Намерете точно това, което търсите

 • Моля, изберете Вашето местоположение и език

 • Close-up of DB Schenker sneakers someone is wearing running through the woods
  • Устойчивост ESG

  ЕСУ Стратегия

  За нас устойчивостта не е свързана само с околната среда. Става въпрос за планетата и хората, които живеят на нея.

  По пътя към устойчива логистика*

  Светът се нуждае от логистика - тя е гръбнакът на нашата икономика. Но тъй като отделя значителна част от глобалните емисии на парникови газове, сегашният ни бизнес модел не е устойчив за нашата планета. За да променим това, трябва да трансформираме цялата ни индустрия заедно с нашите партньори и клиенти. Най-важното е, че това включва целта за въглеродно неутрален транспорт и повишена ефективност на ресурсите, но не е само това. Ние непрекъснато се стремим да сме лидери по отношение на ЕСУ факторите: равните възможности за всички служители, справедливите партньорства с нашите клиенти и доставчици и образцовото управление са сред принципите, които ни ръководят.

  letter E
  © DB Schenker

  Екологични

  По пътя към чистата логистика ние непрекъснато инвестираме в иновативни решения за сухопътен, въздушен и морски транспорт с ниски въглеродни емисии, като същевременно подобряваме ефективността на ресурсите в нашите складове. По този начин ние също подкрепяме амбициите на нашите клиенти да установят устойчиви вериги за доставки. Нашата основна цел е да бъдем въглеродно неутрални до 2040 г. Заедно с нашите партньори ние проучваме технологиите, които ще позволят чистата логистика на бъдещето. В допълнение, ние изграждаме нови партньорства за създаване на кръгова икономика чрез обратна логистика, за да поддържаме материали и компоненти от всякакъв вид в непрекъснат и устойчив цикъл.

  *Чрез използване на максимум 10% трайно премахване/компенсация на въглероден диоксид (нулеви въглеродни емисии).

  letter S
  © DB Schenker

  Социални

  Създаването на култура на овластяване за разгръщане на пълния потенциал на нашите служители е една от основните цели на нашата компания. Ние се стремим да бъдем предпочитан работодател с равни възможности за всички. Нашата основна цел е да постигнем 45% представителство на жените в общата работна сила до 2030 г. Безопасността, многообразието, равенството и приобщаването са водещите принципи и приоритети за нас, когато става въпрос за социалното измерение на устойчивостта. Ние се стремим да създадем овластяваща и безопасна работна среда, в която многообразието се цени и се приветства.

  letter G
  © DB Schenker

  Управление

  Коректността и прозрачността са нашите ключови ценности. Вярваме, че силните партньорства с нашите доставчици, клиенти и други бизнес партньори са предпоставка за надеждни вериги за доставки.

  Гледаме на редовните външни ЕСУ оценки и проучванията сред клиентите като на важен критерий за валидиране на напредъка ни към цялостно управление. До 2030 г. се стремим към външно валидиране на ЕСУ факторите, което да класира DB Schenker сред първите 5% от организациите. Ние поддържаме добри управленски практики и гарантираме, че нашите служители получават необходимото обучение за съответствие. Също така, ние предприемаме подходящи мерки и нашите доставчици да се придържат към същите ценности.

  *Устойчива логистика – какво имаме предвид под това? За нас устойчивата логистика е водещ принцип за нашия бизнес, идеал, към който се стремим: Да водим бизнеса си с възможно най-малък екологичен отпечатък, напълно честно, с образцово управление и с визия за създаване на устойчив бизнес за следващите поколения.

  На какво градим нашето бъдеще

  В нашата стратегическа рамка за устойчивост ние сме много фокусирани върху амбициите си да развиваме логистика, която е добра за хората, нашата планета и нашите партньори. Рамката ни позволява да засилим нашето цялостно лидерство в областта на ЕСУ чрез холистичен подход, активиран от три стратегически измерения: чиста логистика, проспериращо работно място и надеждна верига за доставки.

  Рамката също така включва целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), което помага да направим сравнение с нашите амбиции. В тази рамка ние свързахме стратегическите ни измерения с девет цели за устойчиво развитие, към които искаме да ръководим нашата индустрия и да стимулираме напредъка.

  Graphic showing the components of the ESG strategy

  Съгласие за използване на "бисквитки" и събиране на данни

  Ние използваме "бисквитки", за да оптимизираме уебсайта си и да го подобряваме непрекъснато. Затова, наред и с други, ние използваме  Adobe Analytics. Като продължавате да използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки". Можете да намерите допълнителна информация за "бисквитките" и как да се откажете от съгласието си, в нашата политика за поверителност.

 • Cookies and tracking scripts

  Искаме да Ви дадем възможност да вземете информирано решение за или против използването на "бисквитки", които не са задължителни за техническите функции на уебсайта. "Бисквитките" са малки текстови файлове, в които могат да се съхраняват лични данни. 

  Нашата декларация за поверителност има за цел да гарантира, че сте напълно наясно със събирането и обработката на данни, включително чрез използването на "бисквитки" чрез нашите сайтове, и че можете да вземете подходящо информирани решения. Въпреки това, можете да промените настройките на "бисквитките" по всяко време.

  Моля, вижте допълнителна информация в рамките на правилата ни за поверителност на данните.