Намерете точно това, което търсите

 • Моля, изберете Вашето местоположение и език

  Съответствие

  В DB Schenker се гордеем с нашите етични корпоративни стандарти, които се прилагат вече повече от 150 години.

  Нашите стандарти

  Спазването на нашите ценности и прилагането на подходящи бизнес практики е нашият водещ принцип за успешен и устойчив бизнес.

  Всички в DB Schenker се ангажират да извършват бизнес в съответствие с най-високите стандарти за етика и почтеност.

  Научете повече

  Корпоративни принципи за етика - Кодекс за поведение

  Нашият Етичен кодекс за поведение съдържа задължителни стандарти и очаквания по отношение на ежедневното ни поведение, за да осъществяваме бизнес в съответствие с най-високите стандарти за етика и почтеност. Тези принципи са задължителни за всички служители в DB Schenker по целия свят.

  Научете повече

  Worker wearing a warning vest and a helmet holding a stack of papers while looking out into an harbour

  Никаква толерантност към корупцията

  Не допускаме корупция и нечестни бизнес практики от страна на служители или трети страни, на които сме възложили работа. 

  Worker wearing a blue helmet and a yellow warning vest looking out of a window towards an airplane

  Дайте и ще получите

  Не се допуска предлагането на облаги, като подаръци и покани, с цел оказване на влияние върху бизнес решения.  

  Two men in safety helmets and yellow vests looking at a tablet together

  Вземане на решения в най-добрия интерес на компанията

  Трябва да избягваме ситуации, в които лични или индивидуални финансови интереси се сблъскват с интересите на DB Schenker или на нашите бизнес партньори. 

  Man in blue shirt sitting at a desk and shaking the hand of another person

  Бизнес по отношение на конкурентите

  Ние спазваме действащите разпоредби за конкуренцията и не сключваме споразумения, които влияят върху цените и/или условията, или които по някакъв друг начин незаконно ограничават лоялната конкуренция.

  A row of DB Schenker containers at a harbour

  Опазване на нашите активи

  Активите, търговските и служебните тайни трябва да бъдат защитени от злоупотреба, разхищение и кражба. 

  Close-up of a persons eye and glasses which show that he is looking at a table of figures

  Ембарго и санкции

  Спазваме приложимите закони, наредби и разпоредби, свързани с контрола на износа, ембаргото и санкциите. 

  Докладване на проблеми

  Създадохме онлайн системата за докладване на DB Schenker, за да осигурим безопасно място, където всяко лице може да докладва за предполагаеми законови нарушения или сериозни злоупотреби. Тук всяко лице може да споделя информация при строга поверителност в рамките на местните закони. 

  Онлайн докладване на DB Schenker 

  За нашите доставчици

  Нашият Кодекс за поведение за бизнес партньори и допълнителните стандарти за бизнес поведение на DB Schenker задължават нашите доставчици и бизнес партньори да спазват етични и правни стандарти. Те представляват важна основа за нашите съвместни бизнес отношения.

  Кодекс за поведение за бизнес партньори

  Нашият Кодекс за поведение за бизнес партньори се основава и  на принципите на Глобалния договор на ООН и на същите принципи, които сме заложили в нашия Етичен кодекс за поведение за нашите мениджъри и служители. Той се отнася до всички компании и физически лица по света, от които купуваме стоки или услуги.

  Научете повече

  Стандарти за бизнес поведение на DB Schenker 

  Стандартите ни за бизнес поведение в рамките на DB Schenker са създадени като допълнение към Кодекса за поведение за бизнес партньорите и са съобразени с принципите и духа на този документ. Той е насочен допълнително към всички компании и физически лица по света, от които купуваме стоки или услуги.

  Стандарти за бизнес поведение за бизнес партньори

  Следните принципи допълват и следва да се разбират в комбинация с Кодекса за поведение на бизнес партньорите на DB и в допълнение към него.

  • С нашите минимални социални стандарти поемаме сериозен ангажимент, проявяваме отношение и заявяваме своята позиция. Те се основават на нашия кодекс на поведение, нашите ценности и нашата бизнес стратегия. 

   Стремим се да оказваме положително въздействие върху общностите, като зачитаме правата на човека. Нашата референтна рамка включва Общата декларация за правата на човека, конвенциите на Международната организация на труда (МОТ) и Глобалния договор на Организацията на обединените нации. 


  • Вярваме, че нашите служители с експертни знания от различни области са ключов фактор за насърчаване на креативността, популяризиране на иновациите и разработване на устойчиви решения. Затова си поставяме амбициозни цели за ускоряване на многообразието и приобщаването не само в нашата организация, но и в цялата логистична индустрия.  

   Стремим се да развиваме приобщаваща работна култура, в която всички служители са свободни да покажат автентичната си същност на работното място, където заедно оформяме нашата среда и оказваме влияние в световен мащаб.


  Минимални социални стандарти

  Научете повече за нашите ценности и визията ни за сътрудничество с нашите партньори.

  Глобално многообразие и приобщаване

  За Ваше удобство доставчиците могат да изтеглят нашето допълнително споразумение тук.

  Съгласие за използване на "бисквитки" и събиране на данни

  Ние използваме "бисквитки", за да оптимизираме уебсайта си и да го подобряваме непрекъснато. Затова, наред и с други, ние използваме  Adobe Analytics. Като продължавате да използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки". Можете да намерите допълнителна информация за "бисквитките" и как да се откажете от съгласието си, в нашата политика за поверителност.

 • Cookies and tracking scripts

  Искаме да Ви дадем възможност да вземете информирано решение за или против използването на "бисквитки", които не са задължителни за техническите функции на уебсайта. "Бисквитките" са малки текстови файлове, в които могат да се съхраняват лични данни. 

  Нашата декларация за поверителност има за цел да гарантира, че сте напълно наясно със събирането и обработката на данни, включително чрез използването на "бисквитки" чрез нашите сайтове, и че можете да вземете подходящо информирани решения. Въпреки това, можете да промените настройките на "бисквитките" по всяко време.

  Моля, вижте допълнителна информация в рамките на правилата ни за поверителност на данните.