamlarına,
 • Yukarıda ayrıca belirtilen kişisel veri işleme amaçları kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşlarına,
 • Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan programların ve veri tabanlarının yurt dışında bulunan sunucularına ve fiziksel dokümanları yurt içinde bulunan arşiv firmasına,
 • Yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca Gümrük Müdürlüğü'nün Gümrük Yönetmeliği uyarınca kamera ve ses kayıtlarına canlı erişim ve takip etme hakkı bulunmaktadır

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kendinizle ilgili kişisel verilerin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak aşağıdaki iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebilir, bu süreçte başvurunuzun hukuka uygun olmasına destek olmak amacıyla hazırladığımız ve internet sitemizde bulunan başvuru formundan faydalanabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş

Mersis No                   : 0-7570-0188-5400016

İletişim linki               : TR.dl.IST.KVKK@dbschenkerarkas.com.tr

Adres                          : Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis B Blok No:29/12 34400 Kağıthane İstanbul


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ – TÜZEL KİŞİ MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ/ ÇALIŞANI

AYDINLATMA METNİ

Biz, Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş. olarak (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Uluslararası grup şirket konumunda olan Şirketimiz, uluslararası konteyner taşımacılığı ve lojistik hizmetleri vermekte olup; bu kapsamda muhtelif yüklerin, kara, hava, deniz ve demir yoluyla taşınması ve/veya depolanması hizmetlerini sağlamaktayız.

Bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz isim, soyisim ve TC kimlik numarası ile kimliğinize ilişkin bilgileri içeren nüfus cüzdan ve/veya sürücü belgesi suretiniz ile bunlara ek olarak çalışma veriniz, finansal veriniz), görsel ve işitsel veriniz, iletişim veriniz ile araç plakanızdan ibaret olabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ YÖNTEM VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Kişisel verilerinizi, Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sizinle ve/veya çalışmakta olduğunuz tüzel kişilikle aramızda hizmet sözleşmesinin kurulması veya kurulu sözleşmenin ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve Şirket’in meşru menfaati gereği;

 • Doğrudan tarafınızdan ve/veya çalışmakta olduğunuz tüzel kişiliği temsil eden diğer temsilci/çalışanlar tarafından ve/veya Şirket’in %55 oranında pay sahibi olan Schenker Co. ile Schenker Co.’nun yurt dışında faaliyet gösteren grup şirketleri tarafından ve/veya yer alacağınız fuarın veya diğer etkinliklerin organizatörleri tarafından fiziksel, sözlü veya elektronik ortamda iletilmesi,
 • Elektronik veya fiziksel platformlarımıza gerçekleştirebildiğiniz bilgi girişleri,
 • Aleni ve meşru platformlara kendi isteğinizle gerçekleştirmiş olduğunuz kişisel veri paylaşımı,
 • Şirket’in merkez, şube ve depolarında bulunan kameralar aracılığıyla görsel verilerinizin; antrepolarda bulunan görüntü ve ses kaydedici sistemler aracılığıyla da görsel ve işitsel verilerinizin elde edilmesi yöntemleriyle topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan taşıma, depolama ve benzeri hizmetlere ilişkin sözleşmesel ilişkilerin kurulması veya yenilenmesi ve/veya anılan hizmetlerin ifasının sağlanması ile anılan hizmetlere ilişkin faturalama, ödeme ve mutabakat süreçlerinin takibi ve sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin olarak ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülük ve gerekliliklerin temini,
 • Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin olarak sizlerle veya sizinle iş birliği veya ifa yardımcılığı ilişkisinde olan kimselerle iletişime geçilmesi ve/veya hizmete ilişkin operasyon ve/veya hizmetin tanıtımı hakkında bilgi verilmesi,
 • Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi, şikâyet konusunun giderilmesi veya alternatif öneri sunulması, size destek olunması,
 • Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlerin yurt dışını kapsaması halinde Şirket’in ortaklarından Schenker Co. ve/ veya bu şirketin grup şirketlerinden biri tarafından hizmetin yurt dışındaki kısmının verilmesinin sağlanması,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması ile pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda mailing ve/veya kampanya bilgilendirmesi yapılması veya Şirket faaliyetleri ile müşterilerimiz hakkında Şirket içi bilgilendirme paylaşımı yapılması,
 • Yurt içinde veya dışında sağlanan hizmetler kapsamındaki ürün ve/veya hizmetlerin sigortalanması ile riskin gerçekleştiği durumlarda sigorta ve buna bağlı rücu süreçlerinin takip edilmesi,
 • Şirket'in gelir ve gider hedeflerinin takip ve kontrolü ile vadesinde ödenmeyen veya vadesi geciktirilmiş alacaklara ilişkin müşteri ve sonuçların düzenli olarak takibi, kontrolü ve değerlendirilmesi,
 • Şirket’in merkez, şube ve/veya depo alanlarında güvenlik amaçlı kamera kaydı alınması ile Şirket antrepolarında güvenlik ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla kamera ve ses kaydı alınması,
 • Depo ve antrepolardaki ürünlerin güvenliği için bu alanlara giriş yapan Çalışanlar’ın kişisel elektronik cihaz ve araçlarının kayıt altına alınması,
 • Uluslararası grup şirket politikası gereğince, hizmet sağlanacak kişinin, ABD'nin yasaklı kişi listesinde (OFAC Sanctions List) olup olmadığınızın teyit edilmesi,
 • Şirket’in %55 oranında pay sahibi olup merkezi Avustuya’da bulunan Schenker Co. ve bu şirketin muhtelif ülkelerde faaliyet gösteren grup şirketleri ile beraber Şirket platformu üzerinde müşteri ilişkilerinde son durumun takibinin sağlanması ve bilgilendirme ağının kurulması,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, tutanak tutma, raporlama, bilgilendirme yapılması,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yönetilmesi,
 • Şirketimizin kullanımında olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • İş ortağı, müşteri ve/veya tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • İş fırsatları, ihaleler ve fuarların takibi ve kayıt altına alınması,
 • Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması
 • Sağlanan kimi özel hizmetlere ilişkin operasyonun, bilgi, tanıtım ve reklam amaçlı olarak kamera kaydının alınması,amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Yukarıda açıklanan amaçlarla işlenebilecek olan kişisel verileriniz Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve amaçla sınırlı ve ölçülü olmak üzere;

 • İlgili mevzuatları gereğince kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yargı makamlarına,
 • Yukarıda ayrıca belirtilen kişisel veri işleme amaçları kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşlarına,
 • Gümrük ve antrepo işlemlerinin yapılması ve takibi amacıyla yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren gümrük müşavirinize, Şirket’in gümrükte görevli tedarikçisine, Şirket’in nakliyeci veya armatör tedarikçisine ve/veya Şirket’in %55 oranında pay sahibi olan Schenker Co.’nun yurt dışında faaliyet gösteren ve sağlanan hizmetle ilişkili olan ilgili grup şirketlerine ve/veya ilgili gümrük ve/veya liman idaresine,
 • Ticari işlemler ve fırsatlar hakkında bilgilendirme ağının oluşturulması, müşteri ilişkilerinde son durumun takibi, verilecek hizmete ilişkin fiyatlandırmanın yapılması, verilecek hizmetlerin yönetimi, proje el kitaplarının onaylanması, ihtilaflı durumlar hakkında bilgilendirme, sizin ile iletişimlerinin sağlanması, müşteri memnuniyeti anketinin yapılması, toplu e-posta gönderimi, hasarlı mal sürecinin yönetimi, kalite uyumun sağlanması, ihbar hattının yönetimi, denetim, raporlama, teknik destek alınması amaçlarıyla Şirket’in %55 oranında pay sahibi olup merkezi yurt dışında bulunan Schenker Co. ile bu şirketin DB Schenker Co. AG dahil grup şirketlerine ve ilgili amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hizmet sağlayan yurt içi veya yurt dışındaki tedarikçilere, iş ortaklarına ve/veya hizmet sağlayıcılara,
 • Ürünlerinizin sigortalanmasını sağlamak ve/veya hasarlı durumlarda bildirimde bulunarak zararın karşılanmasını talep etmek amacıyla sigorta şirketlerine,
 • Şirket depolarında görev alan çalışanlarınızın Şirket servislerinden yararlanmasını sağlama amacıyla servis firmasına,
 • İhtilaflı durumların çözümünü sağlamak amacıyla ilgili ihtilafa ilişkin sağlanmış olan kamera kayıtlarını yurt içi ve/ veya yurt dışında bulunan müşterilere,
 • Muhasebe ve finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan programlar aracılığıyla işlenen kimi kişisel verilerinizi söz konusu program ve veri tabanı sağlayıcı firmalara,
 • Muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, Şirket’in pay sahiplerine,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara,
 • Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan programların ve veri tabanlarının yurt dışında bulunan sunucularına ve fiziksel dokümanları yurt içinde bulunan arşiv firmasına,
 • Yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kendinizle ilgili kişisel verilerin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak aşağıdaki iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebilir, bu süreçte başvurunuzun hukuka uygun olmasına destek olmak amacıyla hazırladığımız ve internet sitemizde bulunan başvuru formundan faydalanabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş

Mersis No                   : 0-7570-0188-5400016

İletişim linki               : TR.dl.IST.KVKK@dbschenkerarkas.com.tr

Adres                          : Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis B Blok No:29/12 34400 Kağıthane İstanbul


Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 11. Maddesi uyarınca ilgili kişilere kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK uyarınca ilgili kişiler tarafından Şirket’e yapacakları yazılı başvuru yöntemleri aşağıdaki gibidir:

Şahsen başvuru,

Noter aracılığıyla,

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,


Başvuru Yöntemi

Başvuru Yapılacak Adres

Başvuru Başlığı


Şahsen başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29 Premier Kampüs Ofis B Blok Kat:1  34400 Kağıthane/İSTANBUL


Zarf üzerine

“KVKK kapsamında Bilgi Talebi” yazınız


Noter vasıtasıyla

(Tebligat)Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29 Premier Kampüs Ofis B Blok Kat:1  34400 Kağıthane/İSTANBULTebligat zarfı üzerine

“KVKK kapsamında Bilgi Talebi” yazınız


Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru
schenker.7570018854@hs02.kep.tr


e-posta konusuna

“KVKK kapsamında Bilgi Talebi” yazınırz


İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Forma ulaşmak için tıklayınız

Size, web sitesinin teknik işlevi açısından mutlaka gerekli olmadığı müddetçe, çerezlerin kullanılmasını kabul etme ya da reddetme kararını, ilgili bilgilere sahip olarak verme fırsatı tanımak istiyoruz.

Çerezler, kişisel verilerin saklanabileceği küçük metin dosyalarıdır. Verilerin korunmasına ilişkin bu bildirimin amacı, web sayfalarımızda çerezlerin kullanıldığı yerlerde dahi, veri toplama ve işleme sürecinden tamamen haberdar olmanızı, bu şekilde gerekli bilgileri haiz biçimde karar vermenizi sağlamaktır.

Bu nedenle, size web sayfalarımızdaki çerezlerin amacı ve kapsamı hakkında bilgi vermek istiyoruz. dbschenker.com/global sitesinin teknik açıdan gerekli olmadığı müddetçe çerezler olmadan kullanılması genel olarak mümkündür.

Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlerin izleme yapmasını önleyebilirsiniz ya da üçüncü şahıs çerezlerin kaydedilmesini önleyebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz:

Kaydedilen çerezlerin de özellikle kalmasını arzu etmiyorsanız, bu çerezleri de düzenli olarak kontrol etmenizi ve silmenizi tavsiye ederiz.
Web sitemizi ziyaret ettiğiniz andan, ilgili tarayıcı oturumunun sonuna kadar aktif kalan çerezler kullanıyoruz. İnternet tarayıcınızı kapattığınız anda bu çerezler otomatik olarak geçersiz hale gelir ve silinir. Bu çerezler aynı zamanda “oturum çerezleri” olarak da bilinir. Oturum çerezleri aşağıdaki şekilde kullanılır:

 • Çerez, aktif oturum süresince kullanıcı web sitesini ziyaret ettiğinde kullanıcıyı tanımlar.
 • Çerez, bir kez dil seçildikten sonra aktif oturum boyunca bu dilin uygulanmaya devam etmesini ve kullanıcı bir sayfadan diğerine geçerken de kullanıcıya sunulmasını sağlar.
 • Çerez veri güvenliği sağlar, verilerin ve içeriğin üçüncü şahıslarca manipüle edilmesini, bunlara erişilmesini ve başka sistemlere aktarılmasını önler.

Ad

Fonksiyon

Saklama süresi

_pk_ses.15.dd94

Kullanıcı oturumu bilgilerini kaydeder

oturum aktif olduğu sürece, max 10 saat 

_pk_id.15.dd94

Kullanıcıyı tanımlar ve analiz verilerini izler (anonim)

13 ay

_ga

Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır 

_gid

Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır

24 saat

_gat

stek oranını ayarlamak için kullanılır

60 saniye

DSID

Kullanıcı izleme ve reklam hedefleme amacıyla kullanılan Google reklamcılık çerezOturum boyunca

IDE

Bu çerezler Google DoubleClick tarafından oluşturulur ve web sitemize daha önce yapılan ziyaretler temelinde kişiselleştirilmiş reklamlar (ads) göstermek için kullanılır.

18 ay

fr

Şifrelenmiş Facebook Kimliği ve Tarayıcı Kimliği

3 ay

wd

Performansı artırmak için Facebook çerezi (ekran boyutu)

7 gün

reg_fb_gate

Son ilk Facebook sayfasının URL'siOturum boyunca

reg_fb_ref

 
Son ziyaret edilen Facebook sayfasının URL'si
Oturum boyunca

reg_ext_refU

 
Harici yönlendirme web sitesinin Facebook çerez URL'si (eğer varsa)
Oturum boyunca

datr

 
Facebook çerezi Tarayıcı kimliği ve zaman damgası

2 yıl

dpr

Facebook çerezi

pl

Facebook çerezi Evet / Hayır

90 gün

presence

Facebook çerezi Sohbet durumuOturum boyunca

sb

Facebook çerezi Tarayıcı kimliği ve zaman damgası

spin Oturum Facebook çerezi

2 yıl

xs

Facebook çerezi Oturum Kimliği

90 gün

L1c

Tarayıcı Kimliği çereziOturum boyunca

BizoID

LinkedIn Reklam analizi

6 ay

BizoData

LinkedIn Reklam analizi

6 ay

BizoUserMatchHistory

LinkedIn Reklam analizi

6 ay

BizoNetwork

PartnerIndex

LinkedIn Reklam analizi

6 ay

_guid

Eloqua izleme

13 ay

bcookie

LinkedIn Tarayıcı Kimliği çerezi

1 yıl

jobs_hru

LinkedIn Tarayıcı Kimliği çerezi

lang

LinkedIn Tarayıcı Kimliği çerezi

li_oatml

LinkedIn Tarayıcı Kimliği çerezi

liap

LinkedIn Tarayıcı Kimliği çerezi

lidc

LinkedIn yönlendirme çerezi

1 gün

org_tcphc

LinkedIn yönlendirme çerezi

sdsc

LinkedIn yönlendirme çerezi

spectroscopyI

LinkedIn yönlendirme çerezi

1P_JAR

Google çerezi. Bu çerezler, web sitesi istatistiklerini toplamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için kullanılır.

1 gün

OGPC

Google çerezi. Bu çerezler, web sitesi istatistiklerini toplamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için kullanılır.

60 gün

NID

Google çerezi. Bu çerezler, web sitesi istatistiklerini toplamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için kullanılır.

6 ay

SSID

Google çerezi. Bu çerezler, web sitesi istatistiklerini toplamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için kullanılır.

2 yıl

SAPSID

Google çerezi. Bu çerezler, web sitesi istatistiklerini toplamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için kullanılır.

2 yıl

APISID

Google çerezi. Bu çerezler, web sitesi istatistiklerini toplamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için kullanılır.

2 yıl

HSID

Google çerezi. Bu çerezler, web sitesi istatistiklerini toplamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için kullanılır.

2 yıl

SIDCC

Google çerezi. Bu çerezler, web sitesi istatistiklerini toplamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için kullanılır.

2 yıl

DSID

Google çerezi. Bu çerezler, web sitesi istatistiklerini toplamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için kullanılır.

2 yıl

UET

Birisi bir bing reklamını tıkladıktan sonra web sitesindeki etkileşimi izleyen çerez

13 ay

MUID

Birisi bir bing reklamını tıkladıktan sonra web sitesindeki etkileşimi izleyen çerez

13 ay

NAP

Birisi bir bing reklamını tıkladıktan sonra web sitesindeki etkileşimi izleyen çerez

13 ay

PPLState

Birisi bir bing reklamını tıkladıktan sonra web sitesindeki etkileşimi izleyen çerez

13 ay

SRCHD

Birisi bir bing reklamını tıkladıktan sonra web sitesindeki etkileşimi izleyen çerez

13 ay

SRCHUID

Birisi bir bing reklamını tıkladıktan sonra web sitesindeki etkileşimi izleyen çerez

13 ay

SRCHUSR

Birisi bir bing reklamını tıkladıktan sonra web sitesindeki etkileşimi izleyen çerez

13 ay

WLID

Birisi bir bing reklamını tıkladıktan sonra web sitesindeki etkileşimi izleyen çerez

13 ay

WLS

Birisi bir bing reklamını tıkladıktan sonra web sitesindeki etkileşimi izleyen çerez

13 ay

_EDGE_S

Birisi bir bing reklamını tıkladıktan sonra web sitesindeki etkileşimi izleyen çerez

13 ay

_SS

Birisi bir bing reklamını tıkladıktan sonra web sitesindeki etkileşimi izleyen çerez

13 ay

_U

Birisi bir bing reklamını tıkladıktan sonra web sitesindeki etkileşimi izleyen çerez

13 ay

Bu web sitesi, Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland) tarafından bir web analiz hizmeti olarak sağlanan Adobe Analytics kullanmaktadır. Bu analiz hizmetini kullanarak web sitemizin gereklilikleri karşılayacak şekilde tasarlanmasını ve sürekli olarak optimize edilmesini amaçlamaktayız. Ayrıca, analiz hizmetini web sitemizin kullanımını istatistiki olarak kayıt altına almak için kullanmakta ve bu sayede içeriğimizi optimize etmek için değerlendirmeler yapmaktayız.

Adobe Analytics, son kullanıcı cihazında saklanan ve web sitesi kullanımını analiz etmeye yarayan, 24 aylık bir yaşam süresi olan çerezler kullanmaktadır.

Çerez tarafından üretilen bilgiler Avrupa Birliği içindeki Adobe sunucusuna transfer edilir ve burada saklanır. Bundan önce, web sitesinde IP adresinizi anonimleştiren bir prosedür aktive edildiği için, IP adresiniz kısaltılmış olacaktır. Adobe bu bilgiyi web sitesi kullanımınızı bizim adımıza değerlendirme yapmak, web sitesi etkinlikleri hakkındaki raporları birleştirmek ve bizim adımıza web sitesi ve internet kullanımı ile ilgili ek hizmetleri gerçekleştirmek için kullanacaktır. Bu sayede web sitemizde farklı sekmelerin ve metinlerin hangi sıklıkta okunduğu, web sitesi tasarımının ne derecede web sitesi kullanımını etkilediği ya da etkilemediği tarafımızca değerlendirilebilecektir. Elde edilen istatistikler içeriğimizi geliştirmemize ve kullanıcı olan sizlere daha ilgi çekici hale getirmemize olanak sağlayacaktır.

Adobe bu bilgiyi, genel site kullanımı verisi olarak sadece bizimle paylaşmaktadır. Bu veriler hiçbir kişisel içerik içermez ve herhangi bir bireye ulaşmada kullanılamaz.

Hizmet sağlayıcılarımız sözleşme gereğince verilerinizi gizlilik gereklilikleri uyarınca ele almak zorunluluğundadır.

Adobe Analytics kullanımı için yasal temel bizim meşru menfaatimizdir.

Gizli hale getirilmiş kullanıcı profillerinizin oluşturulmasından istediğiniz her zaman çıkma hakkına sahipsiniz. Bunu yapmanın birkaç yolu bulunmaktadır:

1.) Aşağıdaki linke tıklayarak elde edeceğiniz de-aktivasyon çerezini tarayıcınıza yerleştirerek Adobe Analytics’ten çıkabilirsiniz:

Adobe Analytics’ten çıkmak için buraya tıklayınız

2.) Ayrıca, profillerin üretilmesi için kullanılan çerezlerin saklanmasını, tarayıcınızı ayarlayarak da önleyebilirsiniz.

Önemli not: eğer cihazınızdaki çerezleri silerseniz, çıkmak için kullandığınız çerez de silinecektir, bu yüzden çıkışınızı tekrar etkinleştirmeniz gerekecektir.

Web sitemizde Matomo analiz hizmetini kullanıyoruz. IP adresiniz dahil olmak üzere, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin veriler küçük metin dosyalarında (çerezler) saklanır. Bu verileri anonimleştiriyor ve saklıyoruz. Web sitemizi nasıl kullandığınızın analiz edilmesini istemiyorsanız, çerezlerin kullanılmasını engellemek için tarayıcı ayarlarınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ancak bu durumda tüm fonksiyonları kullanamayabilirsiniz.

dbschenker.com, bu web sitesinde Oracle Eloqua / Oracle Pazarlama Bulut bileşenlerini (buradan itibaren "Eloqua" olarak anılacaktır) kullanmaktadır. Eloqua, web sitesi operatörlerinin ilgili taraflara ve müşterilere daha etkili ve daha hedefe dönük şekilde hitap edebilmesi için ilgili web sitesi içeriği ile ilgili tarafların, müşterilerin ve profillerinin verilerini eşleştirir. Eloqua’nın amacı, ilgili tarafların müşteriye dönüştürülmesi oranını, dolayısıyla web sitesi operatörünün cirosunu arttırmaktır.

Eloqua’nın şirketi 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, ABD adresinde yerleşik Oracle Corporation’dır.

Eloqua ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Eloqua, web sitemizden elde edilen verileri ve bilgileri, dbschenker.com adına, web sitemizi kullanmış olan ilgili kişinin kullanıcı davranışını değerlendirmede kullanacaktır. Eloqua ayrıca bu verileri, web sitemizin kullanımıyla ilgili olarak şirketimiz için kullanıcı faaliyet raporları hazırlamak ve başka hizmetler vermek için kullanacaktır.

İlgili kişi, istediği zaman, kullandığı Internet tarayıcısının ayarlarını değiştirerek, çerezlerin web sitemiz vasıtasıyla yerleştirilmesini engelleyebilir ve bu şekilde çerezlerin yerleştirilmesine daimi olarak karşı çıkmış olur. Internet tarayıcısında böyle bir ayar seçilmesi, Oracle’ın da ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine çerez yerleştirmesini engelleyecektir. Ayrıca, Oracle tarafından yerleştirilmiş çerezler, Internet tarayıcısı ya da başka yazılı programları ile istenildiği zaman silinebilir. Çerezlerin yerleştirilmesini engellemek için lütfen ziyaret şu sayfası ziyaret edin: https://www.oracle.com/de/marketingcloud/opt-status.html

dbschenker.com sitesine Google Haritalar gömülüdür. Rıza göstermeniz durumunda, giriş verilerinize ek olarak IP adresiniz de 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde yerleşik Google Inc.’ye aktarılacaktır.
İlgili politikaya şu sayfadan ulaşabilirsiniz: https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/.

Site üzerinde  https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en&gl=en bağlantısı ile gizlilik ayarlarınızı yapabilirsiniz.

1) Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu taraf

Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş. kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu taraftır. Görevli veri koruma sorumlusu Zeynep Berfin Sana dur. Verilerin korunmasıyla ilgili bir sorunuz, öneriniz ve/veya eleştiriniz olursa lütfen irtibata geçin:
e-posta: zeynep.sana@dbschenkerarkas.com.tr 
telefon: +90 212 336 00 36

2) Hangi verileri topluyoruz ve verileri neden işliyoruz?

Sosyal Medyada Hayran Sayfaları
Bizi muhtelif sosyal medya kanallarındaki hesaplarımızdan bulabilirsiniz. Bu şekilde size geniş kapsamlı, çoklu ortamda teklif sunabiliyor ve sizin için önemli konularda fikir alışverişi yapabiliyoruz. Sosyal ağ sağlayıcısına ek olarak biz de hayran sayfalarındaki kişisel kullanıcı verilerini topluyoruz ve işliyoruz. Bu bildirimle size ayrıca sosyal medya hesaplarımız üzerinden sizden hangi bilgileri topladığımız, bunları nasıl kullandığımız ve bu verileri kullanmamıza nasıl itiraz edebileceğiniz hakkında bilgi veriyoruz. Veri işleme amaçlarına ve veri sınıflarına ilişkin bilgileri, aşağıda da ayrıntılı şekilde açıklandığı gibi ilgili teklifte bulabilirsiniz. Sosyal medyada yürüttüğümüz ve aşağıda daha ayrıntılı şekilde tanımlanan faaliyetler, Genel Veri Koruma Tüzüğü Madde 6 (1)(f) uyarınca çıkar dengesine dayanmaktadır.

A) Facebook

Facebook DB Schenker Arkas kanalında, şirketimizin tanıtımını yapıyoruz. Hayran sayfamızı ziyaret etiğinizde 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, D2 Dublin, İrlanda adresinde yerleşik Facebook Ltd. kişisel verilerinizi kendi gizlilik politikasına uygun şekilde toplar, saklar ve işler. Gizlilik politikasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, kişisel verilerinizi biz de çok sınırlı miktarda işliyoruz.
Sayfalarımızın ihtiyaca yönelik tasarlanması ve sürekli olarak optimize edilmesi amacıyla istatistik hizmeti Facebook Insights’I kullanıyoruz. Bu hizmet, sitemizdeki faaliyetinizi kaydetmekte ve bize anonimleştirilmiş istatistik halinde sunmaktadır. Bu sayede hayran sayfası ziyaretçilerimizi, sayfamızdaki tıklamaları, yapılan paylaşımları, videolara yapılan tıklamaları ve ortalama süreyi, ziyaretçilerin geldiği ülkeleri ve şehirleri ve ziyaretçilerimizin toplumsal cinsiyet ilişkilerine ilişkin istatistikleri öğrenebiliyoruz.

Yöneticinin münferit kullanıcılar hakkında sonuca varması ya da münferit kullanıcı profillerine erişmesi mümkün değildir.

Facebook Insights hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Insights verilerinin işlenmesine ilişkin sorumluluğu Facebook ile paylaşmaktayız. Bu konuyla ilgili ayrıntılar, buradan bulabileceğiniz Ortak Veri Sorumlusu Ekinde yer almaktadır.

Facebook İrlanda ilgili kişilere Page Insights ekinin içeriği hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca internet görgü kurallarını ihlal ettiği için silinen kullanıcı isimlerini ve yorumları da saklıyoruz. Bu sakladığımız bilgiler, sadece belli bir süre içinde yasal uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması gerekiyorsa takip edilebilecektir.
Ayrıca, çevrim içi yarışmalar haricinde hakkınızdaki kişisel verileri saklamıyoruz ve işlemiyoruz. Çevrim içi bir yarışmada kazananlar, kullanıcı isimleriyle kamuya duyurulacak ve 14 gün içinde eposta ile irtibata geçmeleri istenecektir. Ödüllerinin gönderilebilmesi için kazananların isimlerini ve adreslerini göndermeleri gerekmektedir. Bu veriler tarafımızdan sadece çevrim içi yarışmanın işleme konması için işlenmektedir. Çevrim içi yarışmada ilgili katılım koşulları geçerli olacaktır. Adresleri içeren e-posta mesajları, kazanma bildiriminin ötesinde gerekmediği sürece 30 gün sonra silinecektir.
 

B) Instagram

Medya arşivimizdeki en güzel fotoğrafları, kullanıcılara muhtelif iş birimlerinin çalışmasını göstermek için DB Schenker Arkas kanalında yayınlıyoruz. Bu kanalda ekoloji, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve teknoloji ile işveren markasının tüm faaliyet alanlarımızda güçlendirmesi üzerinde odaklanıyoruz. Aynı şekilde çapraz medya içeriği de yayınlıyoruz.

Hayran sayfamızı ziyaret ederseniz kişisel verileriniz Instagram sağlayıcısı olan 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, D2 Dublin, İrlanda adresinde yerleşik Instagram tarafından Instagram’ın gizlilik politikasına uygun şekilde saklanacak ve işlenecektir. Gizlilik politikasına buradan ulaşabilirsiniz

Ayrıca, kişisel verilerinizi biz de çok sınırlı miktarda işliyoruz. Sayfalarımızın ihtiyaca yönelik tasarlanması ve sürekli olarak optimize edilmesi amacıyla istatistik hizmeti Instagram Insights’i kullanıyoruz. Bu hizmet, sitemizdeki faaliyetinizi kaydetmekte ve bize anonimleştirilmiş istatistik halinde sunmaktadır. Bu sayede hayran sayfası ziyaretçilerimizi, sayfamızdaki tıklamaları, yapılan paylaşımları, videolara yapılan tıklamaları ve ortalama süreyi, ziyaretçilerin geldiği ülkeleri ve şehirleri ve ziyaretçilerimizin toplumsal cinsiyet ilişkilerine ilişkin istatistikleri öğrenebiliyoruz. Yöneticinin münferit kullanıcılar hakkında sonuca varması ya da münferit kullanıcı profillerine erişmesi mümkün değildir.

Ayrıca internet görgü kurallarını ihlal ettiği için silinen kullanıcı isimlerini ve yorumları da saklıyoruz. Bu sakladığımız bilgiler sadece belli bir süre içinde yasal uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması gerekiyorsa takip edilebilecektir.

Ayrıca, çevrim içi yarışmalar haricinde hakkınızdaki kişisel verileri saklamıyoruz ve işlemiyoruz. Çevrim içi bir yarışmada kazananlar, kullanıcı isimleriyle kamuya duyurulacak ve 14 gün içinde eposta ile irtibata geçmeleri istenecektir. Ödüllerinin gönderilebilmesi için kazananların isimlerini ve adreslerini göndermeleri gerekmektedir. Bu veriler tarafımızdan sadece çevrim içi yarışmanın işleme konması için işlenmektedir. Çevrim içi yarışmada ilgili katılım koşulları geçerli olacaktır. Adresleri içeren e-posta mesajları, kazanma bildiriminin ötesinde gerekmediği sürece 30 gün sonra silinecektir.

Kullanıcılarımızdan, fotoğraflarını DB Schenker Arkas Instagram kanalı üzerinden yeniden paylaşma iznini, herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin istiyoruz. Rıza beyanı tarafımızdan ekran resmi olarak, kullanıcının bilgilerini içeren dosya da görüntü olarak saklanmaktadır. Fotoğraflar ve rıza formu, fotoğraf kanalda kaldığı sürece ya da rıza geri çekilene kadar saklanmaktadır. Yeniden yayınlanan fotoğraf ise teknik sebeplerle Instagram sunucusunda saklanır [Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, D2 Dublin, İrlanda]. İstenildiği an iptal mümkündür (ayrıntılar için aşağıya bkz) İptal durumunda görüntü ve kullanıcı bilgileri derhal silinecektir.

C) Twitter

Twitter kanalı @DBSchenker, şirketimizi ilgilendiren tüm konulardaki etkinlikler, basın ve halka ilişkiler için kullanılmaktadır
Kanalımızı ziyaret ettiğinizde, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA adresinde yerleşik Twitter Inc., Twitter kişisel bilgilerinin operatörü olarak kişisel bilgilerinizi Gizlilik Politikasına uygun şekilde saklamakta ve işlemektedir.

Gizlilik politikamıza buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, sizin hakkınızda kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgileri saklamıyoruz ve işlemiyoruz. Sadece bize doğrudan bir mesaj gönderirseniz kullanıcı adını saklanıyor.
Bununla birlikte internet görgü kurallarını ihlal ettiği için silinen kullanıcı isimlerini ve yorumları da saklıyoruz. Bu sakladığımız bilgiler sadece belli bir süre içinde yasal uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması gerekiyorsa takip edilebilecektir.
 

3) Veriler üçüncü şahıslara açıklanıyor mu?

Teklifimizi verebilmek için genellikle veri merkezi operatörleri, baskı ya da sevkiyat hizmeti sağlayanlar ya da başka şahıslar gibi talimata dayalı hareket eden veri işleyenlerden faydalanmamız gerekebiliyor.
Bizim namımıza veri işleyen harici veri sağlayıcıları dikkati bir şekilde seçiyoruz ve sözleşmelerine harfiyen uymalarını sağlıyoruz. Hizmet sağlayanlar bizim talimatlarımıza uygun hareket ediyorlar ve bu da katı sözleşme hükümleri, teknik ve idari tedbirler ve ilave kontrollerle sağlanıyor.

Öte yandan, verileriniz sadece bize açık rıza vermeniz ya da yasaların zorunlu kılması halinde aktarılacaktır.
Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden veri işlendiğinde kullanıcıların verileri Avrupa Birliği dışında işlenebilir. Bu durum kullanıcılar açısından risk doğurabilir çünkü örneğin kullanıcı haklarının kullanılması daha zor olabilir. Bu konudaki ayrıntılar için lütfen Facebook, Instagram ve Twitter’ın gizlilik politikalarına bakınız. Gizlilik Kalkanı kapsamında belgelendirilen ABD’li sağlayıcılar, AB gizlilik standartlarına uymayı taahhüt etmişlerdir.

Yeterince koruma olmadığı müddetçe verileri AB/Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki üçüncü ülkelere ya da uluslararası örgütlere aktarmıyoruz. Koruma ile kastedilen Avrupa Birliğinin standart sözleşme hükümleri ve Avrupa Komisyonunun yeterlilik kararıdır.
 

4) Verileriniz ne zaman silinecek?

Kişisel verilerinizi topladıysak bu verileri sadece toplanma amacı için gerektiği müddetçe (örneğin bir sözleşme ilişkisi bağlamında) ya da kanunların öngördüğü süreyle saklıyoruz. Buna göre bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde verilerinizi, en azından sözleşmenin sona ermesine kadar saklıyoruz. Daha sonra bu veriler kanuni saklama süresi boyunca saklanmaktadır.

5) Kullanıcıların hakları nelerdir?

 • Hakkınızda saklanan veriler hakkında bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kanunen müsaade edildiği ve mevcut akdi ilişkimiz çerçevesinde mümkün olduğu sürece kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini ve işlenmesinin sınırlandırılmasını (bloklanmasını) talep edebilirsiniz.
 • Bir denetim kurumuna itiraz etme hakkınız mevcuttur. Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş.’nin tabi olduğu denetim kurumu aşağıda verilmiştir:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

Adres: Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sok. No:4, 06520 Çankaya/Ankara 
Telefon 1: ALO 198 Veri Koruma Hattı Bilgi Danışma Merkezi
Telefon 2: +90 312 216 50 00 
Web: www.kvkk.gov.tr

 • Bir rızaya ya da sözleşmeye dayanarak bize vermiş olduğunuz verileri aktarma hakkınız vardır (veri taşınabilirliği)
 • Verilerin işlenmesi için bize rıza verdiyseniz, bu rızayı verdiğiniz şekilde istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Rızanın geri alınması, verilerin rıza geri alınana kadar işlenmesini yasal olmaktan çıkarmaz.
 • Verilerin işlenmesi bizim meşru çıkarlarımıza dayanıyorsa, sizin özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle verilerin işlenmesine itiraz edebilirsiniz.
 • Reklam yaklaşımına, geleceği de etkileyecek şekilde karşı çıkabilirsiniz (reklam itirazı)
 • Haklarınızı kullanmak için, lütfen aşağıdaki adrese bir e-posta mesajı gönderin: gurer.dervisoglu@dbschenkerarkas.com.tr

Sosyal ağlar üzerinden veri işleme söz konusu olduğunda, bu tür taleplere aşağıdaki şekilde yanıt vermenizi tavsiye ediyoruz: sadece Facebook, Instagram, Twitter kullanıcı verilerinize tam olarak erişebildiğinden, kullanıcı haklarına dair bilgi istemek ya da başka sorular sormak, iptal talebinde bulunmak için doğrudan ilgili sosyal ağa başvurmalısınız. Burada tanımlanan veri işlemenin gelecekte kullanılmasını istemiyorsanız "I do not like this page anymore" (Bu sayfayı artık beğenmiyorum”) ve/veya “Unsubscribe from this page” (Bu sayfanın üyeliğinden ayrıl”) fonksiyonlarını kullanarak, bu sitedeki kullanıcı profilinizi kaldırabilirsiniz.

Facebook tarafından sunulan “Insights” hizmeti vasıtasıyla kişisel verilerin işlenmesi hususunda asıl sorumluluğu Facebook üstlenmiştir. Bu sorumluluk, Insights verilerinin işlenmesini ve ilgili kişinin haklarının uygulanmasını da içermektedir. Dolayısıyla, Insights verilerinin işlenmesine ilişkin Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamındaki tüm yükümlülükler hakkında doğrudan Facebook ile temasa geçin. Bize yaptığınız başvuruları Facebook’a ileteceğiz.
 

Yeni fonksiyonlar, gizlilik politikasının güncellenmesi

Fonksiyonlarda değişiklik olduğunda gizlilik politikamızı da söz konusu değişiklikler doğrultusunda değiştiriyoruz. Dolayısıyla, dbschenker.com/global sitesinin yeni versiyonunu ziyaret ettiğinizde gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

Güncelleme: 03.04.2020